Nová studie odhalila, že drahá magnetická rezonance, do které jsou ženy nuceny z důvodu vyšetřeni rakoviny prsou, nemá žádný lékařský benefit

cm prsa

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Magnetická rezonance, známá také pod zkratkou MRI (z anglického „magnetic resonance imaging“), je stále více využívána za účelem vyšetření rakoviny prsou, stejně tak se stále více využívá při samotné operaci prsu v případě, že rakovina byla zjištěna. Evidentně to znamená, že náklady na zdravotní péči prudce narůstají, jelikož více a více ženám je kromě mamografie doporučena také magnetická rezonance. Nátlak začal v roce 2007. V tom čase stálo, dle the New York Times, vyšetření prsou magnetickou rezonancí 1 000 až 2 000 amerických dolarů, a někdy dokonce víc – je to nejméně desetinásobek nákladů na běžnou mamografii. Takže za každých milion vyšetření prsou magnetickou rezonancí, které jsou každoročně v USA uskutečněny, vzrostly náklady na zdravotní péči jen z tohoto jediného důvodů o nejméně jednu miliardu dolarů. Jen někdy, ale ne vždycky, jsou tato vyšetření hrazená ze zdravotního pojištění.

Samozřejmě, i přes tyto enormní náklady, jediným důvodem, proč by měli lékaři a léčebná centra přesvědčovat ženy, aby podstoupily toto drahé vyšetření, by měla být existence přesvědčivého důkazu, že vyšetření prsou magnetickou rezonancí má vynikající výsledky v odhalování rakoviny prsou a/nebo v její léčbě. Ale to není pravda.

Ačkoliv může být těžké tomu uvěřit, tady je šokující pravda, tak jak byla publikována v prestižním lékařském magazínu The Lancet. Monica Morrow, společně s kolegy z newyorského centra pro léčbu rakoviny (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center), provedla pečlivý výzkum posledních deseti let. Jejich cílem bylo prozkoumat tvrzení, že vyšetření prsou magnetickou rezonancí při hledání a léčbě rakoviny prsou je skutečně efektivní. Zjistili ale pravý opak. Je jenom málo nebo téměř žádné důkazy, že vyšetření prsou magnetickou rezonancí by bylo pro většinu žen prospěšné. Ve skutečnosti tedy neexistují žádné objektivní důkazy, které by potvrdily, že vyšetření prsou magnetickou rezonancí je obzvlášť účinnou pomocí při operaci se zachováním prsu.

Přemlouvání žen k vyšetření prsou magnetickou rezonancí bez důkazu, že to zvýší jejich šanci na vyléčení

Nová studie ukázala, že vyšetření prsou magnetickou rezonancí může být přínosným v případě žen, které mají vysokou pravděpodobnost, že onemocní rakovinou prsu z důvodu dědičných předpokladů. Nicméně, podívejme se na toto tvrzení z hlediska dlouhodobého přežití klientek. Dle vyhlášení v médiích, výzkumníci poukázali na to, že zatímco vyšetření prsou magnetickou rezonancí u těchto rizikových žen může odhalit tumor, který nebyl odhalen mamografem a ultrazvukem, „jenom málo víme o tom, zdali má tato lepší detekce nějaký vliv na vyléčení.“

Dle výsledků výzkumného teamu, to že vyšetření prsou magnetickou rezonancí je přesnější, ještě neznamená lepší výsledky operace, stejně tak neznamená lepší prognózu u žen, u kterých bylo toto vyšetření uskutečněno před operaci. „Dostupná data nenasvědčuji tomu, že by magnetická rezonance zlepšovala účinnost při operaci se zachováním prsu nebo, že by zvyšovala pravděpodobnost dosáhnutí negativních okrajů (tedy, že na okraji resekce nejsou nalezeny žádné rakovinotvorné buňky) při následném chirurgickém zákroku.“

„Magnetická rezonance je v posledních letech velice využívána, jelikož se předpokládá, že její zvýšená citlivost při odhalování rakoviny zlepší vyhlídky pacientů na vyléčení,“ říkají autoři tiskové zprávy. Co je ale rozhodující: bylo zjištěno, že neexistuje žádný konkrétní důkaz, že by vyšetření prsou magnetickou rezonancí (které odhalí rakovinu u vysoce rizikových pacientek) vedlo k tomu, že tyto pacientky budou žít déle než by žily, kdyby toto vyšetření nepodstoupily.