Benigní hyperplazie prostaty (BHP)

cm bhp

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Výskyt benigní hyperplazie prostaty je velmi častý. Skoro každý druhý muž starší 50 let má nějaké příznaky BHP. Převládá názor, že kdyby se po sedmdesátém roce života nechali vyšetřit všichni muži, byla by až devadesátiprocentní šance, že by se u nich našla benigní hyperplazie prostaty.

U tohoto nezhoubného onemocnění dochází ke zvětšování prostaty nadbytečným zmnožením buněk prostaty. Dochází také ke zvětšování svalově-vazivové a žlázové části. Pro vznik onemocnění jsou nezbytné dva faktory, které musí být přítomné, a to věk a testosteron. Zmnožení buněk prostaty je způsobené zvýšeným množstvím dihydrotestosteronu v krvi, což je vysoce aktivní forma testosteronu. Množství dihydrotestosteronu v prostatě se s věkem zvyšuje a zapříčiňuje růst buněk prostaty, což způsobuje její zvětšování a může vést ke vzniku benigní hyperplazie prostaty. Prostata roste, její svalová vlákna se nadměrně napínají, stlačují močovou trubici a vzniká několik příznaků, které jsou typické pro toto onemocnění. K nejčastějším příznakům patří zvýšená frekvence močení, a to i v noci, bolestivé močení s pocitem pálení, vymočení malého množství moči a nutkání k močení. V důsledku útlaku močové trubice a močového měchýře vznikají příznaky jako přerušované močení, slabý proud moči, odkapávání po vymočení nebo nemožnost se vůbec vymočit.

Onemocnění může skončit závažnými komplikacemi, jako jsou infekce močových cest, tvorba kamenů a snížená funkce ledvin. Benigní hyperplazie prostaty nikdy nevede ke vzniku rakoviny prostaty, může se však vyskytovat současně s rakovinou prostaty. Cílem léčby benigní hyperplazie prostaty je zmírnění příznaků, prevence jejich progrese a redukce komplikací. Léčba je farmakologická s použitím syntetických preparátů, ale také výtažků z léčivých rostlin a chirurgická.

V posledních letech se mnoho studií věnuje účinkům fytochemikálií obsažených v zelenině, ovoci a  léčivých rostlinách. K těmto rostlinám patří také Saw palmetto. Saw palmetto (Serenoa repens) je malá keříkovitá palma s dlouhými rozvětvenými listy a velkými červenočernými plody. Roste na pobřeží Atlantského oceánu v Severní Americe. V tradiční medicíně indiánů je známá už po století, moderní medicína rozpoznala její účinky až začátkem 20. století. Plody této rostliny mají vysoký obsah mastných kyselin a fytosterolů. Extrakt ze Saw palmetta se doporučuje při benigní hyperplazii prostaty jako jedna z možností konzervativní léčby, protože napomáhá potlačit přeměnu testosteronu na dihydrotestosteron (DHT), v důsledku čehož přispívá k potlačení růstu buněk prostaty.

Vysoký obsah fytochemikálií je také v některých druzích zeleniny. Je prokázáno, že lidé, kteří pravidelně konzumují křížokvětou zeleninu, jako je brokolice a zelí, mají významně nižší výskyt některých typů zhoubných nádorových onemocnění. Tato zelenina obsahuje množství látek, které příznivě působí na buňky v lidském organismu. Jednou z nich je také Indol-3-karbinol. Ten působí na více úrovních buněčného metabolismu, příznivě ovlivňuje metabolismus hormonů, napomáhá zabraňovat růstu a podporuje zánik nádorových a lidským papilomavirem změněných buněk. Indol-3-karbinol má také antioxidační a antiaterogenní účinky.

Preventivní prohlídka mužů po 40. roce života je nejlepším způsobem předcházení nejen benigní hyperplazii prostaty, ale také karcinomu prostaty.