Kde se bere syndrom chronického vyčerpání

cm unavena zena

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Civilizovaný svět obchází hrozba syndromu chronického vyčerpání. Je normální, že v České republice tento problém nenabývá hrozných rozměrů a myslím, že je to proto, že přece jen naše vypětí v práci, bezhlavý tlak na výkonnost lidských zdrojů není tak velký, jak vídám v západních zemích, především ve Spojených státech. Přesto můžeme očekávat, že se nám tento problém nevyhne, jako se nám nevyhnul problém se syndromem chronické únavy, který se rovněž rozšířil z USA jako blesk v 90. letech minulého století.

Každý problém, jenž má co dělat s psychikou, má samozřejmě své konkrétní místo v našem mozku, protože psychické projevy nevznikají ze vzduchoprázdna, ale z konkrétních nervových struktur. Tiskem proběhl revoluční názor, když se u řady lidí postižených syndromem chronického vyčerpání našel virus XMRV. Je tento virus příčinou tohoto syndromu?

Jiné kritické studie však přítomnost tohoto viru zcela vyvrátily. Je to typická situace. Stejně jako u syndromu chronické únavy. Někde se najdou vysoké hodnoty EB viru, cytomegaloviru či jiných virů, jindy ne. Svět touží po novém, neznámém viru, kterým by se vše vysvětlilo. Hledání virů v lidském organismu se provádí imunologickými testy, tedy hledáním protilátek, jež organismus proti virům či jiným mikroorganismům vytváří. Tam, kde protilátky nejsou, vědci uzavírají, že není ani žádný mikroorganismus. Také podrobná vyšetření mozku pomocí nových rentgenových metod, pozitronové tomografie nebo scintigrafických metod jednou ukazují nějaký nález, podruhé nikoliv.

Počítačové viry

Je zvláštní, že víc než o těchto chorobách se v tisku dočteme o „viru“, který napadl počítačové systémy. Tyto viry se pohybují po světě jak velké epidemie minulosti, někdy hrozí i pandemie a napadení světových počítačových sítí. Počítače byly vytvořeny na základě neurofyziologických studií mozku a mozek napodobují a víme, že jednoho dne by vědci chtěli, aby byl místo mozku zkonstruován počítač, který by alespoň některé funkce nahradil. Přesto vědci z biologických oborů pracují pouze s imunologickými výsledky a neuvažují nad tím, že mozek se porouchá stejně jako počítač na stole, do kterého vnikl počítačový virus a rozbil používané programy. Víme dnes, že některé fragmenty viru, na něž není imunologická odpověď, mohou být zdrojem elektromagnetického vlnění o krátkých vlnách, jež proniká téměř všemi materiály mimo speciální izolanty. Víme dnes, že tyto elektromagnetické vlny způsobují chaos, protože i lidský organismus jako hlavní energii používá elektrické potenciály, způsobují přenosy chybných informací, zkrátka jisté algoritmy nefungují tak, aby řídily náš organismus bez chyby.

Informační chaos

Kdy věda o člověku přijde na to, že mezi počítačem a lidským mozkem je sice rozdíl v kvantitě, nikoliv však v kvalitě? Oba používají stejných principů. Kdy se konečně objeví závěry, že problémy jako syndrom chronického vyčerpání je způsoben informačním chaosem v příslušných částech nervového systému a věda se přestane opírat výhradně o imunologické rozbory při prokázání virové nákazy? Pak se medicína posune dál a ovšem bude třeba vytvořit nové léky, protože informační poruchy nemohu léčit chemicky. Musím přijít s léky, které odpovídají dnešním znalostem informatiky, a to myslím není velký problém. My alespoň s takovými preparáty pracujeme.