Jediná správná terapie

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Už téměř 15 let se pohybuji v oblasti „alternativní medicíny“. Vím, že tento název je diskutabilní, ale na druhé straně všichni víme o co se jedná a tak nebuďme malicherní na slovíčka. Nejprve jsem začala s dietologií pak přišla akupunktura, homeopatie, EAV, Bachova květní terapie a mnohé další. Tedy postup, který je velmi zajímavý, ale i náročný. Ptáte se proč jsem prošla tolika různými obory? Odpověď je prostá – hledala jsem ten zaručeně nejlepší způsob jak léčit lidi, snažila jsem se najít tu metodu, která je nejlepší a stoprocentní. Byla jsem zmatená nejistá a stále hledající.Viděla jsem lidi kterým pomohla akupunktura, jiným homeopatie, potkala jsem lidi, kteří se vyléčily z těžkých nemocí pouze stravou, urinoterapií či hladovkou…

Můj zmatek rostl a já vstřebávala další a další metody. Mé problémy se výrazně zhoršily, když jsem s důvěrou začala dělat homeopatii, prošla jsem několik škol, z nichž každá tvrdila, že jediná a nejlepší a jen ONA…

Můj zmatek rostl, má touha po dokonalosti byla značně neuspokojená a já jsem nevěděla jestli léčím dobře nebo špatně. Co jen jsem si vyslechla protichůdných názorů, viděla uzdravené lidi, ale i ty, kterým nebylo pomoženo a já nevěděla proč, když u jiných se to podařilo.

Pak mě to došlo, pomohli mi mí učitelé, přátelé a snad i má intuice, která zachránila moji duši od úplného zničení. Své poznání jsem si seřadila do tří bodů, které jsou stejně důležité:

  1. V prvním bodě je člověk a jeho nemoc. Zátěže, které ničí organismus je možné si představit jako závaží, které sedí na stoličkách kolotoče, je jich tolik, že se nemůže točit. Nezáleží pak na tom z kterého sedátka a jakým způsobem zátěže odstraníme vždy dokážeme odlehčit a roztočit kolotoč. Každý z nás odstraňuje zátěž z jiného sedátka a svým způsobem a tím umožňujeme organismu aby roztočil svůj kolotoč a pomocí svého imunitního systému a napraveného metabolismu dosáhl kýženého výsledku, tedy zdraví.
  2. Druhou důležitou myšlenkou je to, že každý pacient je jiný a proto je vnímavý k jiným způsobům léčby. Proto jeden člověk může použít pouze klasickou medicínu, jiný slyší jen na dietologii, třetí je vnímavý k homeopatii. U jednoho člověka uspějeme s nízkými potencemi a zato vysoké není schopen ani myšlenkově přijmout a opačně. Každý z nás lidí je ne různém stupni poznání a psychického vývoje, proto nemůžeme mít člověku za zlé, že je schopen přijmout jen takovou léčbu a ne jinou, tedy takovou, která s pacientem rezonuje. Proto také není jednoznačný léčebný postup na nemoc, která by byla stejná u různých lidí, ale je jen léčebný postup, který je možné použít u toho, kterého člověka bez ohledu na diagnosu.
  3. Třetí myšlenkou, která mi došla po několika letech praxe, že i každý z nás lékařů je jiný, každý jsme na různé úrovni psychického poznání, temperamentu a založení. Toto vše rezonuje nejen z metodou kterou používáme a která je pro nás tou nejlepší, ale zároveň nám to přitahuje lidi, kteří potřebují právě tuto naši metodu, tento náš přístup a naši individuální vibraci. Proto některým pacientům pomůžeme rychle, mnohdy až zázračně, jiným ne a ne pomoci, ti pak jdou k jinému lékaři s jiným přístupen a dosáhnou zlepšení. Na druhé straně je třeba říct, že opravdu výběr pacientů ač je vpravdě náhodný stejně vede k tomu, že máme každý pacienty po-většině podobné, s podobnou energetickou vibrací. Když dojdete do společné čekárny, kde jsou pacienti od různých lékařů, mnohdy pouhým okem poznáte kdo ke komu jde. Po zkušenostech, které mám se tomu už vůbec nedivím a jen málo kdy se spletu když hledám v čekárně své pacienty.

Z toho všeho jsem si vyvodila dva podstatné závěry:

Žádný poctivý lékař není špatný, žádný způsob léčby není špatný.
Většina lidí je léčitelná, jen najít takový způsob, který jsou schopni plně vnitřně akceptovat.

Za toto poznání jsem opravdu vděčná. Možná že mnozí z vás si teď říkáte, to je přece samozřejmé, že to víte od začátku. Pak jste šťastní a buďte prozřetelnosti vděční, že vás ušetřila spousty problémů. Ale možná jsou i tací, kteří přeci jen tápají a těm jsou tato slova určena. Když však vidím boje lidí v alternativní medicíně, jak jsou hrdí a pyšní jen na tu svoji metodu a ostatní odsuzují a mnohdy i otupují myslím si že přeci jen je dost těch, kteří to ještě neví, trápí se a hledají. Nezávidím jim, sami musí být z tohoto vnitřního i zevního boje velmi nešťastní. Z tohoto úhlu pohledu je mi léto homeopatie – nebo spíše homeopatů, nemohou se stále dohodnout která že škola je ta pravá.

Každý máme svůj přístup a postup v léčbě, který vychází z našeho poznání i z našeho vnitřního přesvědčení. Můj způsob léčby je vychází ze mě a ze zkušeností s mými pacienty. Já začínám fyzickou očistou těla – k tomu mimo jiné používám homeopatika nízkých potencí, a to jako drenážní prostředky, které umožňují zprůchodnit detoxikační cesty odstranit nejhorší zátěže a zregenerovat imunitní systém. K tomu vždy doporučují speciální dietní opatření a další očistné metody. Tím hned na začátku dosáhnu nejen zlepšení subjektivního stavu pacienta, ale získám i důvěru v to, že mu můžu pomoci a to je velmi, velmi důležité. Pak posupně pracuji na různých úrovních organismu pomocí fytoterapie, akupunktury, nozod a ve vhodné fázi zařazuji i konstituční homeopatii. Tuto cestu pacienti velmi dobře zvládají a přijímají. Jsem velmi vděčná, že můžu používat všechny potence homeopatik, každá z nich má své místo a uplatnění. Například u akutních stavu je skvělé použití nízkých potencí, nejen uleví nemoci, ale zároveň zabrání tomu aby pacient použil jinou, devastující léčbu. Naopak některé stavy těžko vyléčíte bez vhodně zvolené konstituční léčby.

Každý máme svůj způsob a každý máme své úspěchy, ale i neúspěchy.Ty by nás měli vést k tomu, že stále studujeme, zdokonalujeme se a také stále více a lépe posloucháme a vnímáme naše pacienty. Rozhodně bychom neměli propadat ani skepsi, ale ani přehnané pýše, oba extrémy jsou velmi zavádějící.

Přestaňme se konečně dělit na metody, školy či potence – všichni chceme pomáhat lidem co nejlépe. A my to umíme. Přestaňme z nevraživostí a pohrdáním, není nás zas tak mnoho. Pokud dáme do našich vztahů toleranci, pochopení a obdiv k druhým, doplníme to vděčností, budeme úspěšní nejen jako jednotlivci, ale pomůžeme i tolik pronásledované alternativní medicíně.