Orgánové hodiny z pohledu čínské medicíny

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Každý živý tvor je součástí přírody. Z toho vyplývá, že děje ve vnějším světě se současně odrážejí i uvnitř organismu. Jedním ze způsobů jak čínská medicína tradičně popisuje průběh energie v závislosti na denním cyklu jsou orgánové hodiny. Představují maxima a minima energie v určitém meridiánu v průběhu 24 hodinového cyklu.

Cyklus 24 hodiny je rozdělen po 2 hodinách na 12 částí. Čínská medicína rozlišuje 6 párů orgánů, vždy tvořený jedním jinovým (plným) a jedním jangovým (dutým) orgánem. Ke každé dvou hodině se přiřazuje jeden orgán. V průběhu denního cyklu má orgán nejvyšší aktivitu právě ve své hodině. O 12 hodin dříve či později má tento orgán aktivitu nejnižší. Toto se nazývá v čínské medicíně pravidlo poledne – půlnoc.
Pro lepší pochopení si uvedeme příklad. V době mezi 1-3 hodinou mají nejvyšší aktivitu játra, o 12 hodin později, tedy od 13-15 hodin, mají játra aktivitu nejnižší.
Nejvhodnější způsob léčby pomocí orgánových hodin je působení na určitý orgán v době jeho maxima. Příklady použití základních bioinformačních produktů Sféry vidíte na obrázku.


Orgánové hodiny z pohledu čínské astrologie

Orgánové hodiny vycházejí ze systému čínské astrologie, který pracuje s 10 energiemi nebeských kmenů (které odpovídají prvku dřeva, ohně, země, kovu a vody) a 12 energiemi pozemských větví (které odpovídají energii větru, tepla, horka, vlhka, sucha a chladu). Jdou vždy spolu v párech a spolu tvoří 4 pilíře energií času. Tyto čtyři pilíře – pilíř roku, pilíř měsíce, pilíř dne a pilíř dvouhodinových hlídek se počítají pro určité místo a čas a hovoří o aktuální energetické konstituci.


Celý cyklus v čínské astrologii je 60-kový. Nejpomaleji se mění cyklus roků, přičemž každý desátý rok se opakuje stejná posloupnost 10-ti energií nebeských kmenů a každých 12 let se opakuje shodná posloupnost 12-ti energií pozemských větví. Když se vystřídá 6 nebeských a 5 pozemských cyklů, začíná nový 60-kový cyklus. V cyklu měsíců je obdobné střídání nebeských a pozemských energií a celý cyklus se vystřídá za 5 let. Třetí z pilířů energií času je pilíř dnů, který má opět délku 60 s naprosto stejně se měnící dvojicí nebeských kmenů a pozemských větví. Celý cyklus proběhne za 60 dnů, přičemž každý 10. den má stejnou kvalitu energie nebeského kmene a každý dvanáctý pozemské větve. Nejrychleji se mění čtvrtý pilíř dvouhodinových hlídek, který proběhne celým šedesátkovým cyklem za 5 dní. A právě tento dvouhodinový cyklus hlídek je nazýván orgánovými hodinami. Protože však čínská astrologie přiřazuje akupunkturní dráhy k pozemským větvím, tedy 12 akupunkturních drah odpovídá 12 zvířatům pozemských větví, je důležité si uvědomit, že tyto dvouhodinové hlídky mají každý den jinou energii nebeských kmenů.


Pokusím se to vysvětlit na jednoduchém příkladu. Máme 6 párů orgánů, kterým přiřazujeme 12 akupunkturních drah, tak jak jsou uvedeny v orgánových hodinách (zapomene nyní na všechny zvláštní dráhy, vnitřní průběhu aku drah, síť spojek…). Všech těchto 12 meridiánů tvoří jeden celek, který můžeme pro přehlednost zobrazit jako kruh. Ten je rozdělen na 12 dílů, z čehož každý představuje 2 hodiny a odpovídá jednomu akupunkturnímu meridiánu, který patří k jednomu vnitřnímu orgánu. Pokračujme dále. Tento vytvořený kruh si představme jako pružnou hadici, kterou proudí např. „hustá tekutina“, která se nerozloží v hadici rovnoměrně, ale je v každém okamžiku na jedné straně v maximu a na druhé v minimu (jako když had zakousnutý do svého ocasu sežere králíka) a úměrně klesá od maxima do minima ve zbývajících částech trubice. A toto maximum projde celým kruhem až skončí opět tam, kde začalo a opět pokračuje na své pouti do dalšího cyklu. Tímto schématem bychom mohli velmi hrubě popsat orgánové hodiny. A to o čem jsem hovořili, tedy o systému čínské astrologie s 10 energiemi nebeských kmenů a 12 energiemi pozemských větví, které jdou spolu v párech vždy obě Jang a obě Jin a které spolu tvoří 4 pilíře energií času, popisuje složení oné tekutiny, která v proudí v hadici.

Na závěr uvedeme příklad:
Pro datum 4.3.2004 14.40SEC Praha vypočítáme následující čtyři pilíře času:
ROK jang dřevo – opice (močový měchýř BL) – BL 65
MĚSÍC jin oheň – zajíc (tlusté střevo LI) – LI 5
DEN jang voda – kůň (srdce HT) – HT 3
HLÍDKA jin oheň – ovce (tenké střevo SI) – SI 5

Orgánové hodiny nám pro tuto hodinu říkají to, že je zrovna hodina tenkého střeva. Čtyři pilíře času však charakterizují tento okamžik z hlediska právě dominujících energií mnohem detailněji a dokonce uvádějí, který z antických bodů je zrovna na té které dráze otevřen.

Poznámka: zkratky BL, LI, HT, SI jsou označením jednotlivých akupunkturních drah, uvedená čísla pak charakterizují přesné akupunkturní body. Systém antických akupunkturních bodů popisuje 5 akupunkturních bodů každého meridianu ve vztahu k 5 prvkům čínské medicíny.

Více si o tomto tématu můžete přečíst k knihách pana Borise Michajlova Brina, v angličtině pak několikasvazkové vynikající dílo pana Josepha Needhama o čínské kultuře a civilizaci, které ve dvou dílech pojednává o tomto tématu. Dále pak kniha pana Dereka Walterse – Chinese astrology. O vztahu energií času k akupunkturním drahám pojednává The optimum time for acupuncture.