Kundalini jóga jako „dálnice“ k vyššímu vědomí

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

„Ne vždy, když má člověk pocit, že poslechl intuici, to vede k dobrému výsledku. Buď je to proto, že naše duše z nějakého důvodu špatný výsledek potřebovala, aby se něco naučila, nebo to vůbec nebyla intuice a došlo k dezinterpretaci na základě našich emocí, traumat z minulosti nebo hluboce zakořeněných strachů,“ říká o spojení, respektive nespojení s intuicí Sabina Noorpreet Kaur Tošovská, lektorka kundalini jógy. A jakou roli v tom vůbec hraje „hadí síla“? Přečtěte si.

Co je to vlastně kundalini jóga a jaké jsou její výhody v porovnání s jinými typy jógy?

Kundalini jóga je ucelený systém dynamických pohybů, hluboké relaxace, meditace, klasických ásan (pozic těla), práce s dechem, s vizualizací, s vnitřním vedením, s mantrami a se zvukem. Všechny tyto prvky, ze kterých se skládá každá základní lekce, jsou poskládány v přesně daném schématu tak, aby vedly k určitému cíli. Potřebujeme-li například zapracovat na naší intuici, vybereme kriji (krija je ucelená sestava jógových ásan, určitých pohybů, které jsou často dynamické, muder a dechu, pozn.red), která intuici napomáhá, zvolíme vhodné dechové cvičení, meditaci a také mantru.

 

A právě v tomhle je kundalini jóga specifická, protože většina ostatních jóg není takto cíleně zaměřená. Pracují například jenom s tělem, jenom s myslí, jenom se zvukem atd.) Kundalini jóga to vše bere do jednoho balíku a vytváří „dálnici“, přes kterou se můžete velmi rychle dostat dál.

 

Jak byste charakterizovala kundalini energii jako takovou? Mnoho lidí ji spojuje hlavně se sexuální energií.

Kundalini energie je základní energií, ze které je utkán celý vesmír. Je v každém atomu, v každém živočichu, v každém člověku. Rozdíl je však v tom, že v člověku má možnost být vědomá.

 

V každém z nás spočívá stočená v latentní formě na konečku páteře jako had, proto se jí též říká „hadí síla“. A cílem kundalini jógy, jako v podstatě každé jiné jógy, je probudit kundalini a vytáhnout ji z té nejnižší oblasti, kde působí převážně ve formě sexuality a pudu sebezáchovy, do vyšších center, aby mohla mít vyšší projevy.

 

Sexualita je tedy pouze jedním z projevů kundalini energie. Někteří lidé si obvykle kundalini energii spojují se sexualitou, protože při sexuálním aktu silně rozproudí kundalini energie v prvních dvou čakrách. Naprosto se tím ale nevyčerpává celý její potenciál, protože jednak tu jde pouze o první dvě čakry ze sedmi, a jednak je to jen chvilková záležitost s minimálním nebo žádným trvalejším dopadem na aktivaci naší životní síly a rozšíření našeho vědomí.

 

Jaké jsou tedy projevy kundalini energie při aktivaci dalších čaker?

Když kundalini energie plně působí v druhé čakře, člověk je velice spontánní, hravý, rád tančí, má radost ze života a dokáže tuto radost předávat. Ve třetí čakře se projevuje silou vůle a vůdcovskou schopností. V páté čakře se zase kundalini energie projevuje jako tvůrčí síla, souvisí s uměním a tvořivostí a většina umělců ji má aktivovanou. Obecně platí, že čím je kundalini energie výš, tím je člověk celistvější, tím více naplňuje svůj vlastní potenciál.

 

Určitý proud, určitá část kundalini energie proudí páteří a čakrami neustále. Kdyby totiž neproudila, zemřeme, je to naše základní životní síla, nerv našeho vědomí. Jde však o to, aby kundalini energie proudila všemi sedmi čakrami v plné síle.

 

Tématem vašeho workshopu je rozvoj intuice s pomocí kundalini jógy. Co to vlastně intuice je?

Já osobně intuici vnímám jako jakési rozhraní, kde se setkává fyziologická funkce našeho mozku s určitou dimenzí, která je mimo nás. Tato dimenze se týká jak času, kdy jde hluboko do naší minulosti, dokonce hluboko do minulosti celého lidstva, tak vyšších sfér, které můžeme nazvat různě: jako božské sféry, Vesmír, Univerzum, vyšší realita. Tyto vyšší sféry působí na náš mozek a on buď je schopen je vnímat, nebo není. Pokud je zachytíme a všimneme si toho, co nám říkají, tak říkáme, že dojde k intuici.

 

Jak dosáhnout toho, abychom informace, které k nám proudí, zachytili?

K tomu, aby nám intuice dobře fungovala, potřebujeme tři základní věci: cosi jako „hardware“, což je naše tělo, náš mozek, zejména šišinka, náš endokrinní systém a naše nervová soustava. Dále potřebujeme „software“, což je naše schopnost myšlení, meditování, propojování hemisfér, vnímání, rozhodování a naše emoce. A pak je tu ještě něco jako kvalita okamžiku, ve kterém se intuice může nebo nemůže odehrát. K tomu, aby se intuice odehrála, potřebujeme mít optimálně nastaveny všechny tyto tři podmínky.

 

Co je to ta kvalita okamžiku?

