Krev spojuje duši s tělem

cm cervene krvinky

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Krev je nepostradatelná tekutina pro funkci lidského organismu. Zajišťuje v těle mnoho funkcí, proto obsahuje mnoho nejrůznějších látek a buněk. Jednou z nejdůležitějších funkcí je transport kyslíku do tkání a odstraňování oxidu uhličitého. Tuto funkci zajišťují červené krvinky, které působí jako přenašeče kyslíku z plic ke tkáním. Po splnění tohoto úkolu přebírají oxid uhličitý – odpadový produkt buněčné činnosti a odvádějí jej do plic, odkud je pak vydechován.

Pro tuto činnost červených krvinek je nezbytné dostatečné množství bílkoviny nazývané hemoglobin, který ve své molekule obsahuje železo. Tvorba hemoglobinu (červené krevní barvivo) a červených krvinek začíná v prvních týdnech po oplodnění a první tři měsíce probíhá v játrech. Po šesti měsících vývoje plodu přebírá jejich tvorbu kostní dřeň, kde pokračuje až do konce života. Pro zajištění dobré krvetvorby je tedy mimo jiné velice důležitý i správný růst a vývoj kostí resp. kostní dřeně, který je podporován podáváním kolagenních peptidů resp. přípravkem, který jej obsahuje v dostatečném množství spolu s dalšími látkami podporujícími proces krvetvorby.

Je vhodné jej užívat přípravky pro ochranu kloubních tkání při zvýšené zátěži, pro podporu červené krvetvorby v kostech, pro rychlejší regeneraci organismu a výživu pojivových tkání pohybového aparátu. Biologicky aktivní kolagenní peptidy jsou doplněny o Erythro Formuli obsahující organicky vázané železo a měď, stabilizovaný chlorofyl, vitamín D3, jód a vitamíny C, B6, B12, kyselinu listovou, vitamín E a beta-karoten.  Při nedostatečné výživě, zvýšených ztrátách krve, působením toxických látek z životního prostředí či nadměrnou fyzickou zátěží může snadno dojít ke snížení počtu či kvality červených krvinek a vzniku chudokrevnosti, zhoršení okysličování tkání a poškození měkkých pojivových tkání pohybového aparátu.

Zvýšené nároky na krvetvorbu se vyskytují u žen ve fertilním věku, dětí a dospívající mládeže zejména v ekologicky zatížených oblastech, těžce pracujících a sportovců, jejichž zátěž klade velké nároky na okysličování tkání a tím i na dostatečnou a kvalitní červenou krvetvorbu. Červené krvinky představují hlavní buněčné elementy krve transportující kyslík a podílejí se na přenosu plynů vnějším a vnitřním prostředím. Dostatek červených krvinek s vysokým obsahem hemoglobinu zajišťuje správné okysličování všech tkání a jejich výživu, ale i odvod oxidu uhličitého, škodlivých zplodin metabolismu a toxinů. Zlepšená výživa a odvod odpadních látek jsou velmi důležité i v případech onemocnění pohybového aparátu. Zvýšeným okysličováním tkání dochází k lepší a rychlejší výživě postižených tkání a k rychlejšímu odvodu odpadních produktů. To přispívá k redukci otoků, zlepšení pohyblivosti a rychlejší regeneraci postižených tkání. Zlepšené okysličování tkání se projevuje mimo jiné i větší odolností a výkonností organismu. Červená krvetvorba probíhá v kostní dřeni, především v obratlích, žebrech, v hrudní kosti, méně v kosti stehenní a na koncích velkých kostí. Pro zajištění dobré krvetvorby je z tohoto důvodu velice důležitý i zdravotní stav kostí, resp. kostní dřeně. Kolagenní peptidy obsažené  ovlivňují činnost chrupavkových a kostních buněk a zvyšují tvorbu kloubního a kostního kolagenu až o 100 %. Při podávání kolagenních peptidů dochází k podpoře množení kostních buněk a tím i zlepšení erytropoézy (tvorby červených krvinek). Kolagenní peptidy zároveň vyživují a regenerují veškeré kloubní a vazivové tkáně organismu. Příznivé účinky kolagenních peptidů se projevují zlepšenou pohyblivostí, lepším stavem pokožky, vlasů a nehtů a zlepšením celkové vitality.

Na své cestě krevním řečištěm jsou červené krvinky vystaveny mimořádnému tření a opotřebování, proto se musí neustále obnovovat. Průměrná délka života červené krvinky je asi 120 dní. Po této době jsou opotřebované červené krvinky odstraňovány speciálními buňkami. Některé z chemických zbytků z odbouraných erythrocytů se ihned vracejí do plazmy k opětovnému použití, zatímco ostatní, včetně hemoglobinu, putují do jater k další destrukci. Z tohoto důvodu je tedy třeba dbát na dostatečný a trvalý přísun látek potřebných pro nepřetržitou krvetvorbu a to zvláště při velké ztrátě krve, pravidelných ztrátách krve – silné menstruaci, poškození části kostní dřeně působením toxických látek, nedostatku kyslíku při anaerobní zátěži, graviditě a laktaci či selhávání srdce ve vyšším věku. Tehdy zvyšuje kostní dřeň okamžitě tvorbu červených krvinek. Toto je však podmíněno dostatečným přívodem látek potřebných pro tvorbu červených krvinek. Pokud dojde z jakéhokoliv důvodu k nedostatku některé z látek, které významně zasahují do procesu tvorby červených krvinek, vyvíjí se anémie neboli chudokrevnost, která se většinou projevuje jako bolesti hlavy a nervozita, hučení či zvonění v uších, sklon k mdlobám, některé zažívací potíže, malátnost a únava, dýchací potíže po námaze, angina pectoris se srdečním selháváním, poruchy menstruace, zvýšená dráždivost či znecitlivění končetin, bledost kůže a sliznic, u dětí – pojídání některých nepoživatelných látek – škrob, hlína, papír, přibližně u 20 % nemocných ztrácejí nehty lesk, jsou více lomivé, objevuje se podélné nebo miskovité rýhování nehtů. Někdy bývají i trofické změny na vlasech, které jsou více lomivé a suché. Objevují se také polykací potíže s pálením jazyka – zejména u starších žen či zánět ústní dutiny s bolestivými a rozpraskanými koutky.

Mezi odborníky na výživu, hematology, biochemiky, gynekology i internisty probíhá celosvětová diskuse o nezbytnosti rutinního resp. preventivního podávání železa ve formě potravinových doplňků. Názory se různí, ale převažují názory podporující podávání těchto preparátů jak ženám v produktivním věku, tak i dětem a mužům fyzicky pracujícím ve ztížených podmínkách, neboť byla prokázána i souvislost mezi anémií a sníženou pracovní výkonností a zvýšeným výskytem poruch imunity. Rovněž je doplňování železa vhodné pro sportovce, obzvláště výkonnostní, neboť jejich nároky jak na krvetvorbu, tak i na potřebné okysličování tkání jsou vyšší.