Mammografický rentgenový snímek možná zvyšuje riziko rakoviny prsu

cm prsa

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Studie Mezinárodní organizace pro výzkum rakoviny ukázal, že rentgenové snímky prsu možná zvyšují pravděpodobnost, že žena onemocní rakovinou prsu. Studie zahrnovala 1600 žen s geny BRCA1 a BRCA2 (geny, které v mutovaném stavu způsobují predispozici ke vzniku nádoru prsu a ovaria).

Podle studie se ženám, které jsou podrobeny RTG hrudníku (tj. vystaveny údajně „bezpečnému“ radiačnímu ozařování) před dosažením dvaceti let věku, možná až dva-půl-krát zvýšilo riziko, že onemocní rakovinou prsu ještě před tím, než jim bude 40.

„Je důležité si uvědomit, že 90 % všech případů rakoviny prsu nejsou dědičné a většina žen by nepotřebovala časté RTG vyšetření, zvláště ve věku okolo dvaceti let“, řekl Dr. Erin Pennery střediska Breast Cancer Care.

Výzkum zatím nepotvrdil, že RTG ozáření přímo zvyšuje riziko rakoviny, ale zjistil, že ženy s diagnostikovanou rakovinou prsu mnohem častěji využívaly vyšetření mammogramem, než ženy bez tohoto onemocnění.

Nicméně není divu, že průmysl léčby rakoviny je k podobným výsledkům skeptický, protože právě díky mammogramu může získávat pacientky pro svoji lukrativní léčbu rakoviny. Tyto skupiny nemají v zájmu potvrdit, že testy, které používají na včasné odhalení rakoviny, její vznik naopak podporují.

„Pokud se totéž potvrdí i v dalších studiích, bude to znamenat, že mladé ženy z rodin, kde je výskyt genů BRCA1 a BRCA2, by měli zvažovat lepší alternativy k rentgenovému vyšetření, řekl hlavní výzkumník Dr. David Goldgar.“


Komentář:

Dnes je naštěstí k dispozici mnohem racionálnější  prevence rakoviny prsu. Výzkum totiž potvrdil, že přírodní látka indol-3-carbinol (zkráceně “I3C”) snižuje riziko rakoviny prsu i některých jiných orgánů současně hned dvěma způsoby.

Především s jeho pomocí si tělo dokáže mnohem lépe opravovat vadné segmenty DNA tím, že stimuluje tvorbu ochranných proti-rakovinových látek tvořených na základě metabolického kódu obsaženého v uvedených genech BRCA1 a BRCA2. To funguje i v případě, že tyto geny jsou poškozeny mutací.

Druhý vliv léčebného  a preventivního účinku přírodní látky indol-3-cabinol je v efektivnějším odbourávání přebytečných pohlavních hormonů – v potlačování tvorby těch odpadových metabolitů, které za určitých okolností vedou ke vzniku rakoviny.

Za třetí I3C likviduje papilomaviry, původce rakoviny čípku.

Jaká prevence je tedy rozumnější?

  1. V rámci tzv. pasivní prevence si opakovaně nechávat bolestivě stlačovat prsy v rentgenovém “lisu” a prozařovat je nebezpečným zářením.
  2. Nebo raději se sama aktivně chránit?