Lněná semínka bohatá na omega-3 jsou zdrojem nejpotřebnějších živin pro zajištění optimálního psychického zdraví

cm muz zena palce nahoru

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Víte, co má schopnost uzdravit někoho, kdo má diagnózu bipolární poruchy (neboli maniodepresivní psychózy) nebo syndromu chronické únavy a navodit u něj stav duševní a tělesné pohody? Jak objevil James Boschman, omega-3 mastné kyseliny mohou takové zázraky provádět. Už v průběhu tří týdnů po zahrnutí lněných semen do jídelníčku (protože se jedná o nejbohatší známý rostlinný zdroj omega-3) začal zase dobře spát a podle jeho slov „už více nebláznil“, protože mastné kyseliny omega-3 pomohly zklidnit prudké výkyvy v jeho mozku.

Poté, co si sám u sebe potvrdil jejich ohromující schopnosti, strávil James Boschman dalších 15 let zkoumáním omega-3 mastných kyselin a nakonec začal ve své firmě Randolph & James Flax Mills Ltd balit a distribuovat lněná semena. V zimě 2005 na výroční výstavě v Tusconu uspořádal přednášku o základní výživě, na níž prezentoval i svá kvalitní lněná semena a své bohaté znalosti. Jeho posluchači se tak měli možnost dozvědět, jak prospěšné může být lněné semeno v dnešní době, v níž dochází až epidemickým rozšířením duševních nemocí.

Deficit omega-3 bývá podle Jamese Boschmana v Severní Americe jednou z hlavních příčin duševních onemocnění. Výrobci potravin nepoužívají ingredience bohaté na omega-3 mastné kyseliny, protože tyto rychle žluknou. A protože peníze jsou přednější než zdravá výživa, používají se hydrogenované oleje, které mají delší životnost, ale zato bývají zdrojem transformovaných tuků. Výzkumy dávají tyto tuky do spojitostí se vznikem rakoviny, srdečních onemocnění a s množstvím dalších chronických chorob, ze kterých se pak stávají „přední zabijáci dnešní Severní Ameriky“, jak říká James Boschman.

V důsledku našich jídelníčků, tvořených zpracovanými potravinami, konzumujeme velká množství omega-6 mastných kyselin a jen málo omega-3, které jsou receptem proti stresu, jímž trpí velmi mnoho lidí. Stres, který Vám způsobují třeba i agresivní řidiči na silnici, se projevuje zvýšenou produkcí adrenalinu a k tomu tělo potřebuje mastné kyseliny omega-6. Podle teorie Jamese Boschmana jde něco jako o „spouštěcí tlačítko“. Problém je ale v tom, že potřebujeme i další omega-3 mastné kyseliny, abychom dokázali vypnout stresovou odezvu. A máme tu přesně důvod toho, proč je kolem nás tolik napjatých lidí. Chybí jim prostě „tlačítko pro vypínání“, které by dokázalo zastavit odezvy jejich těla na každodenní stresory.

Nicméně deficit omega-3 má vztah k většímu počtu problémů, než jsou jen vzteklí řidiči, hulákající z oken aut. James Boschman je přesvědčen, že nedostatek omega-3 esenciálních mastných kyselin u těhotných žen může být příčinou těhotenské cukrovky, poporodní deprese rodiček tak i příčinou různých poškození mozku novorozence (viz níže). Během těhotenství bývají odčerpávány všechny zásoby omega-3 z těla maminky, aby se mohl správně vyvinout mozek rostoucího plodu. Pokud matka nezvýší přiměřeně svůj příjem esenciálních mastných kyselin, může se u ní projevit poporodní deprese.

Pokud tělu matky schází dostatek omega-3 potřebný ke zdravému vývoji mozku dítěte a novorozenci také není dáváno dostatek omega-3 v mateřském mléku nebo během prvních dvou let života prostřednictvím potravinových doplňků, pak se podle Jamese Boschmana zpravidla objevuje některá z mozkových poruch, závisejících na stupni jeho deficitu:

  • ADHD (attention deficit hyperactivity disorder – porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou) – při poměrně nízkém deficitu,
  • Tourettův syndrom,
  • Mentální retardace – při těžkém deficitu.

Z tohoto pohledu mají tyto tři mozkové poruchy jednu společnou spojitost, všechny vychází ze stejného kořene a nezbytné preventivní opatření je u nich vždy stejné.

Jak říká James Boschman, všechny druhy lněných semen nejsou rovnocenné. Čím je vyšší zeměpisná šířka, kde byla semena vypěstována, tím větší pak mívají obsah omega-3. V obalech od společnosti Randolph & James Flax Mills Ltd. bývají distribuována lněná semena vypěstovaná na 53. rovnoběžce, která jsou mletá a okamžitě zabalená, aby neoxidovala. Při tomto postupu pak lidé mohou jíst semena, která voní a chutnají jako čerstvá.