Melatonin

cm spici par

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Melatonin, chemicky 5-methoxy-N-acetyltryptamin, je látka tělu vlastní,  která se vyskytuje se u řady organismů, savce nevyjímaje. Jeho hladiny jsou silně závislé na střídání světla a tmy. Je důležitý pro udržení biorytmu (vnitřních hodin) a pravidelnosti spánku. V noci je hladina melatoninu v krvi výrazně zvýšená. Proto se také, že melatonin se u savců podílí na regulaci celoroční rytmu, tedy střídání období léta a zimy.

U člověka je tato funkce výrazně potlačena. je rovněž zajímavé, že produkce (i když u člověka snížená), která je regulována délkou světelného dne se podílí právě na jaře díky díky prodloužení světelného dne na na odbrzdění produkce pohlavních hormonů právě v tomto období.

Hlavní místo, kde se tento hormon tvoří je u člověka tzv. šišinka, což je malá žláza známá také pod názvem podvěsek mozkový, je umístěna jako hřbetní (dorzální) vychlípenina stropu třetí mozkové komory za parietálním orgánem. Aktivita šišinky je ovlivněna hypothalamem, který zprostředkovává informace o tom, kolik denního světla dopadá na sítnici. Denní světlo a sluneční svit tedy ovlivňuje i na náš spánek. Většina funkcí, které tento hormon má, je zpracovávaná přes specifické melatoninové receptory. Má rovněž velmi výraznou antioxidační aktivitu, čímž chrání jádro buňky a v ní obsaženou mitochondriální DNA.

Z tohoto důvodu je u pracovníků na nočních směnách možný zvýšený výskyt rakoviny, protože tento ochranný efekt je zeslaben. Je to jeden z nejdůležitějších regulátorů spánků. Se zvyšujícím se věkem klesá klesá schopnost jeho tvorby a to je považováno za jeden z důvodů nespavosti u osob ve vyšším věku (a rovněž u osob se sníženou tvorbou melatoninu). Zvýšení jeho hladiny vhodným způsobem vede k optimalizaci spánkového schematu a k jeho lepší kvalitě. Proto figuruje v některých lécích na úpravu spánku, jako je například Circadin, které jsou ale bohužel dostupné pouze na lékařský předpis. Doplněk stravy se samostatným melatoninem, který by sloužil právě k těmto účelům, není bohužel zatím v České republice (na rozdíl třeba od sousedního Slovenska) dostupný. Melatonin se zatím vyskytuje jako součást směsí v některých přírodních přípravcích.