Konzumace alkoholu zvyšuje riziko dny

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Doktor Hyon Choi z The Massachusetts General Hospital v Bostnu se svými kolegy zjistil, že konzumace alkoholu zvyšuje riziko dny. Největší riziko bylo zjištěno u konzumace piva, nejnižší u mírné konzumace vína.

Dříve se soudilo, že dnu může způsobovat pouze nadměrná konzumace tučného jídla. V březnovém čísle časopisu The New England of Medicine uveřejnila skupina výzkumníků doktora Choie informaci o tom, že rovněž mořské ryby a plody mohou zvyšovat riziko dny. Naopak mléčné výrobky údajně toto riziko snižují.

Pro studii byly použity výsledky ze studie The Health Professionals Follow-up Study, která probíhala již od roku 1986 a byla zaměřena na souvislost mezi dietními faktory a různými nemocemi.

Z celkem 47 150 mužů, kteří byli zahrnuti do studie, byla u celkem 730 mužů v roce 1998 diagnostikována dna. Vědci zjistili, že pacienti konzumující alkohol měli vyšší riziko dny, které rostlo se zvyšující se konzumací alkoholu.

Ve srovnání s muži nekonzumujícími alkohol bylo riziko dny u mužů konzumujících více než 50g alkoholu denně až 2,5 krát vyšší. U mužů konzumujících 10-15g denně bylo riziko dny 30 %.