Když nás bolí hlava…

cm deprese

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Bolest hlavy zná každý z nás. Stala se bohužel běžnou součástí našeho života a pronikla i do naší mluvy. Věty jako: „Bolí mne z tebe hlava“ nebo „ …až mě z toho rozbolela hlava“… používáme velmi často.
Pokud nás hlava bolí jen občas a bolesti nemají velkou intenzitu, nějak to zvládneme, když nás ale bolí hlava často, náš běžný život i práce jsou výrazně narušeny. Jaké mohou být příčiny a co můžeme pro svou hlavu „udělat“, nám radí MUDr. Vladimíra Strnadelová, Jan Zerzán.

Nerovnováha v organismu

Přesto, že se bolesti hlavy vyskytují běžně a často, nejsou nikdy bez příčiny a vždy jsou projevem nějaké nerovnováhy v organismu. Na rozdělení bolestí hlavy existuje  v medicíně řada schémat, která se odvíjejí od různých symptomů a průvodních jevů.  I my si bolest hlavy trochu rozdělíme, i když naše kriteria budou trochu jiná než v běžné medicíně. Prvním typem bolestí hlavy, který je pro všechny „medicíny“ stejný, je bolest způsobená nějakou organickou nemocí, sem počítáme nejrůznější nádory mozku a mozkových plen, poúrazové stavy, ale i cévní problémy jako malformace nebo aneurysmata, nejrůznější blokády v toku mozkomíšního moku. Všechny tyto nemoci, ať již k jejich vzniku přispělo cokoli, mají společné to, že se zvyšuje tlak v nitrolebním prostoru a ten, jak víme, je omezený pevnou kostní strukturou. Proto jsou  bolesti hlavy velmi častým projevem těchto nemocí a mnohdy jsou projevem jediným, který pak může vést k odhalení celé nemoci. Léčba pak patří do rukou lékařů,  i když i zde může přírodní medicína hodně udělat. Tyto bolesti však nejsou  předmětem našeho dnešního zájmu, dnes bychom měli více pohovořit o případech, kdy se bolest nedá vysvětlit žádnou organickou, tedy strukturální příčinou, a přesto je bolest hlavy přítomná a znesnadňuje nám život.

Jak už bylo řečeno, každá bolest hlavy má svou příčinu v nerovnováze v organismu, a to ať přechodné a lehké nebo těžké a dlouhotrvající. Často se stane, že tuto nerovnováhu si vytvoříme vědomě a víme tedy, proč bolest hlavy vznikla, například po nevyspání, velkém psychickém stresu, přejedení nebo nedostatku jídla, nedostatku tekutin, po velkém vyčerpání a podobně. Všechny tyto příčiny vedou k přechodné nerovnováze toku energie v organismu a při její nápravě mizí i bolesti hlavy. Každý člověk je na tuto nerovnováhu jinak citlivý – jde o základní stabilitu organismu. Pokud se bolesti hlavy opakují častěji, je třeba se nad tím zamyslet a snažit se zjistit příčiny, způsobující nerovnováhu v organismu, bez ohledu na to, jestli jsou nám vyvolávající příčiny známé nebo ne.

Kvalita orgánů a tok energie

Podle čínské medicíny je stabilita našeho organismu dána kvalitou našich orgánů  a pravidelností toku energie, spojujícího tyto orgány  se všemi tkáněmi našeho organismu. Tato stabilita a správná funkce závisí na mnoha základních faktorech, jako jsou vrozené dispozice, životní styl zahrnující stravu, pohyb, psychické stresy atd. Součet všech těchto vlivů vytváří naši individualitu, ale i nemoci a problémy. Vrozené dispozice nezměníme, a proto zůstaneme každý jiný a různě citlivý i nemocný, ale ty ostatní vlivy máme ve svých rukou a pomocí nich se dá mnohé zachránit a ovlivnit.

Ne každá nerovnováha vede k bolestem hlavy, vznikem bolesti je podmíněn zátěží v oblasti jater, ledvin nebo slinivky břišní. Pokud mluvíme o těchto orgánech, máme vždy na mysli jejich celý energetický okruh v širokém spektru účinku, jak to popisuje čínská medicína. Proto bolest hlavy může vzniknout z postižení orgánu, i když medicínské testy jsou stále negativní. Jak tedy víme, že je to pravda? Jednoduše, pokud se posílí orgán a nastolí rovnováha, bolesti hlavy mizí. Je to ten nejlepší a nejdůležitější test.

