Okruh sleziny a domácí očistná kúra

cm bylinky

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Domácích detoxikačních kúr zaměřených na slezinu a její okruh je jako šafránu. Mechanické očisty tenkého střeva a štítné žlázy dokonce nejsou známy vůbec. Nejvíce praktikované jsou očisty žaludku a lymfy, které ji pomáhají rozproudit a lépe tak odvádět toxiny ven z těla. Domácí detoxikace slezinného okruhu by však měla mít ohnisko v emocích a naším úkolem je naučit se je ovládat…

Inspirace od jogínů

Mechanické očisty sleziny se provádějí nejčastěji za pomoci lázeňských minerálních vod, a to z karlovarské pánve. Mnohem podstatnější a také snadněji dostupné jsou však očisty žaludku, které slouží k jeho odhlenění. Jogíni si rádi po ranním probuzení vyvolávají dávivý reflex, který ze žaludku vypudí přebytečný hlen. Rovněž se vyhýbají konzumaci mléka a mléčných výrobků, které organismus nadměrně zahleňují.

Emoční detox

Všechny orgány slezinného okruhu, zvláště pak žaludek, mají silnou emocionální symboliku. Je tomu tak proto, že jsou obemknuty několika vegetativními nervovými vlákny. Například slinivku ovládá velmi citlivá solární pleteň neboli Plexus solaris, která řídí činnost vnitřních orgánů.

Kdykoli pocítíme hněv, ale také nepřiměřená bolest, nenávist, radost a jakákoli jiná emoce vycházející z vnitřních orgánů, solární pleteň zareaguje. V souvislosti se slezinným okruhem se Solar plexus ozve zejména tehdy, když pociťujeme vnitřní neklid.

Vycvičte si solární pleteň

Nepříjemné napětí v oblasti břicha, vyvolané právě solární pletení, dokáže účinně tlumit speciální taoistický cvik, který můžete provádět kdykoli a kdekoli. Základem je se při jeho realizaci soustředit na solární pleteň, uloženou na úrovni žaludku. Vsedě či vstoje si položte dlaně na žaludek. Dívejte se upřeně před sebe a nadechněte se. Celou svou mysl soustřeďte na to, jak vzduch tlačí na žaludek. Vydechněte a s výdechem tlačte dlaněmi na žaludek, jemně jej zatlačujte dovnitř a nahoru. Přitom pomalu otáčejte horní polovinu těla (včetně hlavy) doleva a pánev doprava. S nádechem se vraťte do výchozí polohy a zvolna uvolňujte tlak dlaní. Opakujte – ale horní polovina těla nyní směřuje doprava a pánev doleva. Cvik opakujte nejméně čtyřikrát a maximálně šestatřicetkrát.

Ke snazší detoxikaci lymfatického systému přispívají pravidelné lymfatické masáže.