Projevy toxické zátěže na játrech

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Jaterní okruh stojí na jednom z vrcholů čínského pentagramu a jeho energie je nejsilnější na jaře. Právě v tuto dobu je vhodné orgánový okruh jater detoxikovat. A právě v tuto dobu se také více než kdy jindy objevují potíže, které ukazují, že se v jaterním okruhu usadily toxiny…

Pod nadvládou jater se ocitá nejen veškeré vazivo v našem těle, ale také nervový systém a celá řada dalších důležitých orgánů a tkání. Je proto nesmírně důležité, aby masivní energie, kterou játra transportují do svých podřízených orgánů, byla bez závady, to znamená aby nepůsobila na organismus patologicky. V opačném případě se v játrech začnou usazovat patologické informace a brzy se začnou šířit do dalších tkání tohoto okruhu – a odtud dál do okruhů ostatních. Dle TČM řídí okruh jater proti-nádorovou imunitu.

Zatížená játra plodí únavu, kterou všichni můžeme znát jako tzv. jarní únavu. Období jara je totiž pro celý okruh jater velmi exponovaný, proto se doporučují jarní očistné kůry, které mají pomoci překonat možné negativní projevy.

S okruhem jater se pojí jedna zásadní emoce, s níž se někdo z nás setkává občas, pro jiného je každodenním chlebem. Tou emocí je touha existovat, a zároveň také strach o vlastní existenci. Vleklý strach, který dokáže stresovat celé tělo a nasazovat pomyslná pouta. Spolu s ním jde ruku v ruce také agrese, zejména ta potlačovaná. Chvíle, kdy zatínáme zuby tak silně, až jimi skřípeme. Vztek na své okolí. Vztek, který jsme namířili sami proti sobě. To všechno jsou emoce, které značně oslabují celý jaterní okruh a nesou s sebou celou řadu zdravotních rizik. Pro mnohé bude možná znít až neuvěřitelně, že i emoci vzteku a agrese lze detoxikovat. Tedy ty části mozku, které s ní úzce souvisí.

Neberme tyto dvě emoce jen čistě jako negativní. Obě jsou v našem životě potřeba a je jen nutné rozlišovat tu správnou míru vzteku a následné agrese, kdy oprávněně reagujeme na nějaké příkoří nám způsobené. Potlačovaný vztek se obrací vnitřně proti nám samotným a vede velmi často k různým autoimunitním onemocněním.

Na toxickou zátěž v okruhu jater upozorňují i některé typické projevy, jako jsou:

  • bolest hlavy a krční páteře, bolest kyčlí
  • slábnutí zraku, podrážděné oči, slzení, záněty spojivek
  • hučení v uchu, sucho v krku
  • kožní vyrážky na pohlavních orgánech
  • pocity vzteku, zlosti, zuřivost
  • sklony k samomluvě, náhlé výbuchy smíchu, prudké změny nálad

Provází vás životem něco z výše uvedeného? Pak zřejmě nastal čas na důkladnou detoxikaci jaterního okruhu. Existují metody, díky nimž získáte během krátké chvilky a zcela bezbolestně celkový přehled o stavu svého organismu i o tom, kde přesně se toxické zátěže nacházejí. Jednou z nich je právě metoda CIC, jejímž průkopníkem je propagátor a důležitý tvůrčí prvek v rozvoji informační medicíny MUDr. Josef Jonáš.

Tuto vedenou a cílenou detoxikaci je vhodné podpořit i různými domácími očistnými kúrami. V příštím díle seriálu si ukážeme několik tipů pro podpůrnou očistu jater.