Melatonin – pomocník pro dobrý spánek

cm spici par

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Na našem trhu se objevily nové doplňky stravy s melatoninem, ať už samostatně či v kombinaci s mučenkou. Melatonin nepatří mezi známé látky, donedávna byl v České republice dostupný pouze v léku na lékařský předpis. Jedná se o hormon (česky se někdy také říká působek), který se tvoří v mozkovém nadvěsku (epifýze). Hormon melatonin hraje důležitou roli ve střídání rytmů den a noc v našem organismu, zjednodušeně řečeno ovlivňuje naší schopnost přizpůsobit svůj spánek střídání denní doby.

Jeho hladina je totiž silně závislá na střídání světla a tmy. Nejvíce tohoto hormonu se vytváří během tmy. Maxima dosahuje jeho tvorba mezi druhou a čtvrtou hodinou ranní. Ve dne jeho tvorbu zablokuje činnost hypotalamu.

Zvýšená produkce melatoninu zvyšuje nutkání člověka ke spánku – organismus nám tak s jeho vzrůstající hladinou stále více říká – usni, usni, tak spi už konečně! Méně známé je už to, že se melatonin podílí na regulaci celoročního rytmu, tj. střídání období léta a zimy. Na jaře dochází k prodlužování světelného dne, což se odrazí ve snížené produkci melatoninu a u řady živočichů dochází k odbrzdění tvorby pohlavních hormonů. U člověka je tato funkce značně omezena, nicméně, vzpomeňme si na to, až budeme hovořit o někom, kdo se zamiloval na jaře – dříve se říkávalo “přišlo na něj jaro”.

Poruchy spánku a melatonin

Bohužel se zvyšujícím se věkem se tvorba melatoninu snižuje. To je jedna z příčin nespavosti u lidí ve vyšším věku a také obecně u osob se sníženou hladinou melatoninu v krvi. Podávání melatoninu pak vede u těchto pacientů k optimalizaci spánkového schématu a k jeho zvýšené kvalitě.

Pracovníci některých oborů, jako jsou lékaři (noční směny) a také právníci (spravedlnost nikdy nespí), mají už z hlediska své pracovní náplně narušený spánkový rytmus a tím sníženou hladinu melatoninu. Někteří odborníci soudí, že tato okolnost může u těchto profesí způsobovat zvýšené riziko vzniku rakoviny. Totéž platí obecně u pracovníků na nočních směnách, jako jsou například noční hlídači či pracovníci při doplňování zboží v supermarketech.

Melatonin se také využívá při léčbě tzv. stavů jet lag vyvolaných rychlým přechodem různých časových pásem a všeobecně při poruchách spánku, především nespavosti. Melatonin můžeme nalézt i v potravinách – je možno uvést ovesné vločky (velmi významný zdroj), rýži, zázvor, banány, ječmen nebo rajčata.

Některými opatřeními je možno zvýšit jeho produkci – jedná se o vystavení se intenzivnímu slunečnímu světlu přes den, v noci spát při absolutní tmě nebo horká koupel před spaním. Můžeme se také setkat s tím, že melatonin je označován jako „hormon proti stárnutí“. Jeho nízká hladina totiž urychluje procesy spojené právě se stárnutím.

Melatotin – nežádoucí účinky

Na závěr je důležité upozornit, že vyvolává velkou ospalost, má být proto užíván jen v době blížícího se normálního spánku. Užívání melatoninu vylučuje řízení vozidla, v případě těhotenství nebo hormonální poruchy je nutné jeho užívání konzultovat s lékařem. Také některé léky, kofein či tabák mohou způsobit pokles hladiny melatoninu.