Aktivně proti rakovině – Rakovina prsu

cm aktivne proti rakovine

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Každým rokem je v Německu kolem 58 000 žen a jejich rodin konfrontováno se znepokojující diagnózu „rakovina prsu“. Po překonání prvního šoku stojí postižení před horou otevřených otázek, neboť právě při rakovině prsu je podle individuální diagnózy a životní situace celá řada různých možností terapie. Je třeba pacientce podrobně vysvětlit možnosti lékařské léčby a ty potom vztáhnout na její život a její přání.

K tomu pomáhají směrnice odborných lékařských společností, které doporučují léčebné postupy považované za optimální pro konkrétní případ. Kromě toho jsou v prsním centru Klinik Essen-Mitte u každé jednotlivé pacientky soustředěny důležité a nejnovější vědecké údaje, analyzované systémem SenoExpert a zdokumentované v databance. Výsledkem je naprosto individuálně doporučená terapie na bázi zdůvodněných a reprodukovaných dat, která se následně poskytují i ošetřujícím lékařům na klinice nebo v ordinaci.

Co zní tak jednoduše a přesvědčivě, ovšem v praxi zdaleka ještě není standardem. Sice se na takzvaných nádorových konferencích interdisciplinárně vyměňují názory, avšak dokonce již pouhý nedostatek času nezřídka vede k tomu, že chybí precizní zdůvodnění postupu a argumentuje se „zkušenostmi“ nebo „praxí“, aniž by byly podloženy aktuálními údaji. Jelikož se množství poznatků o rakovině prsu každé dva roky zdvojnásobuje, má i nejangažovanější lékař co dělat, aby byl průběžně informovaný a sledoval veškerý vývoj.

Ještě složitější je, když se má obsáhnout i aktuální výzkum přírodního léčitelství. Na Klinikách Essen-Mitte proto máme v rámci integrativní onkologie dvě lékařská místa: jedno gynekologickou-onkologické a jedno internistko-přírodněléčitelské, která se zabývají jen vědeckými otázkami a archivováním a vyhodnocováním dat.

Postup při integrativní onkologické léčbě

Pacientce s rakovinou prsu, která přijde do ordinace integrativní onkologie, se tam společně věnují operující prsní expert a internistka specializovaná na přírodní léčitelství. V „první přírodně-léčitelské anamnéze“, která trvá asi hodinu, se vedle klasické anamnézy zjišťuje mnoho dalších osobních a lékařských údajů. Poté lékaři přírodního léčitelství a senolog vypracují s pacientkou individuální strategii léčby.

Podle anamnézy, tělesné a duševní konstituce, ale i mnoha detailních otázek, jako například na přírodní a jiné léky, které užívá, nebo podle situace v rodině či na pracovišti se díky sběru a analýze informací rýsuje terapeutický postup přesně ušitý na míru potřebám této ženy. V úvahu se bere samozřejmě množství lékařských otázek, například zda se jedná o obzvláště agresivní nádor či zda je nádor hormonálně dependentní, nebo zda a jakým způsobem se mají odstranit lymfatické uzliny a zda se při operaci má zachovat prso.

Rozhodnutí u starší pacientky

Například data o více než 400 000 pacientek s rakovinou prsu pomáhají k objasnění otázky, zda 72letá žena skutečně má lepší šance na přežití, jestliže dostane chemoterapii, nebo zda je tato výhoda zmařena zvýšeným rizikem srdečních a oběhových komplikací. Nebo se má v první řadě reagovat na metastázy, protože jsou častější příčinou smrti než srdeční a oběhová onemocnění? Mají se očekávat závažné vedlejší účinky, například neutropenie?