Laktoferin ze syrovátky pomáhá v mnoha ohledech našemu zdraví

laktoferin e1631165165608

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Laktoferin – jeden z imunoelementů

Laktoferin patří do skupiny látek označovaných jako imunoelementy. Většina tzv. imunoelementů přichází do těla plodu pupečníkovou krví od matky. Když dojde při porodu k přestřižení pupečníkové šňůry, hladina popsaných imunoelementů prudce klesá a malé tělíčko novorozence si musí obranné látky začít tvořit samo.

Kolostrum a jeho význam

Než si ale dítě vytvoří k životu nezbytné protilátky, musí určitou dobu překlenout pomocí kolostra. Kolostrum je tekutina, kterou produkuje matka v prsech dva až tři dny po porodu. Kolostrum příliš mateřské mléko nepřipomíná. V něj se přemění teprve během několika dní. Český název pro kolostrum (někdy psáno colostrum) je mlezivo.

Laktoferin a imunita

Významnou složkou kolostra je glykoprotein (skládá se z aminokyselin a cukerné složky) laktoferin, který posiluje v řetězci imunitních reakcí zásahy proti škodlivým bakteriím, virům, obecně proti vetřelcům. To je jeho hlavní funkce. Zasahuje do regulace růstu a rozlišování určitých buněk imunitního systému tak, aby správně probíhala protizánětlivá aktivita. V mateřském mléce jeho koncentrace klesá.

Laktoferin a železo

Laktoferin (z latinského lac – mléko a ferrum-železo) je také nazýván lactotransferrin, protože má schopnost vázat a udržovat stálou a rovnoměrnou hladinu železa v organismu. Tento děj probíhá převážně v tenkém střevě, kde je železo přijímáno z potravy. Tím snižuje hladinu plazmatického železa. Železo vázané na laktoferin nevyvolává na rozdíl od volného železa žádné oxidační poškození struktury nukleových kyselin. Je produkován rovněž neutrofilními leukocyty.

Laktoferin a střevní bakterie

Laktoferin ve střevu má vliv na zastoupení přítomných bakterií. Má příznivý vliv na jejich růst. Tak je schopen výrazným způsobem chránit sliznici střevní před působením nebezpečných choroboplodných bakterií. Využívá se také při léčbě chronické hepatitidy C a při přemnožení Helicobacter pylori.

Laktoferin a rakovina?

Má také vztah k řízení buněčného růstu, k diferenciaci buněk a k protizánětlivé aktivitě. To vedlo některé odborníky k úvaze, že by laktoferin mohl pomoci v boji proti rakovině. To vše ale zůstává v rovině pouhých diskuzí.

Laktoferin – bojovník proti bakteriím

Ve více laboratornich experimentech bylo prokázáno další působení laktoferinu: má antibakteriální vlastnosti. Působí jak proti jejich růstu (bakteriostatické působení), tak je přímo likviduje (baktericidní působení). Bakteriostatický účinek je způsoben vychytáváním iontů železa, které je důležitým růstovým prvkem bakterií, ze slizničních povrchů. Bakterie tak nemohou růst. Druhým mechanismem účinku je přímé baktericidní působení. Bílkoviny z něj odvozené způsobují přímé poškození bakteriální membrány a uvolnění lipopolysacharidů.

Další zdroje laktoferinu

Laktoferin kromě již zmíněného zdroje můžeme také nalézt v syrovátce. Je také doporučován jako doplněk stravy při zvýšeném nároku na imunitní systém, pro lepší trávení, při velkém výdeji energie nebo kožních nemocech. Laktoferin se přidává také přímo do kojenecké výživy.