Nepravidelná menstruace a její možné příčiny

cm zena v zelenem oparu

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Za nepravidelnou menstruaci je považována jakákoliv odchylka od menstruačního cyklu a normálního průběhu menstruace, hlavně  v intervalech mezi periodami, v délce krvácení či množství ztracené krve. Pravidelná menstruace záleží na vývoji zdravého a neporušeného endometria (děložní výstelky) a na pravidelné cyklické produkci estrogenních hormonů a progesteronu.

Častou příčinou nepravidelné menstruace jsou poruchy rovnováhy právě těchto hormonů. Úkolem těchto hormonů je právě regulace pravidelnosti menstruačního cyklu. Nepravidelnost menstruačního cyklu může mít řadu příčin – například stres, cestování nebo změna metody hormonální antikoncepce. Je rovněž důležité si uvědomit, že během několik prvních let od doby, kdy žena začíná menstruovat, dochází k nepravidelnostem poměrně často a při některém cyklu nemusí vůbec k ovulaci dojít. Nejpozději se menstruace objeví v 16 letech (tento údaj se ale může v literatuře lišit), v některých rodinách se dostavuje později.

Poruchy menstruace ovšem mohou rovněž ukazovat na poruchy v pánevní oblasti, jako jsou myomy či endometrióza nebo zánětlivá onemocnění tamtéž. Nejčastější poruchou je dysmenorea, bolestivá menstruace, jejíž příčiny bohužel jsou většinou neznámé. V některých případech může nepravidelnost menstruace být známkou onemocnění dělohy, vaječníků či pánevní oblasti nebo předpokládaného  těhotenství.

Projevem těhotenství je úplné vynechání menstruace neboli amenorea. Amenorea může být také zapříčiněna hormonální nerovnováhou, stresem nebo stavem nazývaným anorexia nervosa (vzniklá cvičením nebo nadměrným hladověním). Příliš často se opakující menstruace (polymenorea) vzniká tehdy, je-li délka cyklu kratší než 22 dní. Dochází k ní obvykle následkem narušení rovnováhy hormonů.

Oligomenorea představuje poruchu charakterizovanou nepravidelnými menstruačními periodami nebo jen nepatrným krvácením. Nepravidelné krvácení neboli menoragie může být způsobeno hormonální nerovnováhou, myomem, nitroděložním tělískem či polypem.

Nepravidelný cyklus se u matek také objevuje až po ukončení období kojení. U žen přes 40 let je při začátku menopauzy vynechání cyklu charakteristickým příznakem. Pokud dochází k intenzivnějšímu nebo častějšímu krvácení, zejména po pohlavním styku, je třeba co nejdříve vyhledat lékaře, protože může dojít k poškození buněk děložního hrdla.

Poradit se s lékařem je rovněž třeba, pokud dochází k častějšímu krvácení při používání hormonální antikoncepce či nitroděložního tělíska, hlavně v mezidobí. Rovněž vyhledat lékaře je rovněž třeba, pokud krvácení nabývá na intenzitě a trvá déle než obvykle. Může se jednat o poškození výstelku dělohy, jako jsou nezhoubné nádory nebo tvorba děložní sliznice mimo dělohu. Podrobnější zhodnocení různých příčin nepravidelností menstruačního cyklu by si zasloužilo delší článek, ale vždy je třeba mít na paměti, že v některých případech je opravdu třeba vyhledat pomoc lékaře.