Maca – studie

cm koren maca

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Lepidium meyenii walp (MACA) – účinná látka byla v kapslích, kde byla maca ve formě gelu vyrobeného za standardních podmínek a byl podáván dospělým mužům, kteří byli v relativně dobrém zdravotním stavu.

Tato zkouška byla připravena za tím účelem, aby prokázala účinnost Lepidium meyenii (maca) na hormonální systém, sexuální chování a na mužskou erekci; na fyzické zdraví a stresové reakce; na červené krvinky a na výživu potřebnou k dobrému zdraví.

Do zkoušky byli vybráni muži ve věku od 20 do 40 let. Byla provedena náhodná, dvojitě slepá zkouška, kdy jedna skupina dostávala kapsle s Maca a druhá skupina jen placebo. Zkouška byla prováděna v době od prosince 2000 do května 2001 výzkumníky z Peruvian University Cayetano Heredia a katedrou Sciences and Philosophy and Instituto de Investigaciones de la Altura (Institute of Highlands Researches). Zodpovědným vedoucím zkoušky byl Dr. Gustavo Gonzales spolupracující s výzkumníky Amanda Cordova, Arturo Chung, Arturo Villena, Carmen Gonez, Karla Vega, Julio Rubio, Manuel Gasco, Carla Gonzales, Sharon Castillo and Diana Garayar.

Základní poznatky této zkoušky jsou:

Hemodynamické aspekty
Léčba gelatinovou macou působí na snižování diastolického krevního tlaku, neovlivňuje srdeční frekvenci ani arteriální saturaci kyslíkem, nemění se hematokrit ani krevní obraz.

Vyživovací aspekty
Maca má důležitý vliv na tvorbu energie a tento efekt se dává do souvislosti s působením macy na hladinu lidského růstového hormonu. Energii zvyšuje tím, že působí na metabolismus tuků a podněcuje jejich spalování. Nezpůsobuje uvolňování jodu do moči.

Stav mysli
Maca zlepšuje stav mysli. Zvyšuje se hladina DHEA (matečný hormon).

Úzkost
Maca zlepšuje stavy úzkosti za dva týdny po podávání.

Stres
Snižuje stres, redukuje stupeň apatie mysli a navozuje lepší reakce mysli na stres.

Sexuální a reprodukční funkce
Zlepšuje libido, sexuální touhu průměrně o 180 % ve srovnání s placebovou skupinou. Neovlivňuje hladiny hormonů. Dvojnásobně zvyšuje počet spermií a také jejich kvalitu.

Shrnutí:

  • zlepšuje stav mysli
  • snižuje úzkost a stres
  • zdokonaluje reakci na stres
  • zvyšuje hladinu androgenů
  • zlepšuje libido a sexuální touhu
  • zvyšuje počet a zlepšuje aktivitu spermií

Dr. Qun Yi Zheng a jeho kolegové z PureWorld Botanicals v roce 1998 analyzovali Macu a prokázali, že obsahuje 10 % bílkovin, 60 % carbohydrátů a směs mastných kyselin. Tyto složky jsou běžné a nijak zvláštní, ale tito badatelé navíc objevili dvě nové skupiny sloučenin, macamidy a macaeny a tyto jsou odpovědné za sex zvyšující účinky. Následně pak byl tento objev ověřován v sérii experimentů na zvířatech a výsledky byly publikovány v dubnu 2000 v odborném lékařském časopise Urology. Pokusní hlodavci dostávali purifikovaný extrakt z Macy, který obsahoval koncentrát macamidů a macanaeů a byla zaznamenána zvýšená energie a životní síla, hlodavci se projevovali zvýšenou sexuální aktivitou v porovnání se skupinou hlodavců, kteří nedostávali macamidy a macaeny.