Když „to“ nejde aneb tak trochu jiná alergie

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Neschopnost zplodit potomka má mnoho příčin: známých, i těch, o nichž se moc nemluví. Jednou z takových je alergie na sperma. Jak prosté, dalo by se říct. Přesto však mnohé páry musí projít celou řadou vyšetření, než se pravá příčina problému odhalí.

Alergie je velice záludná. Jedná se o přehnanou imunitní reakci organismu. Určitá látka, v tomto případě sperma, je ženským tělem vnímáno jako potenciální alergen, vůči němuž je třeba se bránit. A organismus tak učiní. V lepším případě žena alergii na sperma bezpečně pozná.

Projevuje se totiž:

  • Úmorným pálením, svěděním, vyrážkou,
  • v těžších případech se mohou dostavit dýchací potíže.

Pro tento druh alergie máme označení „histaminová“, jíž klasická medicína řeší převážně podáváním antihistaminik, při vážnějším průběhu v kombinaci s kortikoidy. Jako účinný způsob prevence se doporučuje používat prezervativ. Tato rada se však v případě plánování potomka zcela míjí účinkem…

Alergie z odmítání

A co na to tradiční čínská medicína? Ta většinu alergických potíží přisuzuje poškození energie v jaterním orgánovém okruhu. Stejně tak detoxikace metodou C.I.C., která navíc alergické reakce zkoumá i z pohledu psychiky. Alergie může být výsledkem potlačovaného hněvu i vědomého odpírání, nepřijímání nějaké životní situace (třeba právě té partnerské). V takovém případě je na místě řešit nejen alergii samotnou, ale také veškeré doprovodné psychické příčiny, které za jejím spuštěním mohou stát.

Když selže imunita

Druhou, vážnější a bohužel také častější příčinou alergie na sperma – intolerance bývá přítomna až u poloviny párů –  je záležitost buněčné imunity. V takových případech nemusí docházet k typickým alergickým projevům a páry o alergii vůbec nemusejí vědět. Přesto si však organismus ženy v tichosti a hojně vytváří protilátky proti partnerovým spermiím. Alergická reakce je pak odpovědí na bílkovinu, která je v ejakulátu obsažena.

Aby to nebylo tak jednoduché, může si žena vytvářet protilátky buď na jedinečné sperma (tedy sperma současného partnera), nezřídka kdy se však objevuje alergie společná pro sperma více mužů. Podobně jako v prvním případě, i zde jsou podávána antihistaminika a častěji také kortikoidy.

Být v rovnováze…

To je základ, o něhož by se měly snažit páry, které se rozhodly vyrazit do boje s neplodností šetrnou, přírodní cestou. Mějme na paměti, že každý zdravotní problém, byť by byl sebemenší, má svůj vnitřní emoční náboj. Provází jej některá ze škály emocí, která je typická pro orgánový okruh, v němž se nachází toxická zátěž: v případě alergie je to okruh jaterní a samozřejmě také mozek.

  • Pozvěte do svého života relaxaci a trénujte vědomé uvolňování svalů i všech orgánů.
  • Dbejte na správnou životosprávu: alergické reakce podporují produkty z bílé mouky, nadbytek cukru i strava bohatá na škodlivá aditiva. Změna životního stylu by se měla týkat vždy obou partnerů.
  • Přestaňte se bát o svou vlastní existenci. Podvědomě se tím bráníte početí jako takovému. Aby tělo zůstalo „chráněno“, může svou obranu namířit právě proti spermiím partnera.
  • Vsaďte na detoxikaci organismu, zaměřenou na pročištění jaterního okruhu a harmonizaci psychiky.