Meridiány

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Oč se jedná?

Toto působení vychází z tradičního učení staré čínské medicíny, která uvádí, že existuje souvislost mezi tělesnými systémy a určitými nemocemi. Podle ní proudí energie v lidském těle po soustavě drah a to jsou právě meridiány. Jsou to, řekněme kanály, které vedou v našem těle energií od jednoho orgánu ke druhému. Tyto dráhy se označují jako vnitřní, protože jim odpovídají dráhy vnější, které se promítají na kůži a vlastně umožňují kontakt organismu s vnějším světem.

Lékař tradiční čínské medicíny pak může zásahem na vnějších drahách přivodit změny i na drahách vnějších a tím i přivodit žádoucí změny na orgánech, které vedou ke zlepšení zdravotního stavu pacienta. Takový lékař ví, že onemocnění některého vnitřního orgánu představuje vlastně poruchu proudění energie v určitém orgánu a svým zásahem na vnějších drahách se snaží zlepšit tento stav.

Energii, která proudí meridiány, označovali tito lékaři jako čchi. Název meridiány byl vytvořen podle podélného průběhu poledníku na zemském globusu. Celkem existuje dvanáct párů meridiánů. Zrcadlově je jich dvanáct na levé a dvanáct na pravé polovině těla. Dále jsou uváděny ještě dva nepárové meridiány. Existuje meridián jater, žlučníku, tří zářičů, ledviny, močového měchýře, početí, plic, tlustého střeva, žaludku, srdce, sleziny a pankreatu, tenkého střeva, osrdečníku a meridián řídící. U každého meridiánu učení uvádí, jaké jsou konkrétní fyzické a psychické projevy energetické nerovnováhy.

Jejich energie se koncentruje do bodů na našem těle, což je využíváno v prastaré nauce o akupunktuře. Energie se tak dělí na jin a jang. Jin, také nazývána ženská energie proudí přes paže dolů ke konečkům prstů a opačným směrem proudí energie jang, také označována jako mužská energie. Obě tyto složky proudí harmonicky a neměly by být narušeny.

Pokud dojde v energetických drahách k blokádě, jak učí tradiční čínská medicína, dojde k narušení proudění energie a změně zdravotního stavu v negativním slova smyslu. Čínští lékaři se v takovém případě snaží působením na určitá místa pozměnit proudění energie tak, aby došlo k nápravě.

Toto je jen stručný nástin učení, které vzniklo zhruba před třemi tisíci let, ale stále nachází uplatnění i v dnešní moderní době, ať už ve formě všeobecně přijímané akupunktury, ale i v dalších, méně známých postupech tradiční čínské medicíny.