Lutein – především pro Vaše oči

cm zena s kvetinou

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Čerstvé ovoce a zelenina obsahují velký počet výživných látek rostlinného původu. Tyto užitečné složky mohou hrát důležitou roli v prevenci mnoha známých a rozšířených onemocnění, např. nádorových, kardiovaskulárních a očních. Oči jsou ve velké míře vystaveny nebezpečnému účinku okolí (ultrafialovému záření aj.), díky tomu jsou značně poškozovány volnými radikály.

Jejich účinkům se můžeme bránit pomocí přípravků s antioxidačními vlastnostmi. Karotenoidy, které můžeme najít v zelenině a v ovoci, jsou účinnými antioxidanty. Do početné rodiny karotenoidů patří: betakaroten, lutein, likopin, alfa-karotén, zeaxantin.

Rostliny obsahující betakarotén obsahují také lutein, a to v 2 až 4 krát větším množství. Tento karotenoid je velice důležitým antioxidantem. V havajském institutu pro výzkum rakoviny dokázali, že lutein zabraňuje nejúčinněji peroxidaci tuků, která je značná jak v krevním séru, tak v očích. Lutein, jako mnohostranný likvidátor volných radikálů, hraje klíčovou roli v antioxidační ochraně.

Při výzkumu luteinu se zjistilo, že se zvláštním způsobem váže na oči. Po vstupu do organismu a po vstřebávání se lutein hromadí ve dvou oblastech očí: v tzv. žlutém bodě (macula lutea) na sítnici (retina) a v oční čočce. V žlutém bodě oční sítnice mohou nastat cévní změny v důsledku působení volných radikálů, které mohou vést k degeneraci žlutého bodu.

Práce zabývající se degenerací žlutého bodu ve starším věku jednoznačně potvrdily, že lutein hraje významnou roli v ochraně žlutého bodu. Podle výzkumu na Harvardské Univerzitě, užití 6 mg luteinu denně snižuje počet výskytu degenerace maculy lutey o 43%.

Oční čočka je část oka, která nejvíce podléhá onemocněním. Oční čočka je složena z 98% bílkovin. Volné radikály poškozují tyto proteiny a způsobují jejich agregaci a vysušení. Je to základ šedého zákalu, který je důvodem 50% slepoty ve starším věku.

Vývoj šedého zákalu ovlivňuje řada faktorů. Při vzniku hrají roli: silné sluneční světlo, UV záření, kouření. Některá chronická onemocnění, jako je cukrovka, mohou taktéž zvýšit riziko vzniku šedého zákalu.

Naštěstí existuje účinná prevence, která je založena na účincích antioxidačních látek. Kombinovaná antioxidační ochrana je schopna snížit riziko až na třetinu. Nejnovější poznatky poukazují na výtečné schopnosti luteinu v této oblasti. Při výzkumu vyšetřili 50 000 žen v průběhu 8 let. Výzkum jednoznačně prokázal, že konzumace špenátu, bohatého na lutein, je mnohem účinnější, než konzumace jiné zeleniny s obsahem jiných karotenoidů. (Zkoumali karotku, lisované ovoce. Jejich obsah luteinu je zanedbatelný.)

Lutein je potravinovým doplňkem, pomocí kterého můžeme mnoho vykonat pro ochranu svých očí. Důležitost této ochrany uzná každý, jelikož funkce očí je důležitá v každém stadiu života a pro všechny činnosti.

Vynikající antioxidační působení luteinu se osvědčí nejen v případě očí, ale i v ochraně jiných orgánů a v procesech látkové přeměny.