Příčina: játra

Nejčastější příčinou opakujících se i jednorázových bolestí hlavy je nerovnováha a zátěž v oblasti jater. Játra řídí průchodnost, tedy rovnoměrné šíření energie v organismu. Pokud vznikne problém v oblasti jater, dojde ke stagnaci a zablokování toku energie, to vede ke vzniku horkosti, která stoupá nahoru a způsobuje bolest hlavy. Takové bolesti hlavy bývají často provázeny zvýšeným napětím jak psychickým, tak napětím šíjových svalů, často bývá pocit horka nebo žízně. Bolesti nezřídka vznikají po psychickém rozrušení, ale i po dietní chybě. Mnohdy, zvláště při dlouhotrvající větší nerovnováze jsou však vyvolávající momenty malé a mnohdy nezřetelné. Je pochopitelné, že tato nerovnováha při delším trvání může vést i k mnoha dalším příznakům, z nichž některé jsou více či méně vyjádřeny. Například častý pocit vnitřního psychického napětí, nervozity či agresivity, zvýšené napětí šlach a hlavně v oblasti šíjových svalů, které mnohdy doprovází bolesti v této oblasti, ale i únava a žaludeční obtíže. Játra jsou orgánem, který je v současné době velmi často zatížený, nejčastějšími příčinami je dlouhodobý stres, přetížení. Často však je zde zřejmá kombinace se špatnou stravou. Játra velmi poškozuje tučné, těžké, masité jídlo s nadbytkem pečiva. Tedy rychlá občerstvení se smaženými hranolky, hamburgery a bagetami… Ale i typicky česká kuchyně naše játra nešetří. Při bolestech hlavy tohoto typu analgetika sice zmírní bolesti hlavy, ale vzhledem k tomu, že poškozují játra, zhoršují samotnou příčinu a vedou k častějším recidivám. Zde pomáhá důsledná a dlouhodobá změna životosprávy. V ideálním případě bychom se měli vyvarovat stresu – jenže sami víme, že v reálném životě se aspoň občas do stresujících situací prostě dostáváme. Snažme se tedy stresory aspoň podle možností omezit. Nezbytná je změna stravy – je třeba snížit podíl masa, vysadit mléčné výrobky a snížit vše pečené, zvláště pak pečivo, které by rozhodně nemělo být základem stravy. To vše je třeba nahradit  tepelně upravenou i syrovou zeleninou, obilovinami, vyvarujte se také oříšků, ztužených tuků, a to i rostlinných. Bílkoviny je třeba hradit spíše kombinací obilovin a luštěnin. Velmi důležitá je mléčně kvašená zelenina. Při přípravě jídla preferujme vaření, dušení, napařování a naopak se vyhněme pečení a zejména smažení a fritování.

Pro úplnost je třeba dodat, že játra bývají zatížena i různými zátěžemi virovými, jako je např. EB virus, cytomegalovirus či viry žloutenek, také očkování může znamenat zátěž. Kromě virových zátěží bývají zdrojem poškození jater i plísně, které produkují alkohol a aldehydy. Ty pocházejí především ze zažívacího systému při střevní dysbióze, mnohdy lze najít i různé působení chemických toxinů jako například formaldehydů a podobně. Všechny tyto biologické i chemické vlivy oslabují játra a ta jsou pak citlivější na naše prohřešky v životním stylu, ale i naopak, našim neukázněným životem dáváme prostor různým toxinům… Vše toto je řešitelné a odstranitelné, ale to již patří do rukou odborníka, ten by měl zátěže správně diagnostikovat a šetrně odstranit, to však nejde bez současného posílení orgánů.

Hýčkejme své ledviny

Dalším orgánem, který může stát za bolestí hlavy, jsou ledviny. Nerovnováha v tomto orgánu může vést k těmto příznakům několika cestami. Při snížení jinové, tedy chladivé energie ledvin, nejsou játra tolik živena tímto typem energie a jejich oheň stoupá a způsobuje příznaky podobné těm výše popsaným. Rozdílné příznaky můžeme vidět při snížené jangové, tedy zahřívající funkci ledvin. Vzniká pak tupá bolest hlavy, která je provázená celkovou slabostí, únavou, chladem končetin, slabostí v bedrech či kolenou. Ledviny jsou sídlem vrozené energie a jejich slabost bohužel často dědíme, tato slabost se pak s námi nese po celý zbytek života. Slabost ledvin nemusí nutně znamenat nemoc, jde o to, zda ledviny šetříme či zatěžujeme. Při zatížených a oslabených ledvinách je třeba být opatrný na chlad. Ledviny jsou však citlivé i na další vlivy: velmi důležitý je zde vyvážený podíl soli a vody. To znamená, že soli je třeba používat velmi málo, i když bez soli to také nejde. Důležité je sůl zabudovávat do potravy vařením, nikoli dosolovat hotové jídlo! Nedostatek tekutin ledviny významně poškozuje, ale stejně je tomu i u nadbytku tekutin. Oba tyto extrémy vedou nejen k poškození ledvin, ale i k bolestem hlavy. O důsledku nedostatku tekutin snad každý z nás již slyšel, ale nadbytek je také velmi častý. Je způsobený buď nadbytkem soli ve stravě a tím větší potřebou tekutin nebo tím, že se snažíme zachovávat důsledně, vědomě pitný režim a dlouhodobě to přeháníme. Tím zvyšujeme obsah tekutin v organismu, tyto tekutiny musí ledviny přefiltrovat, a tím jsou namáhány a ve své jangové energii oslabovány.  Ve složení stravy pak ledviny zatěžuje nadbytek bílkovin, brambory, rajčata. Ale nelze zapomenout ani na noční jídlo, které je našim častým a velmi nepříznivým prohřeškem. Vyvážená, střídmá, přiměřeně slaná strava ledvinám svědčí hlavně tehdy, když zařazujeme fazole, které mají pro tento orgán posilující účinek.

Co škodí slinivce?

Třetím orgánem je slinivka břišní (podle čínské medicíny slezina, slinivka břišní, což je považováno za jeden orgán).  Tento orgán transformuje potravu a tekutiny na energie a krevní výživu. Pokud to nefunguje správně, může dojít jak k nedostatku energie, tak krve. V některých případech pak vázne přeměna tekutin, což má za následek tvorbu hlenů a vlhkosti. Všechny tyto stavy mohou vést k bolestem hlavy, jsou provázeny i dalšími specifickými příznaky, což se již však vymyká rozsahu našeho článku. Obecně lze říct, že jsou tyto bolesti hlavy doprovázeny různými zažívacími příznaky, jako je řidší stolice, nadýmání, únava po jídle, nechutenství nebo naopak velká chuť na sladké, celková únava.  Vzhledem k tomu, že tento orgán má na starosti trávení, je zřejmé, že velkou roli zde v příčině poškození hraje strava. Slinivku břišní poškozuje jednoduchý cukr a nedostatek cukrů složitých ve smyslu obilovin, nadbytek syrové zeleniny, nadbytek jídla – když jíme příliš mnoho nebo příliš často nebo když jídlo nedostatečně rozkoušeme. Je třeba jednoduchý cukr nahradit složitým, syrovou zeleninu tepelně upravovat. V neposlední řadě zharmonizovat jídlo s rytmem našeho trávení, to znamená dělat mezi jídly přestávku, nejíst mnoho a důsledně kousat.

Závěrem…

Občasnou bolest hlavy můžeme zvládnout sami tím, že se vyvarujeme velkých zátěží jak psychických, tak stravovacích. Pokud se však jedná o bolesti častější či větší, je pak třeba vyhledat odbornou pomoc. Je dobré, jak již bylo na začátku zmíněno, vyloučit organickou příčinu nemocí, ale pak je třeba nespoléhat se na analgetika, ale hledat příčiny a možnost jejich odstranění přírodní cestou. Důsledná diagnostika je zde velmi důležitá, z ní pak vyplývá sled léčebných kroků, kde je třeba orgány pročistit, či nedostatečnou energii doplnit a harmonizovat. Proto, aby se organismus dlouhodobě stabilizoval a obtíže se neopakovaly, je třeba vy-testovat  potravinové zátěže a upravit životosprávu a zvláště složení stravy vzhledem k nerovnováze organismu. Za svou praxi jsme se setkali s mnoha pacienty s nejrůznějšími typy bolestí hlavy, mnohdy k nám kvůli nim přišli, ale často to byl jen vedlejší příznak jiných obtíží. Ne vždy je jejich léčba rychlá a bez problémů, ale většinou se bolesti hlavy postupně stávají méně časté a méně intenzivní, později odezní úplně nebo téměř úplně. Je to pro nás povzbudivé zjištění. Na druhou stranu je však třeba říct, že u všech lidí, kdy došlo ke zlepšení či vyléčení, a to z dlouhodobým či stálým efektem, pak to bylo u těch, kteří mnoho ve svém životě a stravě změnili a pro sebe hodně udělali. Kouzelné proutky nejsou, je třeba si své úspěchy zasloužit a to platí jak pro náš pracovní, soukromý život, tak pro naše zdraví.

V tomto článku rozhodně nejsou popsané všechny možné příčiny bolestí hlavy, například ty ze zevních příčin, ale chtěli jsme zde ukázat jen ty nejčastější příčiny. Vše se pochopitelně komplikuje i skutečností, že příčiny se mohou různě kombinovat  a my sami také nejsme k našemu tělu nijak vlídní a umíme ho hodně zatěžovat. Každý člověk je originál a situaci je třeba řešit v co nejširším kontextu jeho života.