Jak tabák o dobrou pověst přišel

cm tabak

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Řekněte kuřákovi, že to, co dělá, je špatně a on namítne: Kouřilo se odjakživa! A skutečně: tabák, tato tradiční americká rostlina, je často zmiňována už v souvislosti se starověkou Indií, kde sloužila především jako rituální prostředek k ochraně před zlou mocí a utužování zdraví. Dnes máme jiný rituál: zapálit si cigaretu. Jenže v té je daleko víc, než jen obyčejný tabák…

Tabák byl svého času považován za ochranu proti zlým silám a dovolit si jej žvýkat anebo se obklopovat jeho vůní mohli jen ti „vyvolení“. Natolik byl vzácný. Používal se také jako ochrana před střetnutím s divokou zvěří, jeho žvýkání se doporučovalo při bolesti zubů, údajně měl mít pozitivní účinky při nemocech plic, ledvin i při horečkách. Zásluhou Kryštofa Kolumba se tabák rozšířil do Evropy a v 16. století už našel své místo i u nás.

Víte, že…

… první cigarety jsou výmyslem žebráků? Ti po ulicích sbírali nedopalky doutníků a začali je balit do papírků.

… cigaretový boom nastal až na konci 19. století? Tehdy byl vynalezen stroj na jejich výrobu. Do té doby lidé tabák buď žvýkali, nebo jej pěchovali do dýmky, případně kouřili doutníky.

Kouření: toxický koktejl pro organismus

Tabák s průmyslovým pokrokem přišel o své magické kouzlo. Z rituální rostlinky se stal zdroj příjmů a její čistou formu nahradily tabákové směsi snes-počtem přidaných látek. Důvod byl prostý. Hodně vyrobit a neprodělat.

 • Cigaretový kouř obsahuje na 4000 škodlivých látek. Ty vznikají zejména při spalování tabáku.
 • Do tabáku je přidáváno až 700 látek na podporu chuti, hoření a spalování, na udržení struktury popela, pro „lepší“ dým, …
 • Spalováním těchto látek vzniká obrovská škála chemických sloučenin, které se s každým vdechnutím dostávají hluboko do organismu.

Plíce

Plíce jsou na tabákový kouř skutečně velice citlivé a nedokáží návalu toxinů odolávat tak, jako jiné orgány, nicméně tabákový kouř se dostává všude: i do trávicího traktu, cév, srdce, ledvin, měchýře, střeva, slinivky, … Dýchací potíže a nádory plic nejsou zdaleka jediným rizikem spojeným s tímto zlozvykem. Kuřáci jsou vystaveni vyššímu riziku srdečně-cévních chorob, rychleji stárnou, jelikož dochází k dehydrataci pokožky a ztrátě pružnosti, trpí na trávicí potíže (např. žaludeční vředy, vyvolané polykáním hlenu obsahujícího toxiny z kouření). Narušena může však být i hormonální sféra. To představuje velké riziko pro páry, které plánují potomka: mohou se dostavit potíže s potencí, plodností a u žen celá řada poruch menstruačního cyklu.

Strašák jménem zbytkový nikotin

Je prokázáno, že chemikálie obsažené v tabákovém kouři se drží v ovzduší, ale i ve věcech opravdu dlouhou dobu (zejména v kobercích, závěsech, sedačkách, oblečení, …). Nepomůže ani výraznější větrání. Zbytkový nikotin se uvolňuje dál a dál škodí. Bylo prokázáno, že děti rodičů, kteří kouří doma, mají organismus těmito toxiny zatížený až 10 x více než děti z rodin nekuřáků. Ani „citliví“ rodiče, kteří svůj zlozvyk praktikují mimo domov, svým dětem do vínku nedávají nic dobrého: u těchto dětí bývá hladina toxinů až 5 x vyšší než u dětí nekuřáků.

Cigaretový koktejl nejčastěji obsahuje:

 • oxid uhelnatý (vzniká při spalování tabáku), který znemožňuje řádné okysličení tkání
 • oxid dusičitý, který dráždí sliznice
 • formaldehyd s vysoce karcinogenními účinky a schopností trvale poškodit sliznice dýchacích cest
 • kyanovodík, způsobující silné překyselení organismu
 • nitrosaminy (objevují se i v potravinách, ale kuřáci jich přijmou až 20 x více než nekuřáci): jedná se o nebezpečné látky, které vážně poškozují organismus (vznik nádorů, ohrožení plodu, ovlivnění nervového systému, poškozování sliznic)
 • benzoapyen, který se v těle hojně ukládá, narušuje sliznice, v nichž vznikají mikrobiální ložiska, a má úzkou souvislost se vznikem bronchiálního astmatu
 • ultra jemné částice, poškozující přímo dýchací cesty (písky, prachy, azbest, …) a způsobují černé mapy na plicích kuřáka. V 1 cm3 nacházíme až 50 miliard takových mikročástic: to je mnohonásobně víc, než kolik se jich vyskytuje na přeplněné dálnici!
 • nakonec také toxické kovy a radioaktivní látky: kadmium, arsen, nikl, … Tyto kovy se ukládají v celém organismu a mohou být spouštěčem ledvinových potíží, zubních potíží, nervových poruch, hormonálních poruch, a nakonec také psychických poruch (zejména úzkosti).

Každý máme zodpovědnost za své zdraví. Pokud se člověk rozhodne kouřit, pak by to měl dělat s plným vědomím toho, že si ubližuje. Jenže v případě kouření ubližuje nejen sobě, ale velice výrazně i svému okolí. Ba co víc: svým nejbližším…