Kanabinoidy

cannabis

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Nelze jinak než obdivovat důmyslnost regulačního mechanismu v lidském těle.

Receptory

Na různých místech těla se nacházejí bílkoviny, nazývané receptory a umístěné např. na cytoplazmatické membráně nebo v cytoplazmě či v buněčném jádře.

Vážou se na specifické molekuly (ligandy), jako jsou neurotransmiteryhormony nebo ostatní látky, a spouštějí buněčnou odezvu na tyto ligandy. Změny chování receptorových bílkovin, které byly spuštěny ligandy, představují biologickou činnost ligandů. A tyto změny mohou být fyziologické, to znamená, že se podílejí na mechanismu řízení jednotlivých funkcí buněk, systémů či orgánů, anebo mohou být patologické, stanou se nefunkčními, vinou čehož se projeví nemoc, neboť ona funkce nepracuje.

A toto považuji za klíčový moment, protože je logické, že vzniklý příznak = následek takové poruchy, se nedá vyléčit léky, které se podílejí jen na potlačování, zmírnění projevu. Zde jsou míněny mnohé léky, např. analgetika, léky proti migréně atd.

 

Receptorová medicína

Rozvoj medicíny, kterou lze nazvat medicínou receptorovou, má velkou budoucnost: Pokud se podaří rozpoznat a „zprovoznit“ nefungující receptor, lze očekávat návrat normální funkce, a tedy i ústup problému.

Tato medicína se pomalu rozvíjí minimálně již 40 let a zdokonaluje se s rozvojem výzkumné techniky. Např. tvar a funkce receptorů jsou dnes nově zkoumány rentgenovou krystalografií s počítačovým modelováním. Technika byla vyvinuta především k lepšímu pochopení farmakodynamiky léků či drog na vazebných místech receptorů.

Dnes jsou prostudovány již celé řady tělních receptorů: např. muskarinové acetylcholinové receptory, adenosinové receptory, adrenergní receptory, GABA receptor typ-B, angiotenzinové receptory, kanabinoidní receptory, histaminové receptory, opioidní receptory, serotoninové receptory, receptory jednotlivých hormonů a tak dále.  Seznam by mohl být dlouhý.

Vývoj receptorové medicíny pozoruji dlouhá léta, žel, musím konstatovat, že výzkum byl podle mého názoru uměle „zpomalován“ zájmem výrobců léků na řešení příznaků. Neboť zdokonalením receptorové medicíny by klesl požadavek na výrobu analgetik a podobných léků.

 

Specifikum

Nutno také zdůraznit, že patologický proces, který znemožní správnou funkci receptorového systému, je vždy záležitostí individuální. A to je další složitý problém, neboť diagnostika funkce receptorů je velmi nákladná, není běžná a nelze ji v běžné praxi provádět pro jednotlivého člověka. Provádí se pouze na experimentální a výzkumné bázi.

Pokud by měl vzniknout konkrétní „lék“ na uvolnění nefunkčního receptoru, jeho výrobní cena by byla asi závratná. Proto mají výrobci snahu najít prostředek „univerzální“, který by bylo možno vyrábět v rámci hromadně vyráběných léků. A v tom případě lze očekávat, že někomu takový lék pomůže a jinému ne. Neboť hromadně vyráběný lék ztrácí onu individualitu. To je dnes možno sledovat u rozdílných efektů tzv. biologické terapie.

 

Kanabinoidní receptory

V poslední době se vedl boj o to, zda má být legalizováno užívání léčebného konopí. Každý si jistě vzpomíná na ty mnohé diskuse a tahanice. A když bylo užívání legalizováno, otevřela se i výzkumná cesta ke kanabinoidním receptorům (CB).

  • Receptory CB1 se nacházejí především v CNS, nejhojněji jsou zastoupeny v oblasti bazálních ganglií, mozečku, hipokampu a mozkové kůry.
  • Receptory CB2 jsou lokalizovány spíše na periferii, v buňkách imunitního systému, v GIT a periferním nervovém systému.

>> Bylo zjištěno, že narušení funkce endokanabinoidního systému souvisí s patologií u roztroušené sklerózy, Parkinsonovy nebo Huntingtonovy nemoci.

 

Využití kanabinoidů

Vědci předpokládají, že tzv. kanabinoidy budou používány v řešení problémů s migrénou a chronických bolestí hlavy, neboť kanabinoidy vykazují in vivo (v umělých podmínkách laboratoře)

  • účinek antikonvulzivní (protikřečový), analgetický (zmírňující bolest), antiemetický (protizvracivý) a protizánětlivý.

Na stejné téma byly v letech 2010-2014 provedeny studie v americkém Coloradu a také v Itálii na stejné téma. Již roku 2017 byly pozitivní výsledky studie zveřejněny na kongresu Evropské neurologické akademie. Bylo konstatováno, že kanabinoidy zasahují také do periferních i centrálních složek dráhy bolesti, a tak mohou najít své využití u pacientů s chronickými bolestmi různého původu, včetně bolestí hlavy.

Výše uvedené jistě přináší jistou naději, nicméně je jasné, že i tento způsob léčení je zaměřen pouze na řešení následků.