Meditace snižuje nebezpečí úmrtí u srdečních onemocnění

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

O účincích transcendentální meditace na zdraví byla provedena studie, financovaná lékařskou univerzitou z Wisconsinu a Maharishi univerzitou z Iowy. Vědci došli k objevu, že v průběhu devíti let vykazovala skupina meditujících lidí o 47 % nižší četnost mrtvic, infarktů a úmrtí.

V rámci této studie byly pozorovány dvě skupiny Afroameričanů, z nichž jedna se věnovala meditaci, a druhé skupině byly doporučeny oficiálně propagované změny životního stylu. Lidem z meditační skupiny bylo doporučeno provádět meditaci dvakrát denně po 20 minutách. Druhá skupina dostala instrukce, vztahující se k obvyklým metodám, které mají vést ke snižování rizika srdečního onemocnění. V průběhu sledovaných 9 let došlo v meditační skupině k 20 případům mrtvice, infarktu nebo úmrtí, zatímco ve druhé skupině se objevilo 31 takových případů.

Dr. Robert Schneider, vedoucí zmiňované studie a ředitel Centra pro přírodní medicínu a prevenci při Maharishi univerzitě konstatoval, že v meditační skupině bylo pozorováno všeobecné snížení tlaku krve a také významné snížení psychologického stresu. Přívrženci transcendentální meditace tvrdí, že tato studie dokazuje dlouhodobé pozitivní účinky této praktiky u všech, kteří se jí zabývají.

Vědci ovšem zaznamenali, že mezi lidmi z druhé skupiny se jen málo z nich řídilo instrukcemi a ve svém životním stylu zpravidla nerealizovali významné změny. Takovéto změny by se mohly projevit ve skupině mnohem efektivněji, kdyby lidé ve druhé skupině akceptovali dané instrukce stejně, jako se to podařilo v meditační skupině. To tedy může být důvodem, proč v rámci této studie nebylo prokázáno, že obdobných pozitivních účinků lze dosáhnout oběma přístupy.

Protože transcendentální meditace v sobě zahrnuje praktiky, které mohou být v konfliktu s názory různých náboženství, někteří lidé budou asi nakloněni k jiným způsobům, jak dosáhnout zlepšení zdraví a zabránit srdečnímu onemocnění bez toho, aby zrazovali svou víru.

Například:
Mezi hlavní vitamíny a výživové doplňky, které vedou ke zdravějšímu srdci, jsou koenzym Q10, omega3 esenciální mastné kyseliny, vitamíny B, C a D. Důležité jsou i borůvky jako zdroj složky s názvem pterostilebene, která byla uznána Americkým úřadem pro zemědělství (USDA) za důležitou pro prevenci srdečních onemocnění a diabetu 2. typu.

Samozřejmě se nabízí úvaha, jaké výsledky (proti běžné populaci) by se dostavily v prevenci uvedených onemocnění, pokud by tytéž sledované osoby pravidelně praktikovaly meditační techniky současně s preventivním užíváním výše jmenovaných přírodních látek…