Oči = cvičení zraku pro zdravou dlouhověkost

cm palec nahoru

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Před léty, když jsem byl na vojně, jsem si přes inzerát zakoupil návod na zlepšení zraku cvičením. Bylo to pár špatně čitelných oxeroxovaných papírů ve slovenštině. Nadšení pro cvičení mne brzy opustilo, ale návod jsem přepsal a rozšířil po celých kasárnách. Myslím si, že by nikdo neměl vydělávat na cizím neštěstí (v tomto případě na lidech s problémy se slabým zrakem).

Vzhledem k anatomii a principu funkce lidského oka je minimálně základ onoho návodu správný, a tak si Vám to – podle mého názoru podstatné – dovolím předložit. Něco málo teorie: Autor původního návodu H. Benjamin trpěl od dětství stále se zhoršující krátkozrakostí a již ve svých 27 letech se musel vzdát práce, neboť mu již nejsilnější možné brýle (-20,5 dioptrie) nestačily. Dále popisovaná cvičení prováděl spolu s dodržováním životosprávy tak, že měl po 2,5 letech zrak téměř normální a nošení brýlí se zbavil navždy. Popis jeho metod vyšel v Anglii za 44 let ve 13 vydáních. Je samozřejmé, že cvičit je potřeba s jistou houževnatostí a s důvěrou v jejich účinnost.

Bezmyšlenkovité cvičení prakticky nemá cenu. Při každém cviku si uvědomujte, že chcete dosáhnout zdravého zraku! Všechny cviky se provádí bez brýlí. Pokud ještě brýle nenosíte trvale, sundavejte je co nejčastěji a procvičujte svůj zrak např. při chůzi do zaměstnání, na procházce, v přírodě apod. Po několika dnech budete pociťovat zlepšení.

Používání brýlí – jakýchsi „očních berliček“ – a jejich trvalé nošení zhoršuje zrak tím, že zabraňuje volnému přirozenému pohybu očí a nutí je ke strnulosti díváním se pouze v mezích brýlí. Brýle také brání přístupu přímého slunečního záření k oku. Všechny tyto okolnosti vedou k tuhnutí očních svalů a čočky, nedaří se žádné pokusy o zlepšení a takový člověk sahá vždy po několika letech po stále silnějších brýlích. Stejně špatný vliv na oči má i nadbytečné používání umělého světla a mnoho televize (např. i práce s počítačem).

Životospráva: na známém výroku „Všechny nemoci jsou z jídla!“ je skutečně hodně pravdy. Bez naší současné stravy bychom netrpěli tzv. civilizačními nemocemi – např. dnou, diabetem (cukrovkou), kardiovaskulárními nemocemi apod. Úprava životosprávy v tomto případě znamená omezení rafinovaného (bílého) cukru, bílého pečiva a masa. Je vhodné zvýšit podíl celozrnné a zeleninové stravy, částečně surové.

(Poznámka od dr. Šafránka: Všechny nemoci jsou obrazem nedokonalostí naší duševní výbavy – viz např. článek Karmická medicína 9 – Nerovnováha neurovegetativního systému = příčina většiny nemocí = v nedokonalostech naší Duše je kořen všech nemocí = a od naší psychiky se následně odvíjí i náš jídelníček, který nás samozřejmě také dokáže poškodit …)

Níže uváděná cvičení jsou vhodná pro uvolňování napnutých a strnulých svalů očí a jejich okolí. Svaly očí jsou ztuhlé u všech lidí s vadným zrakem. Těmito cvičeními se opět stanou pružnými a poddajnějšími, budou se pohybovat a přizpůsobovat mnohem volněji, což bude mít za následek urychlení návratu k normálnímu vidění. Cvičení by se měla provádět v pohodlné pozici, pravidelně každý den 4 – 5 minut. Věřím, že zlepšení, které bude následovat, Vám bude dostatečnou kompenzací za tento „ztracený“ čas.

1. Pohyby očima nahoru a dolů
Hlavu držte v klidu a důkladně se uvolněte. Očima pohybujte směrem nahoru (co nejvíce), potom zase co nejníže dolů, vždy tak, aby bylo ve svalech očí cítit určité napětí. Opakujte 6x. Pohyby očí jsou pomalé a pravidelné. Cvičení provádějte bez námahy a používejte co nejméně síly. Po několika pohybech zavřete oči a nechte je několik sekund, aby si odpočinuly. Když si takto oční svaly uvolníte, budete se schopni podívat výš nahoru i níž dolů než předtím.

VARIACE SE ZAVŘENÝMA OČIMA
Ten samý cvik provádějte se zavřenýma očima. Nejen že si tím procvičíte oční svaly, ale dojde zároveň i k masáži oční bulvy.

2. Pohyby očima do stran
Očima pohybujeme nejprve silně do prava, potom silně do leva. Na každou stranu tak daleko, jak to bude možné. Nenásilně alespoň 6x. Několik sekund si se zavřenýma očima odpočiňte. Podobně jako v předchozím cvičení se svaly uvolní a budete vidět více do stran. Opakujte 2 – 3x. Ten samý cvik provádějte i se zavřenýma očima!

Kombinace obou těchto cviků
Očima opisujte do prostoru před sebou velké písmeno „H“. Podobně jako v předchozích případech se oči uvolní a budete vidět více do stran. Opakujte 2 – 3x.

3. Pohyby očima po úhlopříčkách
Podívejte se silně vpravo nahoru, potom vlevo dolů, vlevo nahoru a vpravo dolů. Zavřete oči a nechte je 3 – 4 sekundy odpočinout. Několikrát opakujte!

Kombinace všech 3 cviků
Očima opisujte do prostoru před sebou velká písmena „A“ a „K“!

4. Kroužení očima
Podívejte se silně nahoru a potom očima opisujte co možná největší kruhy směrem doprava, dolů, doleva a zpět nahoru. Opakujte 4x. Stejný cvik opakujte opačným směrem. Nechte oči odpočinout a proveďte celé cvičení znovu, tentokrát se zavřenýma očima!

5. Cvičení akomodace (zaostřování) oční čočky
Domnívám se, že toto je stěžejní cvičení celého procesu zlepšování zraku! Před oči si dejte ukazovák na vzdálenost asi 20-30 cm, tak blízko, dokud jej budete vidět ostře. Postavte se před nějaký předmět vzdálený minimálně 5 metrů. Svůj zrak zaostřete na prst a hned nato na vzdálený předmět. Opakujte 10x. Na 3-4 sekundy oči zavřete oči a nechte je odpočinout. Celý postup opakujte 2-3x. Celé cvičení provádějte dost rychle, ale důkladně, vždy s dokončenou akomodací, aby si oční čočka a oční bulva na tuto činnost zvykaly. Toto cvičení provádějte co nejčastěji, můžete i při chůzi!

Další cvičení a pomůcky


SLUNEČNÍ SVIT

Cena slunečního svitu je ve všech případech vadného zraku značná a je jen třeba doporučit všem lidem se špatným zrakem, aby slunečních paprsků dopřávali svým očím co nejvíce. Nejlepší způsob je ten, že zavřete oči, vystavíte je proti slunci a hlavou budete mírně pohybovat ze strany na stranu. Tak budou sluneční paprsky dopadat na všechna místa oka rovnoměrně. Kdykoli je to možné, provádějte toto cvičení 10 minut – 3x denně. Díky tomuto cvičení se oči dobře prokrví a uvolní se svaly i nervy. Je samozřejmé, že i toto cvičení se provádí bez brýlí.

STUDENÁ VODA
Studená voda je další efektivní prostředek k uvolňování očí a okolních tkání. Nakloňte se nad umyvadlo (vanu), ponořte ruce do vody, naberte vodu do dlaní a rázně ji šplíchejte do zavřených očí. Opakujte 20x. Toto cvičení velmi osvěžuje oči. Je to dobrý prostředek vždy, když cítíte, že máte oči unavené, nejlépe však minimálně 3x denně. Důležité je, aby voda byla studená, nikoli vlažná!

ČTENÍ
Čtení je jedním z nejlepších prostředků pro udržení zdravých očí a nikdy nemůže způsobovat vadný zrak. Není podstatné, jaké množství textu se čte, pouze na tom, aby byly oči po celou dobu uvolněné. Začněte číst bez brýlí ze vzdálenosti, která Vám nejvíce vyhovuje. V případě extrémní krátkozrakosti bude tato vzdálenost možná tak malá, že budete muset zprvu číst pouze jedním okem. Jakmile pocítíte únavu (očí), přestaňte číst a na 1 – 2 sekundy oči zavřete. Poté se znovu vraťte ke čtení. Po celou dobu pravidelně a často mrkejte. Pokud máte jedno oko slabší, čtěte s ním častěji.

SHRNUTÍ: Princip zlepšení zraku je tak trochu podobný kulturistickému tréninku, není však možné aplikovat stejná pravidla. U těchto cvičení jde o zlepšení prokrvení očí a okolních tkání, relaxaci a současně i posílení okohybných svalů. Posílení okohybných svalů bude mít za následek lepší schopnost akomodace (zaostřování).

Celé cvičení je vhodné provádět pouze s vynaložením minimálního úsilí – oči se brzy unaví. Budu rád, když se případní zájemci o zlepšení zraku později ozvou a podělí se svými zkušenostmi.