Jiný pohled na léčbu alergií

jiny pohled na lecbu alergie

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Pravidelně sleduji novinky v léčbě alergické rýmy, myšleno z pohledu klasické medicíny, založené na důkazech, která většinou reaguje na přítomné příznaky s cílem je zastavit, a tak chce i předcházet komplikacím, jakými jsou zánět vedlejších dutin a zánět středního ucha a další. Alergická rýma je navíc rizikovým faktorem rozvoje průduškového astmatu, které je diagnostikováno u 15–38 % pacientů s alergickou rýmou. Současně platí, že jí trpí více než 85 % astmatiků. Alergickou rýmou (AR), která negativně ovlivňuje kvalitu každodenního života, trpí dle literárních zdrojů 17–28,5 % Evropanů. Alergická rýma se projevuje vodnatou sekrecí a svěděním nosu, kýcháním a nosní obstrukcí. Často ji doprovázejí oční příznaky.

Za příčinu je považován alergen, který na dotyčného působí.

Léky

Chemickými léky první volby jsou tabletová H1-antihistaminika druhé generace, jež na rozdíl od zástupců první generace nemají sedativní účinek. Další výhodou je jejich nízká toxicita. Zmírňují vodnatou sekreci z nosu, svědění nosu i kýchání.

Dále jsou to kortikosteroidy aplikované na nosní sliznici. Nebo se používá kombinace obou zástupců.

V případech přetrvávajících potíží navzdory tomu, že není přítomna expozice alergenem, přistupují lékaři chemické medicíny k tzv. fixní kombinaci prostředků s kortikoidním protizánětlivým efektem a H1-antihistaminik s rychlým nástupem účinku.

Oblasti rozboru

Pokud má člověk problémy, není třeba diskutovat o tom, že si uleví pomocí léku. Je však diskutovatelný takový postup, který se praktikuje šablonovitě, automaticky, bez předchozího hloubkového rozboru, kterého jsem byl a stále jsem zastáncem.

Při hloubkovém rozboru totiž vycházejí najevo faktory vytvářející podmínky pro projev alergie. Ano, víme, že jde o atopickou dispozici, která je dána, ale jde ještě o to, zda je tato dispozice aktivována a jakým způsobem.

Při rozboru bereme v úvahu rodinnou anamnézu, osobní vývojovou časovou osu, která ukazuje, jak se nemoc vyskytovala, a poukazuje i na souvislosti, za nichž se projevovala. A pak je tu velká kapitola laboratorních imunologických rozborů, testování alergenů, kde v hlavní roli stojí základní potravinové alergeny, které jsou u daného jedince často historicky nejpodstatnější.

A pak je třeba se zajímat o kvalitu střevního mikrobiomu, případně o existenci zvýšené propustnosti střevní, dále o způsob stravování ve smyslu, zda jídlo není jednoznačně kyselinotvorné a zda v těle nejsou vytvořeny podmínky pro-zánětlivé, způsobené např. nesprávným poměrem omega-3 mastných kyselin.

U žen sledujeme vliv hormonální, zda není přítomna porucha, převaha jednoho hormonu nad druhým v souvislosti s menstruačním cyklem a věkem. Je třeba také sledovat funkci štítné žlázy, hladinu stresového hormonu a další parametry.

Souhrnem lze říci, že alergen funguje jako spouštěč nemoci, a pokud jsou k jedincově dispozici přidávány ještě také zmíněné stresové faktory, lze očekávat, že projevy alergie jakožto následku budou mít těžší průběh s nutností použít některý z výše uvedených léků.

Pokud jsou naopak stresové faktory eliminovány, nemusí se alergie projevit nijak výrazně a nemusí také medikaci vyžadovat. Je to přísně individuální. A bez hloubkového rozboru se jedinec snadno (a často) dostává do závislosti na lécích, které by možná ani užívat nemusel.

Z praxe uvedl své zkušenosti

MUDr. P. Šácha