Ledviny (Shen)

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Z pohledu čínské medicíny jsou ledviny nejdůležitějším orgánem, a to hned z několika důvodů. Jedním z nich je, že jsou zdrojem před-nebeské čchi, prenatální, což je naše genetika po předcích, dále postnatální, to je ta, kterou si vytváříme, hospodaříme s ní během našeho života a záleží pouze na nás, v jakém je stavu a jak dlouho nám vydrží.

Ledvinám přísluší prvek – voda, období – zima, klima – chlad, orgán – močový měchýř, ctnost – moudrost, činnost – krátkodobá paměť, motivace, výdrž, drive, z emocí je to strach, psychika – moudrost, racionalita, postřeh, jemnost, sebepoznání, ale i tesklivost a nejistota.

Říká se, že zuby jsou poupátka kostí.

Nefrologicky (lékařsky) můžeme mít ledviny naprosto v pořádku, ale dle čínské medicíny jsou za oslabenými ledvinami schované různé zdravotní problémy a nemusí se to týkat pouze urologické oblasti. Dá se shrnout, že za téměř každým zdravotním problémem mohou být oslabené ledviny.

Sílu a zdraví ledvin ovlivňují již naši rodiče

Před-nebeským (prenatálním) oslabením ledvin je, jak jsem již uvedla, genetika (až do 3. generace před námi) a kvalita těhotenství, to nemůže ovlivnit. Ale ponebeské příčiny (postnatální) již máme zcela ve svých rukou. Bohužel sílu ledvin nejenže nevyužíváme, ale vědomě nebo nevědomky je oslabujeme, ať je to z důvodu neustálého stresu nebo honby za takzvaným lepším životem apod.

K příznakům oslabených ledvin patří slabost s pobolíváním beder a kolenou, osteoporóza, šedivění a padání vlasů (padání znamená nedostatek krve, šedivění je úbytek esence, uvolňování zubů, neplodnost všeobecně, vynechávání menstruace, závratě ve stoje (pokud jsou po postavení, je to nedostatek energie), zhoršení sluchu, tinitus (šumění v uších), zhoršení zraku, zhoršení mentální výkon, vyčerpanost nelepšící se po krátkodobém odpočinku, časté zívání, „které projde až do ledvin“.

Od ledvin jsou tři typy únavy

  1. na úrovni čchi, např. únava z túry, z té dostaneme poměrně brzy v několika dnech
  2. na úrovni krve, např. při náročném zkouškovém období, protože mentální činností si „vypálíme krev“, ta se doplní za pár týdnů
  3. na úrovni esence trvá v řádech měsíců

Esence „JING“ (čte se „ting“)

Esence, to je náš „poklad“, naše palivo, kterého bychom si měli vážit a doopravdy ho střežit, neboť od toho se odvíjí kvalita našeho života, včetně duševního zdraví. Je původem lidského organismu, umožňuje rozmnožování.

Do vínku jsme dostali „nějakou“ esenci od předků, to nemůžeme ovlivnit, ale důležitá je TA, kterou si tvoříme a ochraňujeme my sami, abychom předešli výše uvedeným chorobám, které nám pak zbytečně znepříjemňují život.

Raději trochu ukládejme, než trochu vybírejme

Něco dostaneme do vínku od rodičů darem. To je jakási esence před narozením. Protože se narodíme už do těla, jako hmota. A nejjemnější součást té hmoty je ta esence, kterou má dítě, aby vůbec mohlo žít. Žijme proto tak, abychom si spíš trošku uložili, než abychom si víc vybrali. Když budeme tvořit lehký přebytek, který si uložíme do ledvin, pak budeme žít dlouho a radostně.

Když každý den utratíme trochu víc, než vyděláme, bude ubývat naše ledvinová esence a rychle zestárneme.

Je to jako si ukládat do banky, stačí po troškách a v době nemoci, vypjatých životních situací se to velmi hodí, abychom nemuseli sahat do „kontokorentu“ a domýšlet, co nastane, až i ten vyčerpáme…

Ming Men („Brána života“, „Osud“)

Nemůžeme nezmínit Ming Men. Ming Men je brána života, je to ten „věčný plamínek“, co nás zahřívá, ale nejen to, je to i naše vědomí, život, je to, co nás činí celistvým, bez Ming Menu bychom to nebyli MY v tom pravém slova smyslu. Sídlí mezi ledvinami.

Ještě o Ming Men Huo (Ohně Ming Menu)

Je dolním zdrojem ohně pro celý organismus (ministerský oheň), zahřívá organismus (nohy, měchýř, slezinu a žaludek, dělohu atd.), pomáhá řídit sexuální funkce, pomáhá při nasávání Qi (nádechu).

Vliv ledvin na plíce a naopak

Pokud se čchi ledvin oslabí, nedokáže transformovat vodu k plicím, pak nastávají stavy, kdy plíce začnou vysychat. My to vnímáme jako pokašlávání, škrábání v krku, kašel ze sucha. Tyto stavy nastávají po oslabení ledvin, ale i po nesprávné léčbě, pobytu v suchých místnostech, horečnatých onemocněních, respiračních chorobách. Funguje to tak, že plíce svoji Qi dopraví až do ledvin, kde jsou přebytky skladovány, ledviny pomáhají plicím nasávat Qi, pomáhají řídit nádech, plíce jsou horní a ledviny dolní zdroj tekutin.

Pokud se napijeme (např. piva), ta vodní část z tekutiny jde ze sleziny a ze žaludku přes slezinu nahoru, jde do plic a plíce ji rozešlou do celého organismu. Voda padá a dostává se k ledvinám a ledviny rozhodnou, co půjde pryč a co se zase pošle zpátky. To, co ledviny rozhodnou, že se recykluje, vystoupá opět nahoru do plic a ty to opět rozprsknou do těla. Toto vše se děje v trojitém zářiči. Chod vody dolů a nahoru. Když ledviny vyhodnotí „bacha, to už je šesté pivo“, tak to všechno pošlou pryč a ještě víc, protože čekají, že v pití bude pokračovat, což je moudrost ledvin – vzájemné doplňování nebo řízení jin přes doplňování tekutin.

Rada na závěr k upevnění Čchi a esence ledvin

Snažme se žít, jak žili naši předci – v souladu s přírodou, sami se sebou, v létě pracovat a v zimě se snažit odpočívat, protože takto je naše tělo po celé věky nastaveno.