Kouření spouští mnohé nemoci

cm koureni

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Pokud budeme studovat jednotlivé nemoci a hledat příčiny jejich vzniku, často se nám objeví jeden společný jmenovatel: kouření. Nemoc může mít svou genetickou predispozici, vyskytuje se v rodině v různých liniích. V poradně slýchávám reakce pacientů s typickou větou: „A to máme v rodině, to máme dědičné, s tím nic neuděláme…

Když potom situaci podrobně rozebíráme, zjistíme, že se u těch členů rodiny, kteří onou nemocí trpí, vyskytuje také souvislost s kouřením. Takže se objevuje podezřelý fakt, že genetický předpoklad v kombinaci s užíváním tabáku nemoc spustí. Na kouření hodně negativně reagují cévy, a tedy kouření spouští nemoci cév. Látky obsažené v cigaretovém dýmu se dostávají do krve a spolu s ní kolují celým tělem. Přitom poškozují cévy a nervy, které příslušnou cévu inervují. Dochází k jejich vasokonstrikci (zúžení), cévy ztrácejí poddajnost a elastičnost, stávají se náchylnými k ukládání cholesterolu, časem se stále více zužují a jsou méně schopné přivádět kyslík a živiny do buněk.

Bürgerova choroba

Nemoci cév se nazývají vaskulitidy. Jmenujme např. Bürgerovu chorobu (thrombangiitis obliterans). Její podstatou je neinfekční zánět cévních stěn, vedoucí ke krevním sraženinám v tepnách a žilách, nejčastěji na končetinách. Tepny se jimi začnou uzavírat. Nemoc se projevuje nedostatkem kyslíku v postižených tkáních.

Projeví se to při chůzi takzvanými „klaudikačními bolestmi“ nohou, jež přinutí člověka zastavit se a počkat, až se zlepší krevní zásobení. Právě nedostatečný přívod kyslíku do dolních končetin je to, co způsobuje bolest. V nedostatečně prokrveném a okysličeném terénu pak mohou snadno vznikat nejrůznější defekty a šířit se bakteriální infekce až po vznik gangrény…

Revmatoidní artritida

Další nemocí, kde kouření škodí, je revmatoidní artritida. Patří mezi autoimunitní onemocnění. I zde se uplatňuje genetická dispozice (přítomnost genu, který zvyšuje riziko vzniku revmatoidní artritidy) společně se spouštěcími faktory. Je jich více, ale kouření patří mezi ty hodně časté. Kouření spolu s uvedenými rizikovými geny dráždí imunitu k tvorbě specifických protilátek. Ty potom hrají zásadní roli v rozvoji autoimunitního onemocnění a kloubního zánětu. Kromě toho se ukazuje, že kouření podporuje tvorbu revmatoidního faktoru, a to dokonce i u lidí, kteří ještě nemají žádné známky onemocnění.

Kuřák je 2 x více ohrožen než nekuřák v tom, že se u něj revmatoidní artritida objeví. Kuřák má také vyšší pravděpodobnost, že v průběhu jeho onemocnění budou kromě kloubů postiženy i další orgány, např. plíce, ledviny nebo srdce.

Rakovina plic

Výzkum genetické informace nádorových buněk plic přinesl zjištění, že u kuřáků obsahují nádorové buňky jednu stejnou mutaci (změnu v genetické informaci nádorových buněk), kterou „nekuřácké“ nádory nemají. Popsané mutace v genetické informaci buněk plicní tkáně způsobují škodlivé látky z cigaretového dýmu, až nakonec jedna z těchto mutací zapříčiní vznik zhoubného nádoru.

CHOPN

Chronická obstrukční plicní nemoc vzniká tehdy, když vdechovaný vzduch nemůže v plicích volně proudit, což vede k chronické dušnosti a pocitu nedostatku vzduchu. Toto onemocnění má velmi podobné atributy jako rakovina plic, častou jdou obě nemoci společně a kouření na tom má svůj díl.

Do seznamu nemocí, kde kouření spouští nemoc, patří civilizační nemoci srdce, ledvin a ještě mnoho dalších.

První úspěchy

Hlavní slogan boje proti zákeřným nemocem zní: přestat kouřit.

Stále se rozšiřuje počet zemí a měst, kde byl schválen zákon o zákazu kouření na veřejných místech, a dostavují se také první úspěchy. Výsledky studií ukazují, že se v amerických, kanadských a evropských městech, kde tento zákaz vešel v platnost,

  • snížil počet srdečních infarktů. V Americe je již 30 metropolí v tomto smyslu nekuřáckých.
  • Díky nekuřácké legislativě se snížil počet předčasně narozených dětí a také dětí s nízkou porodní váhou.

V Anglii se od zavedení zákazu kouření na veřejných místech

  • snížil počet hospitalizací s vážnými záchvaty astmatu u dětské populace.

Protikuřácké zákony jsou nejnověji i v Polsku, Bulharsku či v Maďarsku…

Česká republika

Česká republika je jedinou zemí Evropské unie, ve které není smysluplně regulováno kouření v restauracích a barech.

Z jejích nynějších 27 států je tak Česko jediným, kde legislativa nechrání návštěvníky těchto zařízení před škodlivým tabákovým kouřem. Částečný zákaz povoluje určitou separovanou část restaurace vést jako kuřáckou.

Výzva

Nekuřáci všech zemí, spojte se! Kdo má vliv na blízkého kuřáka, mluvte k němu, argumentujte mu. Bojujte proti těžkým nemocem tím, že budete omezovat spouštěč nemocí – kouření.