Neurocholin

brain 3168269 960 720 e1566282215187

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

V názvu dnešní kapitoly najdeme název biogenního aminu – cholin. V mnohých popisech je cholin řazen mezi vitaminy  skupiny B, ačkoliv není zcela jasně považován za vitamin, spíše jako kvazi-vitamin, nebo vitagen. Na rozdíl od vitaminů má pro organizmus význam i jako stavební a energetický zdroj. Cholin je důležitý pro látkovou výměnu aminokyselin.

Nalézá se v buňkách, tvoří součást lecitinu. Velmi pozitivně působí na činnost mozkových a nervových buněk, má tedy jasně své opodstatnění být v názvu neurocholin. Cholin je vyžadován při syntéze membránového fosfatidylcholinu (to představuje prekurzor ceramid, který hraje roli v přenosu nervových impulzů přes buněčnou membránu) a sfingomyelinu. Obě látky se podílejí na konstrukci membrány buněk v lidském těle. Účast cholinu v membránových procesech je nezbytná pro buněčné zdraví, ochranu a flexibilitu. To je podstatné také pro zdravý vývoj plodu. Cholin je prekurzorem neurotransmiteru acetylcholinu, který přenáší vzruchy mezi našimi nervovými buňkami, zprostředkovává informace pro svaly a orgány. Acetylcholin má své místo působení v přepojovací stanici – synaptické štěrbině, kde na něj působí enzym acetylcholinesteráza (AChE) a rozkládá jej na cholin a acetát. Cholin se zpětně vychytává a znovu se používá na syntézu acetylcholinu.

Spotřeba cholinu pro paměť

Tento cyklus sehrává svou roli v procesu myšlení a vnímání a souvisí jak s krátkodobou, tak i dlouhodobou pamětí a mentální energií. Lidé, kteří jsou vystaveni opakovanému a dlouhou dobu trvajícímu stresu, mají velkou spotřebu cholinu, a to vede k vyčerpání mozkové aktivity a zhoršení paměti. Výzkumy jsou  v souvislosti s cholinem dělány u Alzheimerovy choroby, protože jedním z příznaků této nemoci je nedostatek neurotransmiteru acetylcholinu v mozku, dále u Parkinsonovy poruchy, bipolární poruchy a jiných psychiatrických onemocnění provázených poruchami paměti.

Hipokampus, místo učení se

Důležitým místem v mozku, kde se odehrává „učení“ novým věcem, je hipokampus (řecky hippocampus – mořský koník). Vědci zkoumali neurony hipokampu u laboratorních hlodavců. Jedné skupině březích samiček podávali stravu s vysokým obsahem cholinu a zjistili, že jejich potomci pak v experimentu jevili větší schopnost učit se novým věcem a více si pamatovali, měli vyšší schopnost vysílat elektrické impulsy a byli vybaveni větším počtem dendritů, které slouží ke komunikaci. Jejich neurony byly větší než u porovnávací skupiny hlodavců, kde cholin v potravě březích samiček nebyl…

Z toho lze vyvodit předpoklad, že nízký příjem cholinu u těhotných může souviset s vývojem mozku kojence a může ovlivnit paměť jejich dětí.

Přesný mechanizmus, jímž cholin na mozek působí, však není zatím jasný. Může se podílet v plodu na stavbě buněčných membrán, jak bylo zmíněno výše.

Novější výzkumy považují cholin především za donor (poskytovatele) metylové skupiny v rozhodujících biologických procesech (vývoj mozku, reprodukční funkce a zdravé srdce).

Epigenetický vliv

Cholin může mít pozoruhodný vliv na methylaci genů, které vedou predisponující jedince k nemocem s poruchami ukládání  tuků v játrech (steatóza) a rozvoji fibrózy. Jestli se tato predispozice projeví, nebo neprojeví, závisí do jisté míry na přítomnosti a na správném účinku cholinu. Ten totiž může fungovat jako vypínač genu, který je odpovědný za dispozici k uvedeným nemocem ztučnění jater a fibrózy. Účinek cholinu tedy můžeme považovat za preventivní faktor.

Co omezí účinek cholinu

Jeho působení nepříznivě ovlivňuje alkohol a nikotin, zvýšená hladina estrogenů a některé léky, v experimentu je vedena  diskuse o methotrexatu, léku, který je používán k léčbě rakoviny, lupenky a revmatoidní artritidy. Krysy, které dostávaly methotrexát, vykazovaly známky nedostatku cholinu.

Zdroje cholinu

Částečně je přijímán stravou, částečně je vytvářen v játrech a dalších tkáních z různých esenciálních látek, například z aminokyseliny methioninu, za přítomnosti kyseliny listové a vitaminu B12.

Nejvíce cholinu obsahují: sójový lecitin, hovězí játra, vejce, květák, brokolice, pivovarské kvasnice, ryby, listový špenát, pšeničné klíčky, mléko, tofu, luštěniny a celozrnná strava. Další důkaz toho, jak je obecně důležitá vyvážená strava.

Předejít kardiovaskulární chorobě

Účast cholinu je pozorována v souvislostech vývoje kardiovaskulárních chorob, ta souvislost spočívá v tom, že  enzymy obsahující cholin odbourávají cholesterol z tkání. Experiment ukázal, že podávání lecitinu po dobu jednoho měsíce mělo vliv na pokles hladiny cholesterolu a triglyceridů. Zabraňuje rozvoji aterosklerózy. Cholin je také používán pro snižování hladiny homocysteinu, jenž je brán jako jeden z rizikových faktorů u kardivaskulárních chorob. Zvýšené hladiny homocysteinu mohou poškodit srdce a cévy, mozek, klouby a kosti. Již zmíněný fosfatidylcholin je také důležitý pro odstranění tuku a cholesterolu ve formě VLDL (lipoprotein o nízké hustotě) z jater. Tělo používá cholin k syntéze lecitinu, který zabraňuje ukládání cholesterolu v tepnách.

Nedostatek cholinu může vést ke zvýšenému ukládání lipidů v játrech (steatóze) a poškození jater. Jedním ze znaků nedostatku cholinu je zvýšená hladina jaterního enzymu ALT. Dalšími znaky nedostatku mohou být poruchy paměti, bolesti hlavy a špatné svalové koordinace…

Naopak při nadměrném užívání cholinu v potravních doplňcích můžete začít pociťovat bolesti svalů, nechutenství, někdy se objevuje zapáchající pot. Jako doplněk k normální stravě by neměl být cholin podáván, pokud se zároveň léčíte s depresí, nebo jiným vážnějším psychiatrickým onemocněním, jelikož může prohloubit depresivní fázi.

Další možné účinky cholinu

Některé studie naznačují, že cholin má účinek protizánětlivý, protože při zvýšení cholinu v potravě klesaly při kontrolách zánětlivé markery, a malá studie popisuje, že cholin snižuje projevy alergie.

Závěr

Cholin lze považovat za látku s velkým vlivem na fungování těla. Je třeba jej chápat za jednu součástku komplexu vyrovnané stravy a harmonického životního stylu.