Jóga jako lék – 6. díl (Jóga jako lék či návštěvy běžných kurzů?)

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Jógová terapie není shodná s návštěvou běžného kurzu jógy. Je to skutečně tak: pokud trpíte vážným zdravotním problémem a přijdete do náhodně vybraného kurzu jógy, může se váš stav ještě zhoršit. Rozdílnosti, které panují mezi různými styly jógy nebo úrovněmi znalostí jógových učitelů jsou mnoha lidem neznámé. Také lékaři o tom nemívají přehled – a to může být opravdu problém.

Příklad: může se stát, že lékař, který si přečetl jednu z velmi známých studií autorky Mariany Garfinkelové o účincích jógy při léčbě syndromu karpálního tunelu (publikované např. v magazínu the Journal of the American Medical Association), navrhne pacientovi zkusit jógový kurz. Jenže je mnoho kurzů, kde se účastníci věnují mnohonásobným opakováním sestav známých pod názvem „pozdrav slunci“. Na mnoha místech této sestavy cvičící přenáší hodně své váhy na ruce a přitom je zápěstí sklopené dozadu – to ale vůbec není vhodné při tomto druhu potíží. Snadno pak dojde k ještě většímu poškození pacienta.

Ve své studii ale M. Garfinkelová, která je velmi zkušenou učitelkou, velmi pečlivě vybírá vhodné pozice individuálně pro každého nemocného podle toho, jak na něj účinkují a každému zvlášť navrhuje nejvhodnější modifikace cvičení. Pro návrh optimálního režimu se musela vyhnout mnoha jógovým pozicím, které mohou např. zmíněný syndrom karpálního tunelu dále zhoršovat nebo vytvořila u některých jógových pozic jejich modifikace, aby byly bezpečné.

V některých ohledech se pak může terapeutická jóga podobat více návštěvě terapeuta nebo rehabilitačního specialisty, než jógovému kurzu. Takovýto přístup ale dokáže nabízet jen učitel s dlouhodobými zkušenostmi. Průměrný učitel jógy v klubu zdraví, kde většina Američanů navštěvuje své kurzy jógy, ovšem nemívá dostatek znalostí, aby mohl dobře vyučovat terapeutickou jógu – to nebývá možné především při skupinových cvičeních. Dokonce ani někteří učitelé ve specializovaných studiích pro jógu nemívají dostatečné znalosti o tom, které pozice představují zdravotní rizika.

V případech lidí s vážnějšími zdravotními problémy bývá jóga zpravidla vyučována individuálně nebo jen v malých skupinkách. Zatímco běžné jógové kurzy mohou být výbornou preventivní medicínou pro jedince, kteří jsou fit, mnoho z nich je až příliš náročných pro toho, kdo má závažnější zdravotní potíže. Pokud sami máte jakékoliv pochybnosti, určitě si promluvte s učitelem jógy o tom, jaké techniky vyučuje a zda už má nějaké zkušenosti s lidmi, kteří měli obdobné problémy jako vy. Jestliže máte nějaké zdravotní potíže a přesto navštěvujete nějaký veřejný kurz jógy, vždy mějte na paměti své možnosti. Pokud si nejste jisti, zda je některá pozice pro vás vhodná, raději ji neprovádějte. A pokud u sebe zaznamenáte bolest, závrať, zrychlené dýchání nebo jiné varovné signály, měli byste pozici nebo cvičení přerušit a říci to učiteli. Dobří učitelé budou vaše rozhodnutí respektovat a případně vám dají návrhy, jak modifikovat pozici, aby pro vás byla bezpečná.

Terapeutická jóga bývá jemná a pečující, i když občas může být i náročná. Klade velký důraz na pozorování vlastního těla, na držení těla a pohyb sladěný s uvolněným a rytmickým dýcháním. Na rozdíl od jiných druhů terapií bývají studenti terapeutické jógy vedeni k pozornosti k jemným vjemům ve svých svalech a kloubech a ke sledování vnitřních prožitků své mysli. Další výraznou odlišností je zvýšený důraz na relaxaci. V případech, že je pacient vážně nemocen, po chemoterapii nebo v pooperačním období, může veškeré praktikování jógy sestávat z dýchacích a relaxačních technik, dokud nezíská pacient dostatek síly, aby mohl postoupit dále.

Přístup učitele-terapeuta obsahuje i doteky rukama, bývá ušitý na míru podle pacientových potřeb, schopností a reakcí a opírá se o pozorovací schopnosti učitele a na hlídání možných kontraindikací. Aby byly pozice co možná nejpohodlnější a bezpečné, využívají se velmi často pomůcky v podobě přikrývek, polštářů nebo pásků. Velmi často bývají pozice modifikovány. Jakmile začne student spolupracovat s jógovým terapeutem, je často vyzýván k tomu, aby se cvičení věnoval pravidelně i doma – to se ukazuje být nesmírně důležité pro účinnost takovéto léčby.