Počet nakažených syfilidou v Praze se za rok téměř zdvojnásobil

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Počet případů syfilidy v hlavním městě stoupl loni oproti předchozímu roku skoro o 45 %, z 202 na 292. Výskyt bakteriálního onemocnění, které se přenáší zejména pohlavním stykem, v metropoli meziročně stoupá od roku 2006 výrazně. Nemoc se přenáší nechráněným sexuálním stykem. S tímto rokem se také stoupající trend výskytu syfilidy po letech útlumu objevil v celé České republice,  řekla epidemioložka Zdena Jágrová z Hygienické stanice hlavního města Prahy (HSHMP).

„Syfilis v populaci evidentně je, a jakmile budou lidé nadále promiskuitní, bude výskyt stoupat,“ řekla Běla Studničková z HSHMP. Od začátku letošního roku se nemoc například testovala mezi narkomany v kontaktním centru občanského sdružení Sananim. Podle vedoucí oddělení protidrogové prevence na pražském magistrátu Niny Janyškové se zjistilo, že z 91 testovaných lidí jich je pozitivních osm. „Syfilis ale není problémem jenom uživatelů drog,“ upozornila Studničková.

„V tomto případě se uživatelé drog nakazili proto, že byli promiskuitní, respektive si na drogu vydělávali sexem, tedy ne proto, že si aplikovali drogu. Je velmi dobře, že se Sananimu pomocí rychlo-testů daří vyhledávat pozitivní osoby, které se pak dále léčí. Tím ubudou v populaci nové zdroje nákazy. Počet vyšetření zatím však není tak velký, aby se z toho daly vyvozovat nějaké závěry,“ doplnila Jágrová.

Důležitá je informovanost
Podle ní je třeba znovu zvyšovat informovanost veřejnosti o této problematice. V letošním roce prý bude HSHMP ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem v pražských školách organizovat akci Hrou proti AIDS, která se zaměřuje na prevenci všech pohlavně přenosných onemocnění. „V dnešní době není problém se chránit. Je jen třeba vyvarovat se nahodilých nechráněných sexuálních kontaktů. Bylo by vhodné oslovit i skupinu mladých dospělých od ukončení školní docházky do asi 35 let. Chránit se je tak snadné a cena je zanedbatelná,“ řekla Jágrová. Před sto lety byla choroba výrazně rozšířenější než dnes; výskyt se povedlo snížit díky penicilinu. Poslední dobou ale podle Jágrové opět dochází k vzestupu sexuálně přenosných onemocnění nejen u nás, ale i ve světě. V celé České republice se v roce 2007 objevilo 822 případů syfilidy oproti 502 v roce 2006; údaje za rok 2008 prý ještě nejsou k dispozici.

Samoléčba je velmi riskantní
Syfilis, podle staršího českého názvu příjice, je nemoc bakteriálního původu, která se takřka výhradě přenáší pohlavním stykem, ať už klasickým vaginálním, orálním nebo análním. V první fázi se projevuje nebolestivým vředem a zduřením uzlin v místě, kde bakterie pronikly do organismu. Jestliže se člověk neléčí, přechází nemoc do druhého stádia, ve kterém je dominantním příznakem vyrážka. Nástup třetího je podle Jágrové v českých podmínkách zatím spíš výjimečné. Nastává po dlouhém období klidu, které může trvat až 20 let. Během něj jsou postiženy klouby, srdce, cévní i nervová soustava. Bakterie ničí kožní tkáně v oblasti obličeje, nosní přepážku i části patra. Objevují se těžké poruchy osobnosti, demence a progresivní paralýza. Stále v nízkém množství se v ČR vyskytuje vrozená syfilis u novorozenců, v případech, kdy se matka nakazila a neléčila se, řekla Jágrová.

„Riskantním chováním je také samoléčba, kterou někteří lidé provádějí. Léky neberou řádně, a tudíž sice netrpí příznaky, nejsou ale také vyléčeni a můžou své partnery nakazit. Navíc kvůli nevhodné léčbě antibiotiky může mikroorganismus vůči nim získat odolnost, což v budoucnu může možnosti léčby výrazně omezit,“ vysvětlila Jágrová. Testy na syfilis nelze provádět anonymně, nemoc se léčí antibiotiky. Hospitalizace trvá přibližně sedm dní. „Jedině včasná léčba na odborném pracovišti zajistí kvalitní život i v budoucnu,“ řekla Jágrová.

Syfilis test protilátek v krvi Syfilis Test naleznete v naší nabídce.

Výskyt nemoci syfilis
rok počet případů v Praze počet případů v celé ČR
2001 168 1376
2002 137 976
2003 121 849
2004 111 684
2005 98 523
2006 108 502
2007 202 822
2008 292 údaje nejsou k dispozici