Přes tmu někdy nevidíme, že světlo je za dveřmi – inspirativní citáty z knihy Sedm poselství

cm  niha 7 poselstvi

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Kniha Sedm poselství, ke které napsala předmluvu paní Květa Fialová, je naplněná spoustou myšlenek, které pohladí, inspirují a mají moc dodat novou sílu a naději. „Nemusíme se trápit… Nemusíme všemu rozumět… Nemusíme vědět proč…“ Sedm poselství je příběh o studentce psychologie a delfínech, kteří jí pomáhají na cestě ke štěstí a duchovní vyrovnanosti.

Pro čtenáře Celostní medicíny dnes ze Sedmi poselství vybírám pár citátů delfína Mozyho, které jsem si sám oblíbil:

Přes tmu někdy nevidíme,

že světlo je za dveřmi.

˟˟˟

Vše, s čím se setkáváme,

už na jiné úrovni reality existuje.

˟˟˟

Odvaha. Důvěra. Dvě slova, s jejichž pomocí

se můžeš dotknout hvězd.

˟˟˟

Nejhorší, co můžeme dělat druhým,

je dávat jim rady.

˟˟˟

Co můžeme ztratit,

když odhodíme svůj strach?
Co však můžeme získat,

otevřeme-li se lásce?

 

˟˟˟

To, co hledáme,

většinou už máme.

 

˟˟˟

Očima přítomnosti

zdá se být každičký lísteček

na stromě tak krásný,

až nás to dovádí k slzám.

 

˟˟˟

Pro ego jsou druzí hrozbou,

pro srdce největším požehnáním.

 

˟˟˟

Objev v každé situaci dar, který skrývá.

 

˟˟˟

Jednou stejně přijde doba,

kdy se budou delfíni i lidé

živit jen láskou.

 

˟˟˟

Vyšší formy života vidí

minulost, přítomnost i budoucnost

Jako kompaktní celek.

 

˟˟˟

Pokora – ochota být nejmenším ze všech.

být prostým z nejprostších.

 

˟˟˟

Bytost před tebou touží po tom,

Abys s ní jednala jako rovný s rovným –

ať už je to člověk, květina nebo strom.

 

˟˟˟

Dej vše.

Dostaneš ještě víc.

 

˟˟˟

Jak mohu dnes udělat někomu ze života pohádku?

 

˟˟˟

Honit se… Usilovat… Mít moc…

Snažit se někým stát…

NE. VÍCE LÁSKY…

Tohle má smysl.

 

˟˟˟

Až otevřeš oči, vyjde Slunce.

To, co si přeješ, je nadosah.

Sedm poselství:

1. Zázrak přijde, když otevřeš své srdce.

2. Štěstí se rodí v tichu.

3. Cokoliv děláš druhým, děláš sám sobě

4. Více lásky. Tohle má smysl.

5. Dokud to svíráš, tak to nemáš.

6. Jsi bytost bez hranic.

7. Svým úsměvem můžeš změnit svět.

Knihu Sedm poselství – Mgr. Jiří Hamerský naleznete v naší nabídce.