Meridiánová masáž – zajímavá alternativa

masáž e1593412192709

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Koncept TČM, který metoda meridiánové masáže využívá, zjednodušeně vychází z empirické znalosti existence energie čchi. Tato energie proudí systémem drah a kanálků celým tělem, vyživuje ho a udržuje při životě. Jestliže proudí bez přerušení a je dostatečně silná, člověk je zdravý. Pokud se někde zasekne, je jí málo, nebo moc, vzniká nemoc.

Systém, který funguje

Mezi východním a západním pohledem na věc zde však dochází k zádrhelu. Energie čchi totiž dodnes není zcela jasně vědecky prokázána a meridiány jako její „vodiče“ anatomicky nelze prokázat vůbec. Ale vzpomeňme si, když Marie Curie-Skłodowska začala svoje pokusy s radioaktivitou, také jí nikdo nevěřil. Dnes o existenci radioaktivity nikdo nepochybuje. S energií čchi to možná bude zrovna tak. To, že ji dnes neumíme zachytit a měřit, ještě nemusí znamenat, že neexistuje.

Meridiány jako vodiče energie také není možno chápat jako skutečné trubičky, nebo drátky. Pokud se hlouběji zajímáte o čínskou medicínu, narazíte na informaci, že čchi je v těle distribuována pomocí sítě vazivových fascií, česky povázek. Meridiány tak můžeme chápat jako informační kanály, které nesou jistý druh energie a nemusí být anatomicky dohledatelné. Přesný chemicko-fyzikální způsob přenosu je stále předmětem výzkumu, důležité však je, že přenos funguje.

Práce s energií

Meridiány a aktivní, tzv. akupunkturní body jsou cestou, jak zasáhnout do organismu a docílit stavu energetické rovnováhy, který se rovná zdraví. Na rozdíl od akupunktury však pracuje meridiánová masáž výhradně na meridiánech. Tuto metodu (zkráceně APM) vyvinul v minulém století v Německu Willy Penzel, který přišel na to, že pokud promasírujeme jednotlivé meridiány, tak efekt je stejný, ne-li větší než u ošetření samotných akupunkturních bodů. V podstatě zjednodušil celou složitou čínskou teorii tak, že se ptá: „Je někde energie málo, nebo moc?“ Pokud je jí málo, je nutné ji doplnit, pokud moc, tak vypustit. Z tohoto úhlu pohledu znamená podvrtnutý kotník, že energie je moc – místo otéká, noha „hoří“. A naopak například neustále prochladlá záda, chronické zaseknutí v kříži znamená, že energie je málo.

Princip působení

Metoda meridiánových masáží pracuje zásadně v oblasti nedostatku energie, tj. tzv. tonizačním způsobem (energii do místa nedostatku přivádí). Pokud je někde přebytek energie, tak do této oblasti se nezasahuje, ale energie se odvádí do jiné části těla podle přesně určených pravidel. Při masáži dochází k zarudnutí úseku, který masírujeme. Pokud zčervenání přetrvává delší dobu, považujeme místo za dobře průchodné pro energii. Jestliže místo rychle vybledne, je dráha méně průchodná. Po dráze postupujeme postupně po malých úsecích opakovanými tahy, nebo ji můžeme najednou protáhnout celou. Cílem APM je harmonizace celého energetického oběhu, nikoliv odstranění symptomu. Pokud se masér věnuje jenom lokalizované poruše, efekt nebude žádný, či pouze malý, krátkodobý, nebo paradoxní. Protože poruchy toku energie v jednom meridiánu ovlivňují také ostatní dráhy, musí být ošetřeny všechny, aby se dosáhlo harmonizace. Metoda je bezpečná, použitelná i u dětí a starých lidí, odpadá u ní strach z aplikace jehel. Při masáži nedochází k porušení kůže a má zcela logický, jasně stanovený postup. Provádí se zpravidla mosaznou tyčinkou. V sousedním Německu a Rakousku je využívána již zcela běžně. U nás ještě tradici nemá, její potenciál ke škodě klientů zdaleka není zcela využit. Přitom k zásahu touto metodou je de facto „předurčen“ skoro každý, kdo je doporučen na fyziatrické oddělení k fyzikální léčbě, nebo k léčbě akupunkturou.

Krémy od značky Energy naleznete zde.