Power-napping: mikrospánek, který občerství

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Power-napping je speciální metoda mikrospánku, známá též jako technika klíče. Jakkoli to zní neuvěřitelně, můžete se díky této metodě tak uvolnit a načerpat tolik energie, jako byste prospali hodinu. Elektrická aktivita mozku se proměňuje v průběhu jednotlivých fází spánku a bdění. Pomocí elektroencefalografie (EEG) můžeme měřit a zaznamenávat elektrické proudění v mozku. Rozlišujeme fáze, kterým říkáme fáze beta, fáze alfa, fáze REM, fáze théta a fáze delta.

Když má člověk otevřené oči a především když je nanejvýš koncentrován a v náležitém napětí, nachází se ve stavu beta. Když se uvolní, zavře oči, nechá odplývat myšlenky a na nic se nesoustředí, ocitá se ve stavu alfa. Má v něm určité typické prožitky: pocit tíže či naopak lehkosti, pocit tepla nebo necítí určité části těla. Obě tyto fáze, beta i alfa, považujeme za fáze bdění různého stupně. Další fází je fáze REM. Je to snová fáze, za níž se oči rychle pohybují doleva a doprava. Další fází je fáze théta, kdy člověk spí relativně hluboce a na podněty z okolí reaguje, jen když jsou dost silné. Následuje fáze delta, což je fáze hlubokého spánku.

Když večer ulehnete ke spánku, zpočátku chvíli ležíte bděle – to je fáze beta. Pozvolna upadáte do dřímotného stavu – to je fáze alfa. Když se na tu chvíli budete druhý den rozpomínat, řeknete si: najednou jsem se někam propadl, od neurčité chvíle nevím nic. To byla chvíle, kdy jste překročili hranici do další fáze. Usnuli jste, čímž se spustil rytmus spánku. Od té chvíle jste v přibližně devadesátiminutových intervalech střídali fázi delta s fází REM. Přecházeli jste z hlubokého spánku do fáze REM, kdy jste snili, pak zase zpátky do hlubokého spánku a z něj opět do fáze snění. Fáze REM trvají několik minut až půl hodiny a v průběhu noci nabývají na trvání a intenzitě.

A teď to, co je na tom skutečně překvapivé: Během nočního spánku nečerpáme nové občerstvující síly z fází théta nebo delta, nýbrž jedině z fází snění. Když na vás tedy padá taková únava, že vám klesají víčka a vy jste v každém okamžiku nablízku usnutí, pak tuto únavu odstraňují fáze snění, nikoli hluboký spánek. To znamená, že nedlouhé fáze snění, trvající přibližně čtvrt hodiny, vás občerství tak jako zbývajících 75 minut devadesátiminutového spánkového rytmu. A je to dokonce ještě lepší: První fáze REM po přechodu od bdělého stavu do spánku trvá jen asi pět minut. V této snové fázi samozřejmě musíme zpracovávat největší spánkový deficit, a proto zde probíhá cosi jako velký úklid či úklid nahrubo. Nově se pořádá a zpracovává všechno, co se přihodilo v posledních 24 hodinách. V těchto prvních pěti minutách přímo po usnutí je tento proces zpracovávání podstatně intenzivnější než v dalších, byť delších fází snění. Proto vás právě tato krátká první fáze REM nejintenzivněji a na nejdelší dobu občerství. Když se vám tudíž ve stavu únavy a malátnosti podaří usnout a procitnout právě ve chvíli, kdy byste už přešli z fáze snění do fáze delta, získáte rezervy na dobré dvě hodiny, a přitom se nebudete muset násilně udržovat v bdělém stavu.

To je tajemství power-nappingu: uvolníte se, nakrátko usnete a procitnete dříve, než byste upadli do hlubokého spánku. Klíčem je skutečný klíč, lépe řečeno svazek klíčů. Je třeba vědět, že ve fázích snění jsme nesmírně citliví na hluk. Když přecházíme do fáze théta, přibližně na polovinu se navíc uvolňuje svalový tonus, tedy napětí svalstva. Projeví se to například pootevřením úst nebo rozevřením ruky.

Už asi tušíte, o co půjde. Zaujměte co nejpohodlnější pozici, například si lehněte na pohovku nebo se usaďte na pohodlné židli. Do jedné ruky vezměte svazek klíčů a držte jej tak, aby dlaň mířila k podlaze, kdybyste ji rozevřeli. Pokud ležíte na pohovce, natáhněte si paži přes sedák židle tak, aby dlaň přesahovala jeho hranu. Ruka se nesmí dotýkat podlahy. Jestliže jste se pohodlně usadili na židli, pak prostě svěste paži.

Udělali jste si tedy pohodlí, ať už vsedě, nebo vkleče. V jedné ruce držíte svazek klíčů a usínáte. Když usínáte, děje se toto: Ocitáte se ve fázi alfa, z níž se dále noříte do fáze REM. Několik minut sníte a extrémně intenzivně se tím občerstvujete. V okamžiku opouštění fáze REM se vám natolik rozevře ruka s klíči, že svazek s řinčením spadne na zem. To je hluk, který vás probudí. Vy vstanete a uděláte pár kroků sem tam, aby se vám opět rozproudila krev. Vzápětí se můžete vrátit ke své práci, pokračovat v čemkoli, co máte před sebou. Jasně pocítíte velkou energii, která vám umožňuje další činnost a práci.

Co je důležité: Musíte opravdu vstát, jakmile klíče spadnou. Kdo se obrátí na druhý bok („jen na chviličku!“), ten okamžitě usne a co nevidět se propadne do fáze hlubokého spánku. Když se potom probudí za dalších několik minut, bude rozespalý a jako mátoha. Přeruší totiž fázi hlubokého spánku, která za normálních okolností trvá přinejmenším hodinu, a jeho tělo mu to dá najevo.

Popsaná metoda funguje s absolutní jistotou, pokud usínáte se svazkem klíčů v ruce. Nemusíte se obávat, že snad klíče nespadnou nebo že přeslechnete jejich řinkot. K obojímu nesporně dojde. Jen si to vyzkoušejte! Napoprvé budete mít možná potíž s usínáním, protože budete s napětím očekávat, co se stane. Proto se nejspíš nestane nic, ačkoli právě budete padat únavou. Ale napodruhé už to bude fungovat lépe a vyzkoušíte příznivé účinky power-nappingu.