Kauza: Hormonální antikoncepce

cm antikoncepce

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Hormonální antikoncepce patří k velice diskutovaným tématům. Jedni ji odsuzují, jiní bez ní neudělají ani krok. A obě skupiny mají v něčem pravdu. Hormonální antikoncepce z dlouhodobého hlediska může přispět ke vzniku rakoviny děložního čípku a kardiovaskulárních chorob. Na druhou stranu dokáže zabránit nechtěnému těhotenství, které mívá na ženu i plod mnohem katastrofálnější dopady než samotné užívání antikoncepce. Úkolem detoxikační medicíny je posílit organismus ženy natolik, aby pro ni užívání hormonální antikoncepce nepředstavovalo riziko…

Michael Halaška, přednosta Gynekologickou-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Bulovka, v rozhovoru pro MF DNES 27. února 2009 řekl, že z medicínského hlediska je tvrzení, že netěhotná zdravá žena musí jednou měsíčně menstruovat, neopodstatněné. Jak záležitost menstruace vnímá detoxikační medicína?

Detoxikační medicína respektuje fyziologické pochody v organismu, respektuje rytmy, které lidský organismus dodržuje, respektuje vše, co souvisí s přirozeným chodem našeho organismu. Detoxikační preparáty nenutí organismus k jakýmkoliv výkonům nebo naopak k útlumu, jako to dělá současná chemická medicína. Jednou tvrdí, že imunitní systém povzbuzuje, jindy jej tlumí, nutí orgány hormonálního cyklu, aby blokovaly produkci hormonů, někdy je naopak burcuje k činnosti, i když tomu věk již neodpovídá, … Přírodní národy považovaly menstruační cyklus za očistný proces ženy, neboť u ženy je očista jejího vnitřního prostředí důležitější než u muže. Plod stráví v jejím těle řadu měsíců, během nichž vývoj probíhá tak rychle, že jej lze připodobnit k dlouhým létům. Menstruující žena se mezi indiány považovala za nečistou právě proto, že krví měly odcházet toxiny. Při šamanských očistných rituálech se tyto očistné procesy probíhající u ženy nahrazovaly u mužů jinými postupy, např. potní chýší, zvracením a dalšími procedurami. Také ovšem existují jiné názory, které říkají, že častý menstruační cyklus znamená příliš vysokou aktivitu hormonů, která ženám může přinášet problémy (nádory hormonálně aktivních orgánů atd.) Znovu se však vracím k tomu, že je třeba respektovat nastavení lidského organismu. Jakmile se objeví nějaká závada, mívá v rámci celostní medicíny širší dopad. Většinou o dost širší, než si umíme představit.

Hormonální antikoncepce se kvůli vyrovnání hladiny hormonů, nepravidelné menstruaci, silnému premenstruačnímu syndromu nebo akné běžně předepisuje i velice mladým dívkám. Existuje jiné, šetrnější řešení, jak se potížím souvisejícím s hladinou hormonů vyhnout?

Vyrovnávání hladiny hormonů pomocí antikoncepčních pilulek by snad nebyl tak velký problém. Detoxikační medicína se nijak zásadním způsobem nestaví proti hormonální antikoncepci. Jakmile se však tímto násilným chemickým řešením kompenzuje fyziologický problém, tedy problém činnosti hypotalamu, hypofýzy nebo vaječníků, jde o zastírání a problém i přes zevní projevy (menstruace) v těle zůstává. Signalizuje to toxické zatížení zmíněných orgánů. Představíme-li si, že hypotalamus mimo řízení celé řady hormonů v lidském těle řídí také vegetativní nervový systém, centrum sytosti a hladu, eventuálně centra sexuality, termoregulace atd., pak chápeme, že musíme velice citlivě vnímat každou závadu, která z tohoto orgánu vychází. Nevnímáme-li toto volání organismu o pomoc a zastíráme jej umělými hormony, potom riskujeme vážné zdravotní potíže v budoucnosti.

Jaké jsou pro tělo následky dlouhodobého užívání hormonální antikoncepce?

