Naučte se meditovat. Díl třetí – Ovládání těla a vědomí (techniky řízené vizualizace)

cm meditujici zena

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Meditace je nejpřirozenější cestou ke štěstí. Samotná meditace je už štěstím. Dnes si představíme pár podpůrných technik, pomocí nichž můžeme ještě více uvolnit fyzické tělo a prozářit svůj vnitřní prostor.

Meditaci jsme si v minulém díle představili jako cestu do ticha – jako zastavení myšlenek a sestup do změněných stavů vědomí, doprovázený hlubinnou regenerací těla. Meditací ve smyslu rozvíjení bdělé pozornosti v každodenním životě se budeme zabývat příště. Nyní si pojďme ukázat, jak můžeme blahodárně působit na své tělo a psychiku obrazem, zvukem, slovem a myšlenkou. Neboť byla to například paní Květa Fialová, která mi před léty na otázkuJak být světu nejvíce užiteční?“, odpověděla: „V Himalájích žijí svatí muži a vysílají do prostoru myšlenky lásky a dobra. Tohle je moc důležité.“ A dodávám já: Tohle má opravdu smysl.

Bashar následující postupy označuje jako tzv. „povolenky“. Objektivně řečeno, nejedná se o přímé metody poznání, ale pomocí nich sami sobě umožňujeme vyciťovat Dobro a zakoušet štěstí. Není totiž jedno, jaké myšlenky vstupují přes den do našeho vědomí – většina z nás se teprve učí prožívat život v radosti a vyzařovat do vnějšího světa štěstí. Někomu k tomu právě může pomoci vizualizace zlatého Světla, soustředění na ctnosti srdce nebo rytmické opakování Božího jména.

Jak relaxovat: autogenní trénink a léčivé obrazy

Dnes už víme, že naše fyzické tělo reaguje na naše myšlenky (dlouhodobý stres se tak například odrazí ve tváři nebo držení těla dotyčného člověka). Mozek nerozlišuje mezi skutečností a pouhou představou. I začátečník tak je po určité době tréninku schopen vyvolat si v těle pocit tíže, tepla a uvolnění nebo prožívat v představě velmi reálně chůzi po horkém písku na mořské pláži a cítit svěžest mořského vzduchu (což může pomoci k bleskové relaxaci a osvěžení). Jinými slovy: Pokud chcete působit svou myslí na fyzické tělo, existují 2 základní typy relaxace: autogenní trénink a řízená vizualizace.

V psychiatrické léčebně jsme obvykle střídali nácvik obou těchto základních technik. Kdykoliv jsem se ptal pacientek, co je jim bližší, opakovaně se skupina dělila na dvě poloviny. A tak i některým z vás, čtenářů, bude více vyhovovat soustředit se na postupné uvolňování jednotlivých částí těla (autogenní trénink), zatímco pro druhou polovinu z Vás bude příjemnější, když si například představíte, jak stojíte pod vodopádem nebo se procházíte po rozkvetlé louce.

Má-li mít tento článek pro vás nejvyšší možný užitek, nemá smysl obě techniky dopodrobna popisovat – raději vás vyzvu k zakoupení nahrávky autogenního tréninku, nebo nějaké jiné řízené vizualizace přímo domů (dá se najít a objednat na internetu). Druhým krokem k tomu naučit se dobře relaxovat, je pak pravidelný (ideálně každodenní) poslech této nahrávky. Autogenní trénink je zcela seriózní relaxační technika, kterou se učí i studenti psychologie. Hodí se i pro člověka více racionálně a materiálně založeného, nebo toho, komu nevyhovují postupy esoteriky a východních náboženství.

Obklopte se světlem

Zde se jedná naopak o velmi spirituální typ vizualizace, s rovněž hluboce léčivými účinky. Podrobněji jej popisuje Sanaya Roman v knize Duchovní růst: „Představte si, že stojíte pod vodopádem jiskřivého světla a vaše tělo i aura jsou stále zářivější. (…) Velmi účinný způsob, jak pracovat se světlem, je představovat si kolem sebe kouli světla, větší než je vaše fyzické tělo, zahrnující prostor nad vaší hlavou i pod vašimi chodidly. Nemyslete na světlo jako na ochranu, ale spíše jako na energii, která je tak silná, že zvyšuje vibrace všeho, co je kolem vás. Tuto představu používejte, když si v sobě chcete vytvořit pocit síly, harmonie a lásky.“

Světlo můžete intuitivně posílat také do těch částí těla, které vnímáte jako nemocné, přetížené či v napětí. Čím více myslíte na světlo, tím více vnášíte do svého života harmonii. Jak píše Roman, „světlo transformuje vše, co je kolem vás, do vyšších vibrací“. Já velmi rád posílám světlo do své budoucnosti. Je to pro mě velmi přirozené. Zkuste si se světlem hrát, posílat ho různým lidem a do různých situací a uvidíte, co se stane. Má zkušenost je taková, že po dlouhé a silné vizualizaci světla se někdy mohou podmínky života změnit dosti prudce k lepšímu. Jako bychom se, obklopeni světlem, vylaďovali na ty paralelní verze sebe sama, které jsou v naprostém souladu, a kterým se v životě děje jen to nejlepší.

Očištění srdce – koncentrace na ctnosti a opakování Božího Jména

Jedno mají techniky v tomto článku společné. Přelaďujeme pomocí nich svou pozornost z většinou negativních stavů mysli do pozitivních. Kromě obrazů, barev a sugescí, můžeme meditovat přímo na tzv. ctnosti srdce (kterých je šest: pokora, soucit, pochopení, vděčnost, odpuštění a srdnatost) nebo na jakoukoliv jinou psychickou kvalitu, které chceme dosáhnout (čistotu, radost, nevinnost, ad.). Pokud vás některá z těchto duchovních kvalit oslovila, tak se snažte alespoň na chvíli představit, že ji máte. Splyňte například zcela s láskou: Vdechujte lásku do sebe. Snažte se jednat, jako byste byli láskou. Dávejte lásku. Myslete na lásku. Buďte vděční za lásku. A staňte se láskou.

A konečně: pro některé lidi je nejpříjemnější meditací zpěv, rytmické opakování posvátných zvuků (v Indii tzv. manter) nebo modliteb či chorálů. Vyberte si nějaké slovo nebo větu, která Vás pozvedá a nabíjí, a zkuste ji jeden den celý den potichu či nahlas (pokud budete o samotě) opakovat. Vnímavější čtenář si jistě domyslí, jak znovu výrazně, až dramaticky pozitivní vliv toto může mít na vědomí a duchovní struktury takto praktikujícího člověka.

Alespoň jednu z nabízených technik vyzkoušejte a pokračování příště.