Menopauza – přestanou brát ženy hormonální pilulky?

cm zena2

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Ženy, které nahrazují přirozený úbytek hormonů v době menopauzy pomocí prášků, mají dvakrát více případů rakoviny prsu. Nová studie Angličanky Valerie Beral, která byla publikována v lékařském odborném časopisu Lancet odhalila, že běžně používaná hormonální léčba žen v období jejich menopauzy je vystaví dvakrát většímu riziku, že se u nich vyvine rakovina prsu.

Strohé konstatování výzkumné zprávy agenturní zprávy nijak zvlášť nekomentovaly a tak ve veřejnosti, masírované záplavou mnohem katastrofičtějších zpráv, zmíněné sdělení nezanechalo vážnějších následků. My muži jsme si většinou pomysleli, že se nás to zase až tak netýká. Něžné pohlaví zřejmě nabylo dojmu, že výzkumníci zase jednou dělají z komára velblouda. Vždyť přece miliony žen, které jsou v přechodu, hormonální přípravky berou. Zbavují se tak návalů horka, špatné nálady, nadměrného pocení a dalších problémů, které s sebou přináší menopauza. Na příbalových letáčcích se nic o velkém riziku nepíše. Naopak se vyzdvihuje příznivý vliv na osteoporózu, prevenci Alzheimerovy choroby, případně příznivý vliv na rakovinu tlustého střeva …

Ti z vás, kteří se dostanete k originálnímu pramenu (Lancet 362: 419-427,2003) a budete číst pozorně zjistíte, že autorka poněkud nezvykle uvádí, kromě sebe, další spoluautory publikace – cituji: „milion spolupracujících žen“. Jinak řečeno, máme tedy co do činění s novým poznatkem, který vyplynul na základě šetření milionu případů! Nemusíme být zrovna odborníkem na statistiku, abychom si uvědomili, že je-li na tak rozsáhlém souboru (milion žen) zjištěn dvojnásobný rozdíl případů rakoviny u léčených a neléčených, můžeme případný omyl v konstatování, že na vině je hormonální léčba, prakticky vyloučit. Poznatky z Velké Británie dokládají, že nárůst případů rakoviny u žen ve věku mezi 50 až 64 lety o 20 000 případů za deset let je zapříčiněn hormonální léčbou.

K jistému uklidnění nás může vést pouze skutečnost, že velkému riziku vzniku rakoviny prsu jsou vystaveny ženy, které „oddalují“ menopauzu dlouhodobě. Nejhůře jsou postiženy ženy, které řídí svůj cyklus konzumací tablet obsahujících látky jak s účinkem estrogenu tak progesteronu. Pro tento přístup se používá termín kombinovaná hormonální léčba. Těchto případů je v praxi, bohužel, většina. Strohá fakta uvádějí, že léčené ženy mají po pěti letech na každých tisíc žen o šest případů rakoviny prsu více. Po desetiletém „braní prášků“ mají tyto ženy ve srovnání se svými vrstevnicemi o 19 případů rakoviny na každých 1000 žen. Nejen kombinovaná hormonální léčba, ale také léčba založená pouze na přípravcích na bázi estrogenu s sebou nese riziko. Je však nižší. Používání prášků s pouze estrogenním účinkem zvyšuje počet případů rakoviny prsu po pětiletém užívání o 1 – 2 případy na tisíc žen a po desetiletém užívání to je o 5 případů na 1000 žen.

Co z uvedeného vyplývá? Přinejmenším to, že pro lékaře, ale především pro každou ženu se rozhodování stává komplikovanější. Kromě kladů spojených s tím, že zmíněná hormonální léčba menopauzy (progesteron) mírně snižuje riziko vzniku rakoviny dělohy, její dlouhodobější používání je naopak spojeno s výrazným nárůstem rizika vzniku rakoviny prsu. Zjednodušeně lze říci, že rizikovější přístup výrazněji zlepšuje kvalitu života pozdějšího věku. Rozhodování pro ženy rozhodně nebude nyní jednoduché. Nad dlouhodobou hormonální léčbou uplatňovanou stávajícím způsobem se začíná vznášet otazník. Možná výstižněji – vykřičník!

Bude zajímavé, jak se k výsledkům studie postaví výrobci příslušných léků, neboť jich se nové poznatky rovněž dotýkají. Respektive jejich miliardových zisků. Autorka studie je zatím na svobodě a ani nebyla prohlášena za nesvéprávnou a to mnohému nasvědčuje. (Poznámka: Ve Velké Británii jsou na náklady státu zřizována poradenská centra, která by k danému problému měla ženám fundovaně radit).