Mastopatie a I3C

cm naha zena

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Prsy se skládají z těla prsů, prsní bradavky a dvorce prsní bradavky. Prsní žláza se skládá z většího počtu jednotlivých žláz (individuálně se jejich počet pohybuje mezi 15 – 20), vazivové tkáně a tukové tkáně. V průběhu celého života ženy dochází v prsních žlázách ke změnám v tkáni prsní žlázy téměř každý den, a to z důvodu velké závislosti na tvorbě hormonů, která se v průběhu menstruačního cyklu významně mění.

Mění se hlavně koncentrace ženských (pohlavních) hormonů estrogenu a progesteronu. V důsledku hormonálních vlivů se mění nejen tkáň žlázy, ale také ostatní části prsu. Onemocnění prsů a změny prsů se u žen vyskytují velmi často. Patří sem karcinom prsu, nezhoubné nádory prsu a hormonální změny prsů, které se mohou projevovat ložiskovou dysplazií, cystami nebo mastodynií. Karcinom prsu je nejčastějším onkologickým onemocněním ze všech onkologických onemocnění u žen. Jde v každém případě o nejzávažnější onemocnění prsů. Mnohem více žen si však stěžuje na mastodynii. Mastodynie se vyskytuje hlavně při tzv. mastopatii, což je jednoznačně nezhoubné onemocnění prsů. Projevuje se bulkami, uzlíky v prsou, někdy dokonce otokem prsů s příznakem bolesti prsů, často s vyzařováním do podpaží.

Udává se, že asi 30 – 80 % žen má v průběhu života větší či menší bolestivost prsů. Některé ženy nemají pocit bolesti prsů po celý svůj život, některé jej mají již od mládí. Nejčastěji před začátkem menstruace může působením hormonů docházet k otoku (zvětšení) prsů, který bývá často bolestivý. Po skončení menstruace většinou ustupuje. Tento pocit bolesti vzniká na podkladě hormonální nerovnováhy ženských pohlavních hormonů estrogenu a progesteronu, v důsledku relativního nebo absolutního nadbytku estrogenů. Tyto změny způsobují změny tkáně prsů. V době začátku menopauzy se mastodynie většinou nevyskytuje. Vyskytuje se především u žen v době pohlavní zralosti, hlavně od 30 – 50 roků, ale bolestivost prsů není ničím výjimečným ani u mladších žen. Bolestivost může být přítomna v jednom nebo v obou prsech. Je třeba provádět pravidelné lékařské kontroly.

Cílem terapie je zmírnění nebo odstranění bolesti, snížení pocitu napětí prsů. Terapie mastodynie je různorodá, od nehormonálních až po hormonální přípravky. Jednou z možností, jak zmírnit bolestivost prsů, je také Indonal Woman, jehož účinná látka Indol-3-karbinol (I3C) působí příznivě na metabolismus estrogenu a přispívá k vyrovnání jeho koncentrací. I3C se pro doplněk výživy získává extrakcí z křížokvětých rostlin, jako jsou brokolice, zelí, kedluben, kapusta a květák. Mechanismus účinku spočívá v tom, že příznivě ovlivňuje vzájemný poměr metabolitů estrogenů ve prospěch 2α-hydroxyestronu, tzv. dobrého metabolitu – tato cesta přeměny estrogenu nevede k rozvoji patologických změn měkkých tkání ženských pohlavních orgánů závislých na estrogenu.

Dosud zpracované výsledky ukazují, že při užívání doporučeného doplňku výživy dochází u žen s bolestivostí prsů k výraznému zlepšení nálezů. Celkové zlepšení nebo dokonce vymizení bolesti uvádělo 81 % žen, bez pocitu zlepšení bylo 15 % žen a ke zhoršení pocitu bolesti došlo u 4 % žen. U většiny pacientek vedla terapie přípravkem Indonal ke snížení cyklické i necyklické bolesti a zlepšení mastopatie, pokud byl předepsán při správné diagnóze.