Koenzym Q10 – podle čeho se orientovat při výběru

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Co je koenzym Q10? Koenzym Q10 (Q10) je látka podobná vitamínům. Je životně důležitý pro zdravé fungování lidského těla. Q10 je částečně přijímán potravou a částečně je produkován přímo v organismu. Přirozeně je přítomen ve všech buňkách lidského těla. Úlohou Q10 v organismu je produkce energie a zajištění důležité obrany. Za objev významného vlivu, který má Q10 při produkci energie, získal britský vědec Peter Mitchell v roce 1978 Nobelovu cenu.

Stejně jako ve vodní elektrárně, kde je energie proudu řeky přeměněna na elektrickou energii pomocí turbíny, je v každé buňce lidského těla v mitochondriích s pomocí Q10 energie z potravy přeměněna na energii využitelnou pro naše tělo. V této přeměně plní Q10 roli turbíny. Jedině díky této přeměně může naše tělo využívat energii obsaženou v potravě. 95% veškerých požadavků našeho organismu na energii je přeměněno pomocí Q10. Orgány s velkými nároky na energii (srdce, játra, plíce) obsahují nejvyšší množství Q10. Q10 je pro lidský organismus velmi důležitý a nemůže být nahrazen žádnou jinou látkou.

Druhou významnou schopností Q10 je ochrana našich buněk před destruktivním působením volných radikálů. Náš současný životní styl – vysoká fyzická a psychická zátěž, nevyvážená strava stejně jako negativní vlivy zevního prostředí vedou k tomu, že náš organismus je vystaven působení toxických volných radikálů ve vysoké míře. Q10 neutralizuje volné radikály, brání jejich negativnímu působení a přímo stabilizuje buněčnou stěnu.

Co způsobuje nedostatek Q10?
Mladý zdravý organismus dokáže produkovat dostatečné množství Q10 sám. S postupujícím věkem schopnost vlastní produkce klesá a objevuje se úbytek Q10 až jeho nedostatek. Všechny důležité orgány, zejména srdce, jsou postiženy na věku závislým úbytkem Q10. Fyzická zátěž, stres, kouření, a některá onemocnění, při nichž organismus zvýšeně spotřebovává Q10 vedou k jeho dalšímu úbytku. Například léky na snižování hladiny cholesterolu (zvané statiny) snižují produkci Q10 v těle. Ve snaze předejít potížím z nedostatku Q10 se doporučuje od 30 let podávat Q10 formou doplňku stravy.

Při suplementaci jsou nejen buňky dostatečně zásobeny energií, ale i lépe chráněny před působením toxických volných radikálů. Je zpomalen proces jejich stárnutí.

Jak můžeme příjem Q10 zvýšit?
Potravou dostáváme denně přibližně 3 – 10 mg Q10. Například sardinky, hovězí maso, olivový olej, nebo brokolice jsou relativně dobrým zdrojem. Normální dieta však nepokryje požadavky organismu, zejména při klesající vlastní produkci.

Kdy je vhodné užívat Koenzym Q10?

 • Pro zdravé a výkonné srdce
  Při poruchách prokrvení srdečního svalu koenzym Q10 chrání srdeční buňky tím, že likviduje volné radikály, přímo stabilizuje buněčnou stěnu a zachovává produkci energie. Srdce pracuje na vyšší výkon. Podání Koenzymu Q10 před a po operaci srdce přispívá k lepšímu zotavení po operaci.
 • Při potížích s dásněmi
  Podporuje regeneraci dásní a přispívá k hojení. Snižuje krvácivost dásní.
 • Při únavě, stresu a namáhavé práci
  Koenzym Q10 se úspěšně uplatňuje při stavech chronické únavy, slabosti, úbytku sil, zejména ve vyšším věku.
 • Při sportu
  Sport znamená pro organizmus zvýšenou potřebu Koenzymu Q10 ve svalových vláknech. Užíváním Koenzymu Q10 pomůžete organizmu zvýšenou potřebu doplnit.

Jak se orientovat v nabídce?
U koenzymu Q10 je třeba pamatovat na to, že užívání, má-li mít skutečný účinek, musí být dlouhodobé a pokud možno pravidelné. U dlouhodobého užívání vyvstává potřeba kvality o to více dopopředí. U koenzymu Q10 pro vnitřní užití je potřeba se zaměřit na původ užité suroviny, kvalitu zpracování, lékovou formu, prodejní místo a případný další servis a péči spojenou s užíváním.

 • Původ užité suroviny
  Existují 2 hlavní metody výroby Q10.
  1.Způsob fermentační, tj. přirozený biologický výrobní proces.
  2.Druhým způsobem je syntetická výroba, kdy molekula Q10 vzniká z trimetoxytoluenu a izoprénových jednotek získávaných z tabákových listů.
  Zatímco biologický fermentační způsob poskytuje velice čistý trans-izomer (forma v organismu se vyskytující – např. kvasinková fermentace japonských závodů poskytuje produkt téměř 100% odpovídající lidskému Q10), syntetická produkce produkuje příměsi cis-izomerů (forma v přírodě se nevyskytující) stejně tak jako příměsi koenzymů Q9 a Q11 (nacházeny u jiných živočišných druhů).
  Problémy syntetických příměsí spočívají v tom, že tyto formy se v lidském organismu normálně nevyskytují a nebyla zkoumána bezpečnost jejich podání lidem.
 • Kvalita zpracování
  Na obalu můžeme najít údaj o zpracování podle standardů pro farmaceutickou výrobu GMP (good manufacture practice). Máme tak jistotu, že produkt byl vyroben v továrně splňující standardy GMP, tj. přísná kriteria pro farmaceutické provozy zaručující spolehlivost, hodnověrnost a konsistentní kvalitu. Výrobci, kteří tato kriteria splňují, rádi tuto skutečnost na obalech uvádějí.
 • Léková forma
  Pro dobré vstřebávání by měl být koenzym Q10 podáván v lékové formě měkkých želatinových kapslí, solubilizován v rostlinném oleji. Kapsle s Q10 by měly být tmavě zbarveny. Černé kapsle zajišťují ideální ochranu před rozkladným působením světla. Kapsle by měly být baleny jednotlivě v blistrech.
 • Velikost dávky v jedné kapsli
  Za optimální odborníci považují 30 mg Q10 v jedné kapsli. 30 mg 1x denně se považuje za vstupní účinnou dávku při většině důvodů podání. S velikostí podané dávky v jedné kapsli také klesá množství vstřebané do organismu. Ze dvou 30 mg kapslí získá organismus podstatně více Q10, než z jedné 60 mg kapsle.
 • Prodejní místo a případný další servis a péče
  Nakupovat bychom měli v lékárně. I dobře vyrobený produkt může ve skladech drogerií a hypermarketů čekat mnoho úskalí. Lékárny jsou zdravotnická zařízení s přísnými normani na provoz a skladování produktů. Ani argument vyšší ceny v lékárně již není v současné době aktuální. Ceny koenzymu Q10 v lékárnách se dostaly na příznivou úroveň. Navíc v lékárně můžeme dostat mnohé informace. Pokud jste se rozhodli Q10 užívat dlouhodobě, mohou vám nabídnout vysoce kvalitní produkt, u kterého výrobce navíc poskytuje dlouhodobým uživatelům každé šesté balení zdarma. (Koenzym Q10 econopack 30 mg 60 kapslí, Program 5+1 pro pravidelné uživatele)

Pokud se rozhodnete užívat některý z kvalitních koenzymů Q10, činíte tak aktivní krok k podpoře svého zdraví a výkonnosti.