Kvalitu okamžiku vytvoříme tehdy, když v sobě uvolníme prostor, nejlépe v nějakém klidném prostředí tak, aby se na chvíli vypnulo myšlení a aby mohlo naskočit jemné intuitivní působení. Uvedu příklad: v meditační místnosti zapálím svíčku, pohroužím se do sebe, na několik minut vypnu myšlení a zároveň si v sobě podržím otázku „Co mám dělat?“ či „Jak se mám rozhodnout?“ „Co je dobré, co není dobré?“ apod. Tímto způsobem může intuice přijít, tedy za předpokladu, že máme první dvě podmínky splněny.

 

Je to, jako když zapneme počítač. Když ho nezapneme, můžeme mít sebelepší hardware i software, ale počítač nebude fungovat a intuice nemůže přijít. V případě člověka však paradoxně jde o to se „vypnout“. Když budeme mít mysl prázdnou, je vytvořen prostor pro zachycení intuitivních informací, které k nám přicházejí.

 

Na jakých principech funguje vaše metoda rozvíjení intuice za pomocí kundalini jógy?

Kundalini jóga pracuje na všech třech výše zmíněných aspektech, hardware, software a kvalita okamžiku, takovým způsobem, aby se maximálně rozvíjely. Určitými specifickými krijemi posilujeme šišinku, hypofýzu, endokrinní systém a pročišťujeme páteřní energetický kanál, tak aby náš fyziologický systém byl nastaven na vyšší vnímání.

 

Dále zdokonaluje náš software, což znamená posilování schopnosti napojit se na hlubší složky naší mysli, koncentrovat se a naladit na rozšířené vnímání, a to s pomocí manter, meditací a dechových cvičení. A konečně pomáhá vytvořit si kvalitu okamžiku pomocí specifických meditací a mentálních cvičení, které v nás kultivují schopnost skutečně se hluboce uvolnit a úplně vypnout. K tomuto nejvíce pomáhá relaxace, na níž je v kundalini józe kladen obzvlášť velký důraz. Yogi Bhajan dokonce říkal, že relaxace je nejvyšší forma moudrosti.

 

Existuje nějaký jednoduchý návod či vodítko, jak rozlišovat mezi ryzí intuicí a našimi emocemi?

Takovéto rozlišování je velice těžké. Ne vždy, když má člověk pocit, že poslechl intuici, to vede k dobrému výsledku. Buď se tak děje proto, že naše duše z nějakého důvodu špatný výsledek potřebovala k tomu, aby se něco naučila, nebo to vůbec nebyla intuice a došlo k dezinterpretaci na základě našich emocí, traumat z minulosti, starých vzorců chování a hluboce zakořeněných strachů.

 

Moje metoda je taková, že když ke mně přijde nějaké vnuknutí či popud něco udělat, soustředím se do sebe a vnímám, jak uvnitř sebe reaguji, když si danou situaci představím: mám v sobě hluboké vnitřní „ano“? Nebo tam není? Nebo je tam dokonce hluboké vnitřní „ne“? Tento způsob se mi osvědčuje, ale netroufám si říci, že je to obecně platná metoda pro každého.

 

Asi nejlepší cestou, jak si člověk sám pro sebe může zjistit, co mu funguje a co ne, je naslouchat těmto impulzům, které k nám chodí, ať už jde o intuici či něco jiného, a takto v sobě schopnost intuice posilovat a kultivovat. Pokud totiž intuici nezačneme naslouchat, zakrňuje. Je to jako kanál, který se pozorností prohlubuje.

 

Co vás přivedlo ke kundalini józe a k tomu, co nyní děláte?

Ke kundalini józe jsem se dostala „náhodou“, o které dnes již samozřejmě vím, že to nebyla náhoda. Když jsem se před pár lety potkala se svým současným partnerem, zjistila jsem, že již nemohu pokračovat tím způsobem, jakým jsem do té doby žila. Vedla jsem šťastný „single life“, žila hodně kontemplativní, meditativní život, emoce ventilovala spontánním tancem, praktikovala modlitbu. To vše mě duchovně posouvalo, ale byl to životní styl neslučitelný s partnerským životem, neboť vyžadoval hluboké oddělení, izolaci.

 

Hodně jsem tím trpěla, protože jsem v dané situaci viděla rozpor: buď vztah, nebo duchovní vývoj.

 

Jednoho dne ke mně přišla jedna klientka, které jsem dělala astrologický rozbor horoskopu, a zmínila se, že chodí na jakousi kundalini jógu a že ji to dělá moc dobře. Viděla jsem, že klientka úplně září, a rozhodla se, že se na lekci půjdu při nejbližší příležitosti podívat. A zjistila jsem, že i já se po této lekci kundalini jógy cítím výborně. Začala jsem se této józe věnovat a zanedlouho se naskytla možnost dlouhodobého intenzivního výcviku. Rozhodla jsem se, že ho podstoupím, neboť jsem cítila, že mi právě tento typ jógy může poskytnout takovou duchovní praxi, která bude kompatibilní s partnerským životem.

 

Kundalini jóga totiž nevyžaduje ani samotu ani sexuální zdrženlivost ani odloučení od společnosti. Naopak je stavěná na člověka, který žije v partnerských vztazích, v rodině, v zaměstnání, zkrátka na lidi z dnešní společnosti. Po tomto výcviku jsme dostali certifikát a já byla pobídnuta naším trenérem k tomu, abych sama začala učit, což původně nebyl můj cíl – šla jsem na tento seminář primárně kvůli sobě. Ale nakonec jsem toto doporučení poslechla a začala předávat to, co jsem se sama naučila.