Pro krásu vlasů a nehtů

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Vlasy jsou součástí lidského organismu a působí na ně stejně, jako na pokožku, různé klimatické podmínky (zima, vítr, sůl z mořské vody, slunce), chemické látky (znečištěné ovzduší, voda v plaveckých bazénech, trvalá ondulace nebo barva na vlasy), fyzické poškození (přílišně horké vysoušení, zmačkaní atd.) nebo různé fyzické zatížení organismu (těhotenství, choroba, stres).

Člověku na hlavě roste průměrně 100 000 až 150 000 vlasů. Nejtenčí vlasy bývají světlé, kterých bývá většinou nejvíce. Silnější vlasy jsou hnědé a černé. Nejsilnější jsou vlasy zrzavé, které zároveň patří mezi nejtenčí. Barva vlasů je ovlivněna podílem červeného a hnědého barviva (pigmentu) melaninu, který je ve vlasové kůře. Šedivění vlasů je způsobeno postupným úbytkem melaninu z vlasové kůry (s přibývajícími léty ho ubývá).

Vlasy nám nerostou pravidelně, ale procházejí pravidelným regeneračním cyklem, který dělíme do 3 fází:

První růstová fáze trvá 2 až 7 let. V růstové fázi to vypadá tak, že ve vlasové cibulce se nachází nakupení buněk nazývané zárodečná vrstva. Buňky se neustále dělí, tím se zvyšuje jejich počet. Nově vzniklé buňky jsou postupně vytlačovány nahoru a rohovatí. Tímto způsobem vlas roste, denně o 0,3 až 0,4 mm. Doba trvání růstové fáze rozhoduje o tom, jak dlouhé vlasy nám vůbec mohou narůst. V růstové fázi se najednou nachází asi 80 až 90 % vlasů.

Druhá tzv. přechodová fáze, během níž cévy postupně přestávají zásobovat vlasový kořínek potřebnými látkami, vlas přestává růst. Vlasová cibulka se ztlušťuje a vlas postupně odumírá.Tato fáze trvá několik dní, týká se asi 14 % vlasů.

Ve třetí klidové fázi, která trvá 3 až 4 měsíce, vlas vypadne nebo je vytlačen a nahrazen novým. Během klidové fáze se vytváří nová cibulka, nová papila a celý cyklus se opakuje. Vlasy nerostou u každého člověka stejně rychle. Průběh růstu nelze urychlovat ani zpomalovat, jejich růst je ovlivňován několika faktory, např. hormony, věkem, zdravotním stav, výživou, nemocemi a různými stresovými faktory.

Vlasy a nehty si můžeme představit jako rostliny, které vyžadují zvláštní péči . Jak vlas tak nehet je sice tvořen zrohovatělými buňkami, ale vyrůstá z živé tkáně. Vlasová cibulka stejně jako nehtové lůžko jsou živé organismy, které potřebují dostatečný přísun živin a energie, stálou zásobu kyslíku, minerálních solí a dalších živin přepravovaných krevními kapilárami. Nejčastější problémy s vlasy a nehty (vlasy – poškozené, mastné a bez lesku, nehty – měkké a lámavé) bývají často způsobeny biologickou nerovnováhou v organismu.