PŘEHLEDNĚ: Virus zika v otázkách a odpovědích

cm zika virus

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Virus zika znepokojuje světovou veřejnost. Jak nemoc probíhá? Hrozí riziko nákazy v České republice? Je ohrožena následující generace? Připravili jsme pro vás přehled otázek a odpovědí, abyste se mohli lépe orientovat.

Co je to virus zika?

Zika je virem z rodu flaviavirů, patří tak do stejné rodiny jako viry žluté či západonilské horečky, horečky dengue či chikungunya.

Co znamená slovo zika?

Slovo zika pochází z gandštiny, jazyka používaného v africké Ugandě, a v překladu znamená přerostlý. Takové jméno totiž nese les ve východní Ugandě, kde vědci virus poprvé objevili u opic makaků.

Odkud onemocnění přišlo?

Virus byl poprvé popsán v roce 1947 v Ugandě. První a ojedinělé případy, kdy tento virus napadl člověka, jsou popsány v roce 1954 v africké Nigérii. V roce 2007 se pak začaly objevovat případy nákazy v Polynésii a Mikronésii. Virus zika se poprvé objevil na západní polokouli v roce 2014, kdy bylo zaznamenáno mnoho případů onemocnění v průběhu fotbalového mistrovství světa v Brazílii.

Český rozhlas: Virus Zika

Jak se nákaza virem projevuje?

Samotné nakažení virem zika a následné projevy nemoci nejsou pro pacienta život ohrožující. Nemoc má podobné symptomy jako chřipka. Do týdne od nakažení tak člověk pocítí příznaky, jako jsou nevysoká horečka, vyrážka, zánět spojivek, bolest svalů a kloubů či bolest hlavy. Příznaky trvají 2–7 dnů. Onemocnění se léčí symptomaticky: doporučen je klid na lůžku, dostatek tekutin, podávání obvyklých léků proti bolesti a horečce.

Proti viru zika neexistuje účinné očkování ani specifický lék na již propuklé onemocnění.

Jak se virus zika šíří?

Virus přenáší komár rodu Aedes aegypti, který se napil infikované krve, virus tak získal a dalším bodáním jej předává dalšímu hostiteli. V tropických a subtropických oblastech Jižní Ameriky má tento komár ideální podmínky pro své množení. Výskyt viru tak k 28. 1. 2016 evidovala Světová zdravotnická organizace už ve 23 zemích.

Komár tropický

Naopak v klimaticky chladnějších oblastech množení komára-přenašeče nedochází, proto například Kanada či Chile na americkém kontinentu jeho invazí zasaženy nejsou.

Výskyt virusu zika se potvrdil ovšem i v lidském spermatu. 2. února se pak v americkém Texasu vyskytl první případ, kdy bylo prokázáno, že virem zika se nakazil pacient, který měl sexuální kontakt s osobou, jež se navrátila z oblasti výskytu viru.

Jiný způsob, kterým by se virus z člověka na člověka přenášel, zatím nebyl potvrzen.

Co virus způsobuje a jak je to nebezpečné?

Samotné onemocnění, které virus způsobuje, pro člověka nebezpečné není a má relativně lehký průběh.

Virus ale může způsobit propuknutí tzv. Guillain-Barrého syndromu, což je autoimunitní zánětlivé onemocnění, postihující periferní nervy, které vycházejí z míchy. Ačkoli průběh tohoto onemocnění je dramatický a může pacienta ohrozit i na životě, samo většinou po několika dnech ustupuje. Další ohrožení, které virus zika může iniciovat, se týká těhotných žen.

Jak to ohrožuje těhotné ženy a jejich děti?

V době propuknutí epidemie viru zika v Brazílii se zde zřetelně zvýšil i počet případů, kdy se matce, která infekci prodělala v době těhotenství, narodilo dítě s tzv. mikrocefalií. WHO ale varuje, že k jednoznačnému prokázání přímé spojitosti mezi virovou nákazou těhotných a následným poškozením plodu je nutné provést ještě další důkladné výzkumy.

Nicméně státy jako Ekvádor, Salvador, Jamajka, Venezuela a Kolumbie vydaly již doporučení, aby ženy své těhotenství pokud možno odložily minimálně do července, kdy by měla invaze komárů slábnout, ideálně však až na rok 2018.

Co je mikrocefalie?

Mikrocefalie je tělesné postižení, kdy působením vnějších vlivů dojde k chybnému vývoji mozku plodu již v matčině děloze. Prokázaným vnějším vlivem je toxoplazmóza v matčině těhotenství či užívání alkoholu a drog. Narozené dítě má viditelně menší hlavičku a jeho mozek je poškozený, což s sebou nese další komplikace ve vývoji a růstu dítěte. V populaci se obvykle vyskytuje u 2 až 12 dětí z 10 000.

Je přímá vazba mezi mikrocefalií a virem zika?

Tato vazba dosud nebyla spolehlivě prokázána. Všechna varování se opírají pouze o to, že vysoký počet dětí s mikrocefalií se narodil v oblasti vysokého výskytu viru.

Jak se mohu bránit?

Pokud se člověk nechce virem nakazit, musí se vyvarovat komářímu bodnutí. V ohrožených oblastech je doporučeno aplikovat repelenty, nosit na většině těla světlé oblečení, v době aktivity komárů se nevyskytovat v jejich působišti či spát pod moskytiérou. Důležité je také zamezit líhnutí komárů, zejména likvidací stojatých vod.

Těhotným ženám se v současné pak nedoporučuje cestovat do zemí, ve kterých je výskyt komárů-přenašečů potvrzen.

Protože se virus zřejmě může šířit i pohlavně, je třeba při sexuálním styku používat ochranné prostředky jako při prevenci ostatních sexuálně přenosných chorob.

Jaká jsou opatření ve světě?

Světová zdravotnická organizace doporučuje zejména omezit kontakt komárů s lidmi a pak likvidaci líhní přenašečů. Vlády jednotlivých zemí pak v souladu s tímto doporučením přijímají různá opatření. Brazílie boj s komáry podcenila, protože výskyt dosud dominantní malárie byl redukován díky vyšší dostupnosti antimalarik.

V Brazílii probíhá v médiích masivní osvěta, jak se před infikováním bránit. Do té se zapojila i armáda, která chodí v oblastech kritického výskytu ode dveří ke dveřím a předává detailní instrukce, jak s komáry bojovat. Problematické je to zejména ve favelách, kde je obecně úroveň hygieny velmi nízká. Podle brazilského ministra zdravotnictví Marcela Castra se budou líhniště komárů likvidovat i chemicky. Některé země doporučily ženám odložit těhotenství na příznivější dobu.

Ohrožuje virus karneval v Riu a olympijské hry?

Rio se zavazuje, že sambodrom bude pod dohledem. Celá země se aktivuje v boji s přenašeči. Zda se ale podaří komáry vymýtit do doby konání obou akcí, je věcí, která závisí na mnoha faktorech, a nedá se proto spolehlivě předpovědět.

Souvisí šíření choroby s klimatickými změnami a globalizací?

Ekologové a odborníci přicházejí s postoji, že změny klimatu směrem ke globálnímu oteplování Země nahrávají množení komárů a tak snadnějšímu šíření nemoci. Vědecké studie na toto téma zatím ale neexistují.

Jaké je riziko nákazy v Česku?

Protože se nemoc šíří přenašeči-komáry, pro jejichž množení v Česku nejsou ideální podmínky, plošná invaze viru v ČR nehrozí. Protože se ale virus může šířit pohlavní cestou, je třeba používat při sexuálním styku ochranné mechanismy jako při prevenci všech pohlavně přenosných chorob.

Je možné, že si virus přivezou ze svých cest po Jižní Americe či jihovýchodní Asii turisté. U těch ale onemocnění proběhne a podle dosud známých informací o přenosu viru se dále šířit nemůže. Každopádně ale platí doporučení, aby turisté cestu do postižených oblastí důkladně zvážili. Toto doporučení je velmi důrazné zejména pro těhotné ženy.

Pokud se i těhotná žena z postižené lokality vrátila a příznaky nemoci se u ní neprojevily, nemusí se o své dítě bát. Pokud si není jistá, doporučuje se navštívit lékaře, svoji anamnézu s ním konzultovat a plod průběžně monitorovat.