Když nás dusí astma…

cm astma

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Zima, to není jen čerstvě napadaný sníh a mráz, který barví nosy do červena a čistí vzduch od škodlivých bakterií a virů. Je to také období inverzního počasí. Období, které důvěrně zná prakticky každý astmatik.

Charakteristický sípavý kašel, typický zejména pro období kolem 4.–5. hodiny ranní, lapání po dechu a neschopnost pořádně si „vydýchnout“, to je jen slabý výčet projevů typických pro onemocnění plic. Respirační potíže se nevyhýbají nikomu. Trápí nás jejich akutní stadia během chřipkových epidemií a období nachlazení, ale také mnohem závažnější chronická stadia, která bývá obtížné zažehnat.

Od jara do zimy

Statistiky mluví jasně: odhaduje se, že astmatem trpí až 500 000 Čechů. Dalších zhruba 250 000 o své nemoci ale neví a nikdy se nedozví – má lehčí formu nebo jen minimální výskyt záchvatů. Mezi pacienty je i celá řada dětí (až 15 %) a jejich počet se neustále zvyšuje.

Je důležité rozlišovat mezi astmatem bronchiálním a alergickým. Pro bronchiální astmatiky jsou nejhoršími měsíci právě ty zimní, zatímco astma, vyvolané alergickou reakcí na některý z pylů, se naplno projevuje v jarních měsících a na sklonku léta, v srpnu. Štěkavý, úmorný kašel má jedno společné: zúžené průdušky.

Víte, že…

… výsledky spirometrie, tedy vyšetření průchodnosti průdušek, mohou být špatné i u lidí, kteří astmatem netrpí? Na vině je často nesprávné držení těla, blokace mezižeberních svalů a obecně rozšířený nešvar: nedostatečné, plytké dýchání, typické zejména pro ženy.

… na astma a další respirační potíže si zadělávají zejména lidé, kteří často přecházejí běžná onemocnění dýchacích cest (zánět nosohltanu, zánět průdušek, dlouhodobý kašel)? Škodlivé mikroorganismy se v dýchacích cestách rády usazují, ještě raději zapouzdři a infekce pak často přechází do chronického stadia.

Nesvádějme to na genetiku

Přestože také astma (zejména bronchiální) patří k nemocem, které mají mírnou souvislost s genetickými dispozicemi, tento fakt rozhodně nemůžeme řadit na první místo co do důležitosti. Mnohem větší vliv na rozvoj této nemoci má prostředí, v němž žijeme, které nás den co den obklopuje: vzduch, který dýcháme, voda, kterou pijeme, potraviny, které přijímáme, pracovní prostředí i zařízení domácnosti a v neposlední řadě také emoce.

  • Domácnost, byť se na první pohled zdá být jako ze škatulky, může být jedním z hlavních spouštěčů astmatu, a to především kvůli tzv. „lapačům prachu“, v nichž se rády usazují a bleskovou rychlostí množí prach, roztoči a další alergeny. Pozor tedy na koberce, těžké závěsy, přehozy přes postel a pohovky.
  • Astma jde ruku v ruce s kouřením.
  • Velice zrádné jsou také látky, které pouhým okem jen těžko uvidíme. Někdy je dokonce ani necítíme, přesto tu jsou a obrovsky poškozují celý respirační systém. Jsou to zejména těkavé látky, ftaláty, těžké kovy a další agresivní toxiny, které se nacházejí i v běžně dostupných čisticích a úklidových prostředcích, plastech a nábytku.
  • Přestože astmatici nesnesou velmi suchý vzduch, opačný extrém jim také neprospívá. V domácnosti bychom měli udržovat ideální vlhkost v rozmezí mezi 50 % a 55 %, pravidelně (intenzivně a krátce) větrat a také pořídit okna s odvětrávacím systémem (uzoučká štěrbinka, kterou nenápadně proudí čerstvý vzduch).

Deprese a ti druzí

Tak jako každá nemoc, také astma má své kořeny v lidské psychice. Děti astmatici často prožili traumatický příchod na svět, kdy byly například přiškrceny pupeční šňůrou nebo déle zaklíněny v porodních cestách. Astmatem častěji trpí děti a dospělí, jimž schází pocit svobody, bývají umlčováni nebo se nemohou naplno projevit (ve vztazích nebo i v práci). Astmatiky často trápí záchvaty vzteku, ještě častěji ale pocit tísně, melancholie, deprese a úzkost – všechny tyto pocity stahují každou tkáň v těle, a mohou být dokonce přímou příčinou astmatického záchvatu.

Astma a detoxikace

C.I.C. metoda je tím druhem detoxikace, který se zabývá člověkem jako celkem. Nikdy neopomíjí fyzické ani psychické příčiny zdravotních problémů, jelikož ví, že spolu úzce souvisí. Přístroj Salvia dokáže z jediného bodu, umístěného uprostřed dlaně, zjišťovat odezvy organismu na přítomnost nejrůznějších toxinů. Tímto postupem terapeut získá celkový přehled o fungování organismu a lépe pak sestaví detoxikační kúru.

  • Detoxikace se neomezuje pouze na užívání přípravků, ale také na posilování těla a ducha. Vhodné relaxační techniky, nácvik správného, hlubokého dýchání směrem „do břicha“ a pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu udělají své. Vynikajícími sporty, které pomohu zvýšit kapacitu plic, jsou plavání a vytrvalostní sporty.

V neposlední řadě je to také upřímný smích, který skutečně léčí. Smích „od srdce“ masíruje bránici i všechny vnitřní orgány, uvolňuje veškeré blokace a podporuje samo detoxikační procesy v těle.