Lidské jedy vedou k poruše funkce organizmu

cm deprese3

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Homotoxikologie – nauka o lidském jedu. Všechny životní fyziologické nebo patologické projevy jsou podmíněny přeměnou chemicky srozumitelných událostí a v důsledku toho jsou podřízeny zákonům chemie. Pod pojmem „lidský jed„ lze rozumět všechny pro člověka škodlivé látky. Mohou přicházet zvenku (exogenní homotoxíny) nebo vznikají uvnitř těla působením fyziologických nebo patologických reakcí (endogenní homotoxíny).

Nemoc je pak možno definovat jako odraz biologicky účelných obranných událostí proti exogenním a endogenním jedům (homotoxínům), eventuálně snahou regulačních mechanizmů znovu nastolit homeostázu, která byla nabourána následkem škodlivosti jedů. Zdraví je ve srovnání s tím definováno jako nezatíženost lidskými jedy. Cílem biologické terapie je uskutečňovat detoxikaci (od-jedování) a odstraňování škodlivých látek, které mohou na tělo stále působit prostřednictvím nejrůznějších vlivů (civilizační faktory, zničené životního prostředí …).

Léčení tedy znamená – osvobození se od lidských jedů prostřednictvím detoxikace a jejich vyloučení a dále odstranění škod napáchaných lidskými jedy. Tato terapie podporuje tělu vlastní mechanizmy a řadí se mezi přirozené terapie. Obrací se proti příčinným jedům. Nejprve organizmus zkouší jed vyloučit ohraničením a akutní obrannou reakcí. To se odehrává v první linii prostřednictvím fyziologického vylučování. Pod vlivem vnějších okolností se zvyšuje patologie, a pak se obrana projeví zánětem.

Nepodaří-li se vyloučení touto cestou – například na základě struktury jedů, kvůli zvláště agresivnímu účinku nebo kvůli snížené reakceschopnosti organizmu (v důsledku jatro-genního poškození) – zkouší organizmus oslabit působení jedů tím, že jej uloží do určité tkáně. Takové ukládání najdeme především v mezenchymu, ale také v tukové tkáni, žlučníku, ve vlasech i jinde. Podle postižené tkáně/orgánu a podle rozsahu ukládání se mohou vyvinout funkční poruchy. Dotyčná buňka přestává pracovat, jak má. To je první moment vážné nemoci – poruchy funkce. Výsledkem je generalizovaná porucha regulační schopnosti organizmu, která vede v mnohých případech k chronickým nemocem. Pokud nebudou tyto poruchy napraveny (lépe řečeno pokud nebudou nahromaděné toxiny vyloučeny), vyskytnou se nejprve poruchy buněčné komunikace a škody ve struktuře buněk. Obojí ovlivňuje další vývoj nemoci, která spočívá ve strukturální změně tkáně a orgánu. Taková tkáň degeneruje, později se může také maligně zvrtnout.

S poruchami funkcí se setkáváme dnes a denně. Příkladem je porucha hormonální funkce, žena má nepravidelný menstruační cyklus, lékař jí stanoví tzv. premenstruační syndrom. Bolest hlavy je také porucha funkce. Porucha zažívání, nadýmání, pálení žáhy, špatná peristaltika dokáže hodně potrápit. A co alergie? Nespočetné množství poruch imunity, ekzém, astma, senná rýma – to jsou všechno poruchy funkcí. Autoimunitní onemocnění, deprese, vegetativní poruchy a všechny nemoci, které lékař označí jako chronické nemoci. Velký problém s sebou nese porucha funkce štítné žlázy, slinivky, jater, ledvin…

Podávání léků samozřejmě neřeší příčinu, ale může v daném okamžiku funkci vylepšit tím, že doplní chybějící látku, blokuje například uvolněný histamin při alergii. Zdánlivě řeší problém, ale ve skutečnosti jen maskuje pravou příčinu problému, odkládá řešení na budoucnost a svou samotnou podstatou syntetické látky přispívá k rozvoji další poruchy funkce a stav posouvá více do chronicity. Celostní medicína se snaží nejprve správně pojmenovat příčiny, proč dochází k poruše funkce, potom hledá cesty, jak uvedené příčiny odstranit, a teprve potom doporučuje léčebný program, ovšem s tím rozdílem, že přírodní prostředek se věnuje spíše detoxikaci a takovým procesům, které pomáhají tělu, aby se samo dokázalo se svým problémem vypořádat. Efekt takového postupu není okamžitý, tak jak je možno pozorovat u syntetického léku, ale protože svou podstatou jde k jádru věci, lze od něj s jistou dávkou trpělivosti očekávat trvalejší efekt a přitom bez vedlejších účinků.