Krční mandle, záněty mandlí, tonsilektomie – imunita

cm bolest v krku

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Výše uvedená klíčová slova naznačují, jakému tématu se chci tímto článkem věnovat. Je to poměrně časté a někdy velmi závažné téma. V dětském věku tento problém startuje mnohá chronická onemocnění.

Proč jsou dnes mezi dětmi tak často zvětšené krční mandle?

Čtenář znalý principů celostní medicíny si to dovede vysvětlit. Tento fenomén je popisován v základní filozofii – Sám sobě léčitelem – 1. část – zde je popisována fáze depotní, hromadění homotoxínů – lidských jedů. Klasicky se na mandlích tvoří čepy. To jsou různé zbytky mikroorganizmů, epitelu, jídla, metabolických produktů apod. Usazují se v kryptách mandlí nebo se vytvoří absces…. Tím vytvářejí podklad, kde se rozmnožují bakterie.

Lymfatický systém má za úkol odvádět ze sliznic nečistoty, zbytky bakterií atd. Někdy používám přirovnání – představte si umyvadlo, které má odpad – sifon, a tyto odpadní cesty jsou zanesené. To je ten případ zahleněnosti, zde jsou nahromaděny homotoxiny, kterých se imunitní a lymfatický systém potřebuje zbavit. Když je ucpaný odpad, umyvadlo je nečisté, ztrácí svůj význam, stejně tak je to se sliznicemi dutiny ústní, průdušek, s mandlemi, zuby….

Je pak jedno, jaký impuls nastartuje nemoc. Do tohoto prostředí pronikne virus nebo bacil a začne škodit. Virus ani bacil není příčinou problému.

Často jde o projev alergií, obvykle na kravské mléko, čokoládu či jiné silné alergeny. Lymfatický systém, jehož jsou mandle součástí, je často příliš zatěžován tím, že musí produkovat lymfocyty potřebné k boji s toxiny, pocházejícími z nezdravé potravy.

K boji proti infekcím lékaři předepisují antibiotika. Ale antibiotika neposilují imunitní systém dítěte, naopak jej ještě zeslabí. Od tohoto okamžiku začíná proces, který se v homotoxikologii nazývá progresivní vikarizace- zjednodušeně vysvětleno – akutní nemoc se jen potlačí, dočasně zastaví ve prospěch postupného vývoje chronické nemoci. Se zdravím a nemocí dítěte se roztočí začarovaný kruh: Jakmile se dostane dítě do stresu nebo je vyčerpané, dostaví se zánět mandlí.

Většina rodičů a pediatrů si však neklade otázku, jak ke zvětšení a zanícení mandlí dochází. Kdyby totiž odhalili pravý důvod, stravu dítěte by sestavili pouze z čerstvého ovoce, bylinných čajů a několika gramů vitamínu C denně. TĚLO BY SE SAMO VYČISTILO a stalo by se výkonnějším v boji nejen se zánětem mandlí, ale se všemi cizorodými organismy.

Léčení nespočívá jen v podávání léků, jde o uspořádání režimu dne dítěte. Pokud chodí dítě do školky, pak je třeba citlivě řešit, zda je to pro dítě prospěšné. Mnohdy je potřeba, aby se celá rodina přizpůsobila požadavkům nemocného dítěte, aby vytvořili správné klima, aby nekouřili, často krátce větrali, dodržovali správnou relativní vlhkost vzduchu (45-55%), řešili problém s koberci, peřím, domácími zvířaty, vařením na plynu…

Někdy dochází k odstranění mandlí, a to hlavně při častých a silných zánětech. Jako kdyby mandle byly nadbytečným orgánem, pro který nemá příroda využití. Ve skutečnosti mandle slouží jako první obranná linie v boji proti infekcím, protože produkují protilátky. Jejich odstranění zeslabuje imunitní systém a snižuje odolnost. Bacil pak má otevřenou cestu do těla.

Zánět mandlí může být poměrně nebezpečný a pokud není léčen, může vést ke komplikacím, jako jsou záněty ledvin, revmatická horečka, abscesy, otrava krve a zápal plic. Neměli bychom dopustit, aby se choroba dostala tak daleko. Před vytržením mandlí by se však měli rodiče poradit s lékařem orientovaným na výživu nebo s přírodním léčitelem. Správná výživa a popsané změny mohou totiž přinést zahojení a zmenšení mandlí, zabránit novým recidivám a posílit odolnost dítěte proti infekcím.