Pohled na covid z jiné strany

covid 1 e1602589451896

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Nechci nyní polemizovat o viru jako takovém a stejně tak nechci polemizovat o diskutovaných opatřeních, karanténě, o vakcíně a speciálních lécích.

Spíše mám na mysli téma, jak lze posílit imunitu, která musí bojovat s virem, a psychiku, která musí bojovat se strachem.

Osobně jsem již v seniorském věku, a tedy v rizikové skupině. U nás na vsi pracuji se seniory, tyto dvě základní myšlenky s nimi diskutuji a snažím se je povzbuzovat. Mají tendenci se zavřít doma a nevycházet. Někteří skutečně podléhají strachu někdy až panickému, jiní naopak ani roušky nenosí.

Kdysi před léty jsem přišel na dětský obvod, převzal jsem jej od zkušené lékařky, odcházející na odpočinek, a ona mne učila, že mám rodičům vysvětlovat potřebu slunění pro jejich děti, s tvrzením, že opálené děti jsou zdravější. V poradně jsem si všímal, jak jsou děti opálené a jak jsou potom v zimním období náchylné na infekty. A skutečně jsem mohl pozorovat, že ty děti, které byly neopálené nebo měly hnědé jen ruce a předloktí, byly k nemocem náchylnější.

Vitamin D

Všeobecně je známo, že vitamin D potřebujeme pro stavbu kostí, ale tento vitamin sehrává významnou úlohu také v imunitním procesu, v boji proti virům.

Dříve se neměřila hladina vitaminu D a nevědělo se, že chybí, a on chyběl od nepaměti. Dnes se zdokonalila technika vyšetřování, a tak „najednou“ má skoro každý zjištěn nedostatek vitaminu D. Je to dáno i působením civilizačních faktorů. Běží strach z rakoviny kůže při opalování, a tak se lidé schovávají před sluncem, užívají prostředky s vysokými ochrannými slunečními faktory… Jsou změny biochemické, a to kvůli typu stravování, chemickým lékům, existuje také homocystein, který se mění na svou toxickou formu, a tak se stává vlastně jedem pro buňky, je jím ovlivněn metabolismus, své dělají antibiotika, hormony, u žen užívaná hormonální antikoncepce – seznam by mohl být dlouhý – a výsledkem je snížená hladina vitaminu D. Zde tedy máme častý problém, na němž je vhodné pracovat.

Při jednom setkání se seniory jsem jim řekl: Postavte se doma před celkové zrcadlo a vyhodnoťte si pohledem na své obnažené tělo, na kolik procent je vaše kůže opálená, a naopak – na kolik procent je bílá. Můžete si tak udělat orientační představu o tom, kolik máte vitaminu D, a tedy – zda vůbec máte tento nástroj pro boj s covidem.

Mikrobiom střeva

Imunitní systém si tvoří své bojovníky – jisté druhy bílých krvinek – v Payerových placích, nacházejících se po celé délce tenkého střeva, ale jejich počet výrazně stoupá směrem dolů. Jsou tvořeny shluky lymfoidních folikulů obsahujících hlavně  folikulární dendritické buňkyB-lymfocyty a makrofágy.

Ne nadarmo se traduje, že imunita začíná ve střevu. Aby se imunitě dařilo, je potřeba, aby bylo střevní prostředí v pořádku. Aby bylo všeobecně celé střevo v klidu, aby byla rovnováha mikrobiomu, vyrovnané pH. Je tedy zásadní otázkou, jak se ve střevu daří probiotické kultuře. Je často narušována nevhodným stravováním, přemírou sladkých pokrmů a sacharidů, samozřejmě také léky, antibiotiky, kortikoidy apod. Svou roli sehrává stres, jídlo rychle snězené, nedostatečně pokousané. Je mnoho lidí, kteří mají různé záněty, nadýmání, průjmy nebo zácpy, dráždivý tračník. Opět i zde si může každý vyhodnotit svou situaci, jak pomáhá nebo nepomáhá svému imunitnímu systému.

Omega 3

Poměr omega 3 a omega 6 nenasycených mastných kyselin ve stravě. Obecně lze shrnout poznatek, že omega 6 je pro-zánětlivá (podporuje zánětlivé procesy). Poměr mezi omega 3 a omega 6 má být 1: 4, zde se ale různé prameny liší v určení ideálního poměru. Žel, např. červené maso, které většinou nakupujeme v hypermarketech, má poměr 1:20 i více. Opět i zde se údaje z různých zdrojů liší. Nicméně z tohoto trendu lze vyvodit myšlenku, že bychom měli v praxi věnovat pozornost více konzumaci mořských ryb či rostlinných olejů, např. oleje z lněného semínka, a tím zvyšovat vliv omega 3 ve snaze vyrovnat v dnešní době narůstající nepoměr vůči omega 6. A tímto krokem můžeme opět pomoci svému imunitnímu systému.

Pohyb

NORDIC WALKING prosazuji nejen kvůli kloubům a páteři, ale hlavně kvůli prohloubenému dýchání a okysličování – jde tak opět o posilování imunity.

Je rozdíl, zda chodíte, posilujete dýchací svaly a okysličujete se, oproti situaci, kdy nevycházíte z domu, sedíte u televize v křesle, dýcháte jen povrchově, tedy neokysličujete se, a navíc jste tlučeni mediálními statistikami a senzačními zprávami, kde je největší výskyt covidu.

To je atmosféra strachu a víme, že strach je brzdou v léčení. A také se traduje rčení, že čeho se bojíš, to si přivoláváš.

Co s tím?

Psychika

Je na každém, jak přijímá katastrofické scénáře z médií, kam si je až připustí a zda pasivně čeká na vakcínu či nějaký lék, nebo začne pracovat na změnách ve svém jídelníčku, v pohybové aktivitě, bude posilovat svou víru pro boj s nepříznivými okolnostmi. Opře se o svou rodinu nebo dobré přátele, někdo si bude číst ve své bibli žalm 91 a obleče si Boží zbroj podle Pavlova listu Efezským 6:10, jiný navštíví svého psychoterapeuta, konzultanta, zkrátka nezůstane pasivní, nenechá se pohltit strachem a ve své mysli odmítne zlé.

A tuto pětici rad nabízím k úvaze a využití nejen seniorům…