Metanol je pro člověka toxický

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Metanol vzniká jako nežádoucí produkt při výrobě ovocných a zeleninových šťáv.
Metanol je pro člověka toxický. Náhodný příjem (konzumací, inhalací) vede k vážným intoxikacím v důsledku akumulace vysoce toxických metabolitů, tj. formaldehydu a formové kyseliny. Akutní otrava metanolem se obvykle projevuje bolestí hlavy, závratí, únavou, nauzeou, zvracením, modročerveným viděním, diplopií (dvojitým viděním), slepotou, může dojít až k úmrtí. Orální smrtelná dávka čistého metanolu pro člověka je průměrně 1 ml/kg tělesné hmotnosti, tzn. pro 70kg osobu pak 70 ml čistého metanolu. Čistý metanol se ale v alkoholických nápojích nevyskytuje, takže smrtelná dávka lihoviny je jen těžko určitelná – záleží na zdravotním stavu člověka a mnoha dalších aspektech.

Metanol vzniká jako nežádoucí produkt při výrobě ovocných a zeleninových šťáv a to hydrolýzou metylesterových skupin v pektinech působením pektinesterázy (PE). Vyskytuje se proto přirozeně v nízké koncentraci v čerstvých ovocných šťávách a ve většině alkoholických nápojů.

Různé země mají stanoveny různé bezpečnostní limity metanolu, které mají zamezit tomu, aby výrobky byly pro spotřebitele rizikové. International Office of Vine and Wine (OIV, Mezinárodní úřad pro vinnou révu a víno) stanovil 150 mg/l u bílého a růžového vína a 300 mg/l u červeného vína. V EU je to 10 g metanolu v jednom litru etanolu.

Spotřebitel přijímá nízké dávky metanolu z ovoce, zeleniny, fermentovaných nápojů a potravin slazených aspartamem, který se v trávicím traktu štěpí na metanol. V současné době spotřebitelé pijí ze zdravotních důvodů stále více ovocných a zeleninových šťáv, neboť se uvádí, že jejich konzumace je prospěšná pro zdraví. Po vymačkání šťávy z ovoce/zeleniny se obsah metanolu ve šťávách zvyšuje v důsledku enzymové degradace pektinů endogenní PE, což vede k riziku pro spotřebitele. Odborníci vyjadřují obavy z příjmu metanolu z vína a lihovin.

Na Tchajwanu zjišťovali obsah metanolu v čerstvě vymačkaných šťávách z ovoce a zeleniny a vliv skladování na obsah metanolu v těchto šťávách. Prověřovala se šťáva z 10 druhů ovoce a pěti druhů zeleniny, přičemž šťáva ze čtyř druhů ovoce (papaja, ananas a pomeranče) a ze tří druhů zeleniny (rajčata, výhonky hrachu a výhonky vojtěšky) obsahovala množství metanolu vyšší, než jsou legislativní limity pro alkoholické nápoje na Tchajwanu, tj. 2 000 mg metanolu/l etanolu u vín (odpovídá to 300 mg/l pro víno obsahující 10 % etanolu) a 1 000 mg pro ostatní alkoholické nápoje (odpovídá 10 mg/100 ml).

Spotřebitelé, kteří denně konzumují ovocné a zeleninové šťávy, by si měli být vědomi rizika z příjmu metanolu. Při uchování šťávy se obsah metanolu působením enzymů již po několika hodinách zvyšuje.