Hormonální antikoncepce je především problémem pro přírodu. Nerozložené pohlavní hormony odcházejí močí a dostávají se skrze vodu k rostlinám i k lidem. Nakonec mění i život ryb a jiných vodních živočichů. Dá se říci, že svět je zaplaven ženským hormonem, což má za následek změny chování u mužů, ale i předčasné vyspívání dívek. Ryby mění pohlaví, pod vlivem hormonů se mění i celá řada dalších živočichů. Pro lidský organismus může mít dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce rovněž negativní dopad. U žen kuřaček stoupá nebezpečí infarktu mnohonásobně. Často dochází k poškození tepenného systému. Riziko představují i záněty žil a přetěžování jater, ve kterých se hormony odbourávají. V zásadě však lze říci, že hormonální antikoncepce pro zcela zdravou ženu snad neznamená nějakou významnou zátěž, alespoň detoxikační medicína na tento problém nenaráží.

Které orgány hormonální antikoncepce nejvíce zatěžuje? Jak obtížná je detoxikace míst toxicky zatížených jejím užíváním?

Jak už jsem uvedl, hormonální antikoncepce nejvíce zatěžuje játra a zvyšuje nebezpečí zánětu žil. Problémem však není ani tak zátěž těmito umělými hormony, ale spíše již zmíněné zastírání problému v případech, kdy se antikoncepce využívá jako lék. Jestliže se užívá k zabránění početí, pak je možné se na věc dívat jinak. Často se dostáváme do situace, kdy něco není optimální a my se musíme rozhodnout pro takzvané větší či menší zlo. Nechtěné otěhotnění a z toho plynoucí důsledky jsou patrně větším problémem než samotná toxicita umělých hormonů. Nechtěné dítě je fenomén, který velmi negativně ovlivňuje zdravý vývoj člověka.

Trendem současnosti je užívat hormonální antikoncepci nepřetržitě a nemenstruovat vůbec. Jak se k těmto doporučením gynekologů staví detoxikační medicína?

Detoxikační medicína nemá žádný speciální preparát, který by se zabýval likvidací toxinů z hormonální antikoncepce. Konjugací dochází k deaktivaci hormonů v játrech, a proto se detoxikační medicína zabývá spíše dobrou kondicí jater a kvalitním žilním systémem, než aby brojila proti hormonální antikoncepci. Ze své zkušenosti mohu říci, že ženy, které třeba od dvaceti, třiceti let nemenstruují (buď pro nějaké onemocnění, anebo z důvodů užívání antikoncepce), nevykazují více problémů než ženy pravidelně menstruující.

V jednom z článků publikovaných doc. MUDr. Petrou Tesařovou, CSc., se píše: „Užívání antikoncepce významně snižuje riziko vzniku karcinomu dělohy, a to tím více, čím déle je antikoncepce podávaná. Ochranný efekt trvá ještě mnoho let po jejím ukončení.“ Tvrzení se opírá o výsledky Harvardské analýzy několika studií z roku 1992.

 

Dlouhodobé užívání HA podle některých gynekologů může snížit riziko vzniku rakoviny vaječníků a dělohy. Jaký názor v tomto případě zastává detoxikační medicína?

Studií kolem užívání pohlavních hormonů je velice mnoho. Některé z nich jsou protichůdné. Obecně se uznává, že užívání ženských pohlavních hormonů v době přechodu snižuje riziko karcinomu dělohy, ale zvyšuje riziko infarktu. A teď si vyberte, co je lepší? Těžko říct. Nejfyziologičtější je přechod bez jakýchkoli problémů, kterého je možné dosáhnout vhodnou kombinací detoxikačních preparátů Joalis.

Lékaři mají za to, že hormonální antikoncepce je hotový unikát. Když se jí ale rozhodne užívat čtyřicetiletá kuřačka, gynekologové se vydání předpisu brání. U kuřaček, cukrovkářek, žen s vyšším tlakem a mnohých dalších může totiž vzrůst riziko vzniku srdečního onemocnění nebo mozkové mrtvice. Není to trochu paradox v porovnání s tím, jak jsou neustále vyzdvihována její pozitiva? Co si o tom myslíte?

Jak už jsem uvedl, statistiky jasně ukazují, že riziko nárůstu cévních a srdečních onemocnění užíváním hormonů narůstá. Propagaci, kterou užívání hormonů má, můžeme dnes připodobnit k propagaci některých druhů očkování. Lidé se domnívají, že každý inzerát nebo reklama, která propaguje očkování, je posvěcena nějakým vyšším zdravotnickým orgánem. Málokdo chápe, že jde o komerční aktivitu firem vyrábějících očkovací látky. Rovněž výroba pohlavních hormonů je obrovský byznys. Firmy, které je vyrábějí, vhodným způsobem manipulují s lékaři, kteří je mohou předepisovat. Nezapomínejme také na psychologický efekt, který má předepisování antikoncepce pro lékaře. Dostává do ruky zbraň, díky níž ženy mívají čistější pleť, cítí se více ženami, houstnou jim vlasy, … Lékař tak získává předepsáním těchto hormonů jakýsi pocit omnipotence. Samotná hra s hormony, která ovlivňuje vznik lidského života, je pro lékaře velmi slastná. Může přes pilulku zasahovat do života ženy opravdu radikálním způsobem. Lékaři si oblíbili hormonální pilulky, antikoncepci nazývají lékem. Stali se tak skutečně velmi důslednými dealery farmaceutických firem. To vše představuje pro normálního člověka velmi neprůhledný systém. Laik je málokdy schopen se tomuto systému vzepřít.

Co si myslíte o nových metodách HA, jako jsou například náplasti, nitroděložní tělíska nebo tyčinky? Opravdu se jedná o šetrnější metodu, anebo spíše o obchodní tah farmaceutických firem?

Různé formy hormonální antikoncepce jsou úlitbou pohodlí člověka. Nakonec také mnoho lidí má odpor k polykání pilulek, zatímco náplast nebo tělísko nevnímají. Proto myslím, že jde o velmi šikovný obchodní tah farmaceutických firem.

Může užívání antikoncepce nějak souviset se změnou psychických stavů ženy?

Užívání hormonální antikoncepce souvisí se změnou osobnosti ženy a změnami vlastností. Zajímavé jsou například studie, které ukazují, že žena si partnera vybírá čichem a je schopna ucítit nejen vůni nebo zápach, ale dokáže intuitivně rozlišit vhodného partnera třeba z hlediska metabolismu nebo imunity. Antikoncepcí tuto vlastnost ženy ztrácejí. Při vysazení antikoncepce se jim tyto schopnosti vrací. Ženy pak mohou snadno zjistit, že je vlastně partner vůbec nezajímá, že jim nevoní, nepřitahuje je. S tím souvisí i řada rozvodů. Pochopitelně, že hormonální antikoncepce má dopad i na promiskuitní chování partnerů, což přináší další zdravotní problémy, možná i větší než hormonální antikoncepce sama. Jde o nebezpečí HIV infekce, ale také o přenos papilomavirů, které se dnes s jistotou řadí mezi karcinogeny a způsobují také některá závažnější onemocnění pohlavních orgánů. Ztrácí se i pojem partnerské odpovědnosti a to, jak jsem uvedl, jsou možná horší důsledky než nějaké zdravotně nepříznivé následky užívání hormonální antikoncepce.

Pokud se žena, užívající HA, rozhodne mít děti, jak dlouho by se měla před početím detoxikovat?

Žena by měla vysadit antikoncepci alespoň půl roku, ideálně jeden rok před plánovaným početím. Organismu trvá řadu měsíců, než vyloučí všechny zbytky hormonů a stabilizuje svůj vlastní hormonální systém. Vývoj plodu, který se ocitne v tomto hormonálním prostředí, ať už jde o plod ženského nebo mužského pohlaví, bude hormony ovlivňován. Bývá ovlivněn ve smyslu předčasné puberty, předčasně rozvinuté sexuality, ale i ve smyslu změn konstitučního typu povahy a psychiky vůbec. Je třeba dát organismu čas na detoxikaci a k tomu doporučuji přidat preparát MindDren, který dokáže odbourávat z organismu nežádoucí léky.

Naše čtenářky by jistě zajímalo vaše doporučení. Užívat hormonální antikoncepci, nebo neužívat?

Primární zisk z antikoncepce, tedy regulované početí, je pro ženu i pro eventuální dítě zisk velmi významný. V tomto případě bych nebyl proti jejímu užívání. Naopak v případech, kdy je braním hormonů zastíráno chybné působení regulátorů hormonální činnosti, eventuálně jsou řešeny různé kosmetické problémy, jsem naprosto proti. Je třeba detoxikací dosáhnout správné regulace hormonálního systému a je třeba příslušné orgány očistit, detoxikovat.