Neuropatie

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Pokud existuje nějaké onemocnění a je na ně předepisováno mnoho léčiv, tj. farmakologický průmysl má k dispozici celou paletu léků, pak to znamená, že žádný z těchto léků neřeší příčinu nemoci, a samozřejmě žádný nevede k vyléčení.

Popis a klasifikace

Lékař dokáže do velkých podrobností popsat nemoc v jejích projevech, popíše souvislosti. Rozdělí nemoc do kategorií, do stupňů postižení atd.

 • Neuropatii bude klasifikovat jako mononeuropatii, kdy je postižen jeden nerv, polyneuropatii, kdy je postiženo několik nervů, a neuropatii jako komplex.
 • Bude reagovat na stav akutní, ne zrovna akutní (subakutní), anebo na chronický.

Neuropatie může být:

 • vrozená,
 • nebo může vzniknout v průběhu života vlivem infekcí, autoimunitních a metabolických onemocnění, toxických vlivů, degenerace, vitaminových a výživových deficitů, či v důsledku nedostatečného cévního zásobování nervů.

Může být součástí celého syndromu jiných nemocí.

Projevy

Projevy neuropatie se budou odvíjet podle místa postižení a bude záležet na tom, kterou část těla postižený nerv zásobuje informacemi z mozku.

Nervový systém je totiž složen ze sítě nervových vláken, které vedou signály (vzruchy) z mozku a míchy do ostatních, periferních částí těla. Poškození určité části této sítě ovlivňuje proces přenosu nervových vzruchů, které ovládají správný pohyb vašich svalů, kloubů, funkce kůže a vnitřních orgánů…

Projevy jsou tedy rozmanité – od bolestivosti, brnění, pálení, svědění přes poruchy pohybu, citlivosti až po ochrnutí.

Postižení autonomního nervového systému

Postižení autonomního nervového systému vede k narušení funkcí vnitřních orgánů. To se projeví na trávení, na vstřebávání, na celkové výživě a při dlouhodobém působení této základní poruchy se dostaví celkové projevy obecného neprospívání těla, poklesu tlaku krve, poruchy srdečního rytmu, poruchy urogenitálního traktu, slabost končetin, neobratnost, zakopávání, nejistota při chůzi, snížení citlivosti na dotek, chlad, teplo…

Neuropatie coby důsledek

Může to být ovšem i naopak, totiž sama neuropatie se projeví jakožto důsledek prvotně poškozených orgánů, třeba ledvin, jater. Samostatnou kapitolou je diabetická neuropatie.

Hledání příčin

Hledat příčiny je složité, protože jich může působit hned několik najednou. Příčiny mohou tvořit tzv. příčinné řetězce, uveďme si příklady.

Byl zjištěn zvýšený cholesterol, a bez objasnění příčiny vyššího cholesterolu nasazena léčba statiny. Při jejich dlouhodobém užívání může toxický vliv chemického léku podpořit rozvoj neuropatie. Anebo se stejný princip může projevit při léčbě cytostatiky, antibiotiky, při chronickém užívání léků proti bolesti, léků na spaní.

Přitěžující faktory

Svou roli sehrává alkohol, kouření, to je jasné, o tom jsem psal již v jiných článcích. Zamoření organizmu těžkými kovy – olovo, rtuť, kadmium, (amalgámové plomby). Práce v chemickém průmyslu, v dílnách, kde jsou různé výpary, laky, barvy, ředidla, rozpouštědla

Dotazy a náprava

Do poradny nám lidé píší jen velmi stručné dotazy typu:

Byla mi zjištěna neuropatie, co mohu dělat, aby se mi stav zlepšil?

Je problém na takovou otázku odpovědět. Takové odpovědi musí předcházet  rozbor situace, je třeba

 • pojmenovat detailněji, o jakou neuropatii jde,
 • vyzvednout příčinné řetězce daného onemocnění,
 • objektivním vyšetřením zjistit stupeň poškození.
 • A potom se musí učinit opatření, aby přestal příčinný faktor působit. Za takových podmínek – pojmenování příčiny a řešení příčiny – bude i léčebný program smysluplný a léčivo může pozitivně pomoci k regeneraci postižené nervové tkáně. Například vitaminy B komplexu, vitamin B12, kalcium, kyselina alfa-lipoová s pozitivními účinky na nervová vlákna a vitamin E a ginkgo biloba, jež zlepšují prokrvení, a mnoho dalších.
 • Vždy je to individuální.

Tazatelé se svěřují s tím, že jim jejich lékař projevy slabosti, mravenčení apod. nevěří. Bývá provedeno základní vyšetření s konstatováním – je to neuropatie. A ordinují se léky na tlumení jejích projevů.

Je to stejná situace, jako když dáte auto do servisu a opravář zjistí, že v něm správně nefungují elektrické obvody. Nezapne se světlo, nefunguje stěrač, nepracuje jeden válec, dokonce nenastartujete.

 • A určitě autu nepomůže, když se vymění jen žárovka, gumička na stěrači nebo jiný „koncový prvek“.
 • Naopak: Je třeba co nejpečlivěji popsat patologický proces a podle toho určit specifickou terapii. Mnozí nemocní užívají řadu léků, přidávají se další a další. Tím více se mohou přidávat různé vedlejší účinky a interakce. V důsledku nežádoucích účinků se vytratí původně zamýšlený pozitivní léčebný efekt.

Neuropatie je onemocnění celého člověka!

Většinou má hlubokou a dlouhodobou historii a rozhodně nezačala v okamžiku, když se projevily první projevy, třeba mravenčení či necitlivost končetin.

Nelze tedy očekávat, že léčba pomocí jakéhokoliv léku problém hned vyřeší. Ale je bezpodmínečně nutné učinit totální změnu života na všech úrovních. V rovině těla, duše i ducha, a to za spoluúčasti celé rodiny, neboť se neuropatie jednoho člena rodiny dotýká rodiny celé.