Proč se objevují alergie?

cm alergie1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Věčná otázka. Můžeme alergie ovlivňovat? Co můžeme dělat, pokud je alergie dědičná? Člověk, který zdědí dispozici k alergii, se nazývá atopik. Jeho problém se může projevit ekzémem, sennou rýmou, astmatem a mnohými jinými alergickými příznaky. Na začátku při početí je jen ta dispozice a postupně se přidávají faktory, které zesilují a urychlují projev alergie nebo naopak utužují regulační mechanizmy a příznaky alergie se neprojevují.

Jde o to, jak se daří těhotné mamince, jak se stravuje, jaký vede životní styl, v jakém stavu má své alergické projevy apod. Po narození pak stále zůstává matka a dítě v nejtěsnějším spojení, dítě je kojeno, a tak stále působí ony vlivy, které byly uvedeny. Postupně se přidávají další vlivy – jako kvalita prostředí, počet sourozenců, návštěva dětského kolektivu, kontakty s různými infekcemi, ale i takové vlivy – jak kvalitně je osídleno střevo probiotiky, jestli je potřeba dávat antibiotika atd. Atopie se pak již nevyvíjí jen podle vrozené dispozice, ale díky získaným vlivům životního stylu rodiny. Buď se projeví nemocí nebo zůstane v klidu a podle stejných pravidel se bude formovat atopie i v dalším průběhu života – až v dospělosti předá jedinec svou dispozici opět svému potomkovi a celý popsaný koloběh pokračuje dále, ale tentokrát on je v roli rodiče a na něm záleží, jak se jeho dítě s atopickou dispozicí vypořádá. Atopie se dává na pochod.

Pokud se spojí dědičné dispozice a současně s nimi také získané vlivy, projeví se nemoc. Nejčastěji se atopie projeví kožním příznakem – ekzémem. Tento jev není radostný, zvláště tam, kde si rodina neuvědomuje souvislosti. Krásná, jemná dětská kůže se mění v hrubé červené „struhadlo“, někdy mokvající, svědivé a přinášející neklid do rodiny. O to víc se pak rodina snaží zasahovat a ošklivý ekzém odstraňovat (projev nemoci potlačovat) – reakce je to logická. S dispozicí nemůžeme nic dělat, ale můžeme stále ještě regulovat ony ostatní vlivy. To je proces nesmírně složitý. Na prvním místě si ony vlivy musí rodina uvědomit a přiznat si je, že existují. Pak musí učinit opatření, aby tyto vlivy odstranila nebo zmírnila. Zdůrazňuji – celá rodina. Praxe ukazuje, že se tak neděje, snadnější cesta vede k lékaři. Ten má k dispozici nástroje, jak projev atopie – ekzému zmírnit (potlačit). Bohužel jen na krátko. Podle jasného pravidla: Pokud není odstraněna příčina, nemůže být nemoc léčena a vůbec se nedá říci vyléčena.

Atopie má stále svou dispozici a stále na ni působí stejné vlivy. Jestliže se podaří projev kožní zastavit, ekzém zmizí, nemoc se však posune dovnitř a po čase se projeví jinou formou – těžší, slizniční – objeví se alergie v očích, v nose, na průduškách (senná rýma, astma). Atopie se dala na pochod, nyní se bude projevovat v jiné formě. Ale podstata se nezměnila a – pokud se přistoupí k řešení této nové formy stejným způsobem, po nějakém čase se atopie opět dá na pochod. Kterým směrem? Ke zdraví určitě ne.

Atopie je od samého začátku v těsné souvislosti se střevem. Střevní flóra významně ovlivňuje atopické projevy. Studijní práce ukazuje výskyt bakteriálních zárodků ve stolici 3 týdny starých dětí, jednak u dětí atopických a pak neatopických. Vidíme, že u těch atopických převažují škodlivé zárodky a prospěšné jsou v menšině a u neatopických dětí je tomu naopak. 3 týdny staré dítě již má nezdravý poměr bakterií ve střevu. Studie ukazuje, že tento fakt nemá s dispozicí nic společného, že je to jedině výslednice špatného osídlení střeva. Napřed u rodičů a pak u dítěte. Tento krok můžeme ovlivňovat – můžeme vhodnou mikrobiologickou terapií správně střevo osídlit, můžeme tak regulovat hned od prvních měsíců života atopického kojence, jakou měrou se začne prosazovat popsaná atopie. Například asi od věku 4 měsíců je možno začít pravidelně podávat laktobacily.

Ale i tento krok přichází pozdě – pět minut po dvanácté: Mnohem lepší je zahájit mikrobiologickou úpravu již během těhotenství – třeba poslední 3 měsíce před porodem – tedy za pět minut dvanáct.

Ale zcela nejlepším řešením má být zahájení terapie ještě dříve, než dojde k početí dítěte tam, kde jeden z rodičů je atopik. Tam, kde jsou oba rodiče atopici, je tento postup více než žádoucí.

Pokud tedy rodiče, kteří jsou nositeli atopie, plánují těhotenství, pak začnou přípravu na správné osídlení střeva podáváním probiotika a to po dobu 10 dnů a dost.