Průtok krve mozkem

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Na první pohled důležité téma. Vybral jsem několik zajímavých poznatků o tom, že mozek je velmi výkonný orgán v našem těle a vyžaduje od nás mnohem větší pozornost, než mu věnujeme.
Přívod krve k různým částem nervového systému je citlivě řízen cévním systémem. Aktivita neuronů spotřebovává energii právě tak, jako třeba svalová činnost. Aktivní část mozku vyžaduje více kyslíku než neaktivní. Cévní systém dynamicky vyživuje víc tuto část. Při výzkumu vyživovací aktivity použili vědci radioaktivní látku, aby mohli pozorovat, kudy mozkem krev putuje, a pozorovali větší množství krve v přední mozkové kůře, pokud byl vyšetřovaný v klidu.

Tato část mozku řídí naši MYSL, úvahy, myšlenkové pochody. V okamžiku, kdy začne dotyčný člověk mluvit a zapojí mozek do aktivity, krev začne zvýšeně zásobovat další a další části mozku. Objeví se vzestup průtoku oboustranně v oblastech senzorické i motorické projekce tváře, jazyka a úst a v dominantní (obvykle levé) hemisféře. Je-li řeč stereotypní, příslušné oblasti (Brocova a Wernickeho oblast) nevykazují zvýšení průtoku, ale jakmile začne být řeč kreativní a vyžaduje myšlení, průtok oběma oblastmi vzrůstá. Během pohybu pravou rukou se zvětšuje průtok kůrou levé mozkové hemisféry v místech projekce ruky, odpovídající senzorické oblasti příslušné části mozku.

Mozek komunikuje přes nervový systém prostřednictvím malých elektrických impulzů, asi tak 0,10 voltu. Neurony mají schopnost informace přijímat, ale také je šířit z mozku k cílovým orgánům, až do periferie těla, a tak řídí všechny potřeby těla jako celku. Mozková tkáň je vůbec jednou z nejcitlivějších na dodávky kyslíku a již po několikaminutové zástavě krevního oběhu dochází k odumírání uvedených neuronů. Hmotnost mozku tvoří cca 2% tělesné váhy, zatímco průtok krve představuje v mozku až 12 – 14% celkového minutového objemu.

Uvedenou techniku lze využívat také při studiu některých chorob.

Například epileptická ložiska jsou překrvena během záchvatu, zatímco průtok v ostatních oblastech mozku je snížen. Při stařecké demenci je průtok snížen především v mozkové kůře ve spánkové a temenní oblasti hlavy a velikost poklesu je úměrná stupni demence. U některých forem deprese je průtok kůrou snížen v době, kdy probíhá deprese.

Moderní technologie umožňují komplexní invazivní monitorování průtoku krve mozkem u aktuálního stavu pacientů  po úrazech, operacích, rozpozná hrozící nebezpečí pro odumírání mozkové tkáně a pomůže včas zahájit adekvátní terapii.

Průtok krve mozkem je závislý na celkovém stavu těla, na jeho pohybových aktivitách svalů, na způsobu dýchání, na stavu pružnosti cévní stěny. Na prostředí, ve kterém se pohybujeme, jaký vzduch dýcháme, ale také na tom, jak se stravujeme, jaké živiny do těla vkládáme. Pro mozek je důležitý spánek, pravidelný režim spánku, hygiena hluku, vibrací, působení elektrosmogu